settings icon
share icon
Въпрос

По какви начини при ставането на християнин се превръщаме в изцяло нов мъж/жена?

Отговор


Исус каза, че за да станем християни, трябва да се „родим отново“ (Йоан 3:3). Тази фраза предполага, че не можем просто да прекроим настоящия си живот; трябва да започнем отначало. Второ Коринтяни 5:15 и 17 обясняват какво се случва, когато се доверяваме на Исус като Спасител и Господ: „и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал. Затова отсега нататък ние не познаваме никого по плът; ако и да сме познали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така. Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.

Исус използва илюстрацията за раждането, защото разбираме, че когато се роди бебе, новото творение е очевидно. Раждането е последвано от трансформация във времето от ранна детска възраст до зрялост. Когато сме новородени в Духа, ние, които бяхме „мъртви в престъпления и грехове” (Ефесяни 2:1; вж. Римляни 6:18), сме съживени. Ние сме „ново творение“ в Христос (2 Коринтяни 5:17). Бог променя нашите желания, възгледи и фокус, когато се обръщаме от самопоклонение към поклонение на Бог.

Много хора се опитват да заобиколят това прехвърляне на собственост и вместо това се опитват да променят собственото си външно поведение или да започнат да ходят на църква в опит да се почувстват като християни. Но силата на волята обаче може да ни отведе само дотам. Исус не дойде да реформира нашата грешна плът; Той дойде да я убие (Лука 9:23; Римляни 6:6–7). Старата и новата природа не могат да работят заедно, нито могат да съществуват мирно (Римляни 8:12–14). Трябва да умрем за себе си, преди да можем да изпитаме новия живот, който Исус ни предлага (2 Коринтяни 5:15).

Всяко човешко същество се състои от тяло, душа и дух (1 Солунци 5:23). Преди да имаме връзка с Бог чрез ново раждане, ние живеем предимно контролирани от нашата душа и тяло. Духът лежи дремещ в нас, като спаднал балон. Когато прехвърляме собствеността върху живота си на господството на Исус Христос, Той изпраща Своя Свети Дух, за да възроди нашите изтощени духове. Светият Дух се сравнява с вятър (Йоан 3: 8; Деяния 2: 2). При спасението Той се излива в сърцата ни и издува духа вътре в нас, за да можем да общуваме с Бога. Докато човек преди е бил ръководен от грешната природа, сега той или тя може да бъде насочен от Светия Дух, който работи, за да ни преобрази в образа на Христос (Римляни 8:29).

Трябва да представим телата си като жива жертва и да обновим умовете си, за да започнем да мислим така, както мисли Бог (Римляни 12:1–2). Докато се фокусираме върху познаването на Бог, четенето на Неговото Слово и ежедневното се отдаваме на контрола на Светия Дух, изборът ни се променя. Нашите забавления, приоритети и страсти се променят. Плодът на Светия Дух (Галатяни 5: 22-23) става очевиден там, където някога е имало само дела на плътта (Галатяни 5: 19-21). Преживяването на новото раждане е само началото. Бог продължава да работи в нас, за да види свят народ в онзи ден, когато Го видим лице в лице (Филипяни 1: 6; 2:13; 2 Коринтяни 11: 2; Ефесяни 5:27).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

По какви начини при ставането на християнин се превръщаме в изцяло нов мъж/жена?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries