settings icon
share icon
Въпрос

Имаш ли вечен живот?

Отговор


В Библията много ясно е представен пътят към вечния живот. Първо, трябва да признаем, че сме съгрешили спрямо Бога: “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римляни 3:23). Всички ние сме правили неща, които не са били угодни на Бога, поради които заслужаваме да бъдем наказани. Тъй като по своята същност всички наши грехове се противопоставят на вечния Бог, единствено вечното наказание може да бъде достатъчно, за да ги изкупи. “Заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ” (Римляни 6:23).

Исус Христос, обаче, безгрешният (I Петрово 2:22), вечният Син на Бога стана човек (Йоан 1:1, 14) и умря, са да понесе наказанието за нашите грехове. “Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас” (Римляни 5:8). Исус Христос умря на кръста (Йоан 19:31-42), понесе наказанието, което ние заслужавахме (II Коринтяни 5:21). След три дни Той възкръсна от мъртвите (I Коринтяни 15:1-4) и доказа, че е победил смъртта и греха. “…Според голямата Си милост Той ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите” (I Петрово 1:3).

Чрез вяра ние трябва да обърнем гръб на нашите грехове и да се обърнем към Христос за спасение (Деяния 3:19). Ако поставим вярата си в Него, ако уповаваме на това, че смъртта Му на кръста е платила за извършените от нас грехове, ще ни бъде простено и ще имаме вечен живот в небесата. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). “Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш” (Римляни 10:9). Вярата в завършеното дело на Христос на кръста е единственият верен път към вечния живот! “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой” (Ефесяни 2:8, 9).

Ако искаш да приемеш Исус Христос за свой Спасител, тук ти предлагаме една проста молитва. Помни, че казването на тази или на коя да е друга молитва няма да те спаси. От греха можеш да се спасиш единствено като се довериш на Христос. Тази молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за спасението, което ти е осигурил. “Боже, знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението си. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и прощение, за дара на вечния живот! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Имаш ли вечен живот?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries