settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява християнинът?

Отговор


Определението за християнин в речника на Уебстър е: “човек, който изповядва вяра в Исус като Христос (Месия) или в религията, която се основава на учението на Исус.” Въпреки че е добро като отправна точка за разбирането на същността на християнина, подобно на много други светски дефиниции, горното определение не успява да представи библейската истина за това какво означава да си християнин.

Думата християнин се използва три пъти в Новия Завет (Деяния 11:26; Деяния 26:28; I Петрово 4:16). Последователите на Исус Христос за първи път са наречени “християни” в Антиохия (Деяния 11:26), защото поведението им, делата и думите им били подобни на Христовото поведение, дела и думи. Първоначално наименованието “християни” било използвано от неспасените хора в Антиохия като прякор, с който изразявали презрението си и подигравателното си отношение към християните. Буквално това наименование означава: “принадлежащ на партията на Христос” или “привърженик или последовател на Христос”, което до голяма степен се припокрива с определението в речника на Уебстър.

За съжаление, с времето думата “християнин” загубва голяма част от своето истинско значение и започва често да се използва за някой, който е религиозен или има високи морални ценности, вместо за истински новороден последовател на Исус Христос. Много хора, които не вярват в Исус Христос и не уповават на Него, смятат себе си за християни просто защото ходят на църква или, защото живеят в “християнска” нация. Но ходенето на църква, служенето на хора, които са в затруднено положение, или това, че си добър човек, не те прави християнин. Както един евангелизатор казва: “Ходенето на църква не прави от човека християнин така, както и влизането в гаража, не те превръща в автомобил.” Да бъдеш член на някоя църква, да посещаваш редовно службите й и да подкрепяш финансово дейността й не те прави християнин.

Библията ни учи, че добрите ни дела не могат да накарат Бог да ни приеме. В Тит 3:5 се казва: “Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването и обновяването на Святия Дух.” Следователно, християнин е някой, който е новороден от Бога (Йоан 3:3; Йоан 3:7; I Петрово 3:23) и е положил вярата и доверието си в Исус Христос. В Ефесяни 2:8 ни се казва: “…по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами себе си; това е дар от Бога.” Истински християнин е някой, който се е покаял от греховете си и е положил вярата и доверието си единствено в Исус Христос. Той не е положил доверието си в следването на религия, в спазването на определени морални норми или на списъци, в които се казва какво да прави и какво – не.

Истинският християнин е човек, който е положил вярата и доверието си в личността на Исус Христос и във факта, че Той е умрял на кръста, за да заплати за греховете на хората, възкръснал е на третия ден, като е победил смъртта, и дава вечен живот на всички, които вярват в Него. В Йоан 1:12 се казва: “А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име.” Истинският християнин е Божие дете, част от Божието семейство, някой, който е получил нов живот в Христос. Истинският християнин се отличава по любовта си към другите и по подчинението на Божието Слово (I Йоан 2:4; I Йоан 2:10).

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява християнинът?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries