settings icon
share icon
Въпрос

Кои са духовните дисциплини?

Отговор


Дисциплината се определя като „обучение, което се очаква да породи специфичен характер или модел на поведение“. Дисциплината не е част от природата на греха, но е естествен компонент на християнския живот. Всъщност почти нищо от каквото и да е значение в живота ни никога не се постига без тях. Духовните дисциплини могат да бъдат описани като онова поведение, което увеличава духовния ни растеж и ни дава възможност да израстваме до духовна зрялост. Този процес на духовен растеж и развитие започва да се осъществява в момента, в който човек срещне възкръсналия Христос и отиде при Него за спасение.

Целта на духовната дисциплина е развитието на нашето вътрешно същество, това, което е било преобразено от Христос при спасението (2 Коринтяни 5:17). Изкупените вярващи са изпитали цялостното обновяване на целия човек отвътре, включващи различия в мисълта, чувствата и характера, които може да са по-бавни, за да бъдат очевидни в нашето външно поведение. Това е имал предвид Павел, когато е говорил за сваляне на „стария Аз“ и обличане на новото, „Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;“ (Колосяни 3: 9-10).

Днес има редица популярни програми и книги за духовните дисциплини, но някои отиват твърде далеч от Писанието в опит да очертаят различни методи за дисциплиниране на себе си. Някои от тези методи граничат с мистичното и извънбиблейското, понякога задълбочавайки се в областите на източната мистика, католическата мистика и философията на Ню Ейдж. От това движение са излезли такива небиблейски практики като „чуване“ на гласа на Бог и дишане , съзерцателна молитва. Най-добрият начин да се избегне грешка в разбирането на духовните дисциплини е да се придържаме към ясни библейски истини, дадени на всички християни, да се потопим в Божието Слово, в което Бог ни говори, както и в молитва, чрез която ние му говорим.

Най-важната от дисциплините е тази, която включва Божието Слово и представлява четенето, изучаването, запаметяването и размишлението върху Писанието. Ако тази дисциплина бъде пренебрегната, никакви други усилия да се дисциплинираме няма да бъдат успешни, защото просто нямаме силата да преодолеем съпротивата на греховната природа, в която живеят новите ни природи. Нито ние имаме силата да преодолеем съпротивата на демонични влияния, чиято цел винаги е да ни отдели от единственото средство за духовен растеж, Божието Слово. Павел напомня на Тимотей за присъщата природа на Писанието, че то е буквално от устата на Бог, т.е. „боговдъхновено“, и като такова съдържа самата Божия сила (2 Тимотей 3: 16–17). Той също така се позовава на Евангелието като на „Божията сила“ (Римляни 1:16) и призовава християните да вземат „меча на Духа, който е Божието Слово“ като нашето единствено защитно духовно оръжие срещу демоничните сили (Ефесяни 6:17). Трябва да започнем всякакви усилия за духовна дисциплина с единствения източник на сила, Божието Слово.

Ученето на стихове на изуст също е от съществено значение. Винаги имаме свободата да изберем какво да поставим в съзнанието си. Имайки това предвид, запаметяването е жизненоважно. Ако наистина вярваме, че Библията е Божието Слово, как да не го запомним? Запаметяването ни позволява да го държим постоянно в авангарда на ума си и това дава възможност да реагираме на всички житейски обстоятелства според неговите предписания. Един от най-мощните пасажи от Писанието относно необходимостта от запаметяване се намира в Исус Навин 1: 8: „Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. " Чрез дисциплината на запаметяването ни е позволено да се молим по-ефективно и да размишляваме. Това от своя страна ни позволява да „бъдем успешни“, по начина по който Бог определя „успеха “ за нас. Когато вървим по Неговите пътища и по Неговата воля, ние сме пропити с ново изпълнено с Духа вътрешно същество, със сърце като Божието.

Друга дисциплина е тази на молитвата. Нашите молитви са духовно общение с Бог чрез благодарност, преклонение, молба и изповед. Прекрасното в молитвата е, че Бог ни среща там, където сме. Той идва заедно с нас, за да ни въведе в по-дълбоки, по-реални отношения с Него, не мотивирани от вина, а водени от Неговата любов. Молитвата ни променя. Молитвата променя живота. Молитвата променя историята. Нашият познаващ Бог наистина ни кара да искаме да се съобразим с Исус и Неговата воля за живота ни. Бог бавно и милостиво ни се разкрива, докато се молим, и в тези моменти можем да разберем по-дълбоко Неговата любов. Разбира се, един от основните резултати от дисциплинираната молитва е молитвата с отговор. Но всъщност това е второстепенно за истинската цел на молитвата, която е непрекъснато нарастващо, безкрайно общение с Бог.

Взети заедно, духовните дисциплини на молитвата и Словото ще ни осигурят възнаграждение, ще доведе до богоугоден живот, възхвала, подчинение, служба и празнуване на нашето спасение и Бог, който го е осигурил. Чрез тези дисциплини ни е позволено да се подчиняваме на Божията заповед „ Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет.Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.“ (Филипяни 2: 12-13) .

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са духовните дисциплини?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries