settings icon
share icon
Въпрос

Как да се покорим на Бог?

Отговор


Във всички случаи в Новия Завет, където се появява думата “подчинение“, тя е преведена от гръцката дума hupotasso. Hupo означава "под", а tasso означава "да се организира". Тази дума и корен идват от думите субект и подчинение. Пълното значение на думата е „да се подчинявам или да съм подчинен“. Думата се използва като военен термин, който означава „да се организират дивизии на войските по начин, който е под командването на лидер“. Тази дума е прекрасно определение на това какво означава да се „подчиняваш” на Бог. Това означава да застанеш под командването на божествената гледна точка, вместо да живееш според стария си начин на живот, основан на човешка гледна точка. Това е процес, предаващ нашата собствена воля на тази на нашия Баща.

Писанието има много да каже за подчинението на „висшите сили“. Това се позовава на установителните принципи, които Бог е определил в нашия свят - правителството и лидерите, независимо от тяхното качество, които Бог е поставил под власт над нас на тази земя. Пасажи, които учат на този принцип, са Римляни 13: 1-7; Евреи 13:17; 1 Петър 2: 13-14; и Тит 3: 1. Принципът е, че подчиняването на властта, която е над нас, каквато и да е тази власт, ще донесе временна благословия в реално време тук и сега и вярващия ще бъде възнаграден по-късно. Най-висшата власт е Бог и Той делегира власт на други; така че, за да се покорим на Бог, ние се подчиняваме на властта, която Той е поставил над нас. Ще забележите, че няма предупреждения, които да правят разлика между добър или лош авторитет или дори справедлив или несправедлив авторитет. Ние просто трябва да се смирим и да се подчиним като „на Господа“.

Казано ни е да се подчиним на Бог (Яков 4: 7). В Ефесяни четем, че християните трябва да се подчиняват „един на друг от почит към Христос“ (Ефесяни 5:21). Също така четем, че съпругата трябва да се подчинява на съпруга си като на Господ, а съпругът да „обича“ жена си (Ефесяни 5: 22-25). Апостол Петър пише: „Така и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите. Да, всички един на друг. Облечете се със смирение; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. “(1 Петър 5: 5). Темата тук е за смирението. Човек не може да се покори на Бог без смирение. Покорството изисква от нас да се смирим, за да се предадем на властта на друг и ни е казано, че Бог се противопоставя на гордостта - обратното на смирението - и на високомерието, което насърчава тази гордост.

Следователно да имаме смирено и покорно сърце е избор, който правим. Това означава, че като новородени вярващи ежедневно правим избор да се подчиним на Бог за работата, която Святият Дух върши в нас, за да ни „приведе в съответствие с образа на Христос“. Бог ще използва ситуациите от живота ни, за да ни даде възможност да му се покорим (Римляни 8: 28-29). Тогава вярващият приема Неговата благодат да ходи в Духа, а не по начина на старата природа. Тази работа се осъществява чрез избора да прилагаме Божието Слово и да учим разпоредбите, които Бог е дал за нас в Христос Исус. От момента, в който се родим отново, ние имаме всички необходими разпоредби, в Христос, за да станем зрели вярващи, но ние трябва да направим избора да научим за тези разпоредби чрез изучаване на Словото и да ги прилагаме към нашето ежедневие.

Трябва да изберем да се подчиним на Бог в процеса на обучение, за да израстваме духовно. Това е процес, започнал по време на спасението и продължаващ с всеки един избор, който правим, за да се подчиним на Бог. Този процес ще продължи, докато Господ не дойде отново или не ни призове у дома. Прекрасното нещо в това е уместното слово на апостол Павел: „А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. "(2 Коринтяни 3:18).

Бог не изисква от нас да се покоряваме, защото е тиранин, а защото е любящ Баща и знае какво е най-доброто за нас. Благословиите и спокойствието, които получаваме от смиреното предаване и ежедневното Му подчинение, са дар на благодатта, с който нищо на този свят не може да се сравни.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как да се покорим на Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries