settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да си в Христос?

Отговор


Галатяни 3: 26-28 ни дава представа за фразата „в Христос“ и какво означава тя. „Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос.Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус. " Павел говори на християните в Галатия, като им напомня за новата им идентичност, тъй като те вярват в Исус Христос. Да бъдеш „кръстен в Христос“ означава, че те са били идентифицирани с Христос, след като са напуснали стария си грешен живот и са възприели изцяло новия живот в Христос (Марк 8:34; Лука 9:23). Когато бъдем „дръпнати“ от Светия Дух, Той ни „кръщава“ в Божието семейство. Първо Коринтяни 12:13 казва: „ Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички с един Дух се напоихме. “.

Няколко места в Писанието говорят за това, че вярващият са „в Христос“ (1 Петър 5:14; Филипяни 1: 1; Римляни 8: 1). В Колосяни 3: 3 се казва: „ защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. “. Бог е съвършената справедливост. Той не може просто да пренебрегне или извини нашия грях; това не би било справедливо. За греха трябва да се плати. Целият гняв, който Бог има към злото, се излива върху собствения му Син. Когато Исус заема мястото ни на кръста, Той понася наказанието, което заслужава нашият грях. Последните му думи преди да умре бяха: „Свърши се“ (Йоан 19:30). Какво беше завършено? Не само Неговия земен живот. Както Той доказа три дни по-късно, това не беше завършено (Матей 28: 7; Марк 16: 6; 1 Коринтяни 15: 6). Това, което Той завърши на кръста, беше Божият план да изкупи падналия Си свят. Когато Исус каза: „Готово е“, Той заявява, че е платил изцяло за всеки акт на бунт, минало, настояще и бъдеще.

Да бъдем „в Христос“ означава, че сме приели Неговата жертва като “плащане” за собствения си грях. Нашите криминални досиета съдържат всяка грешна мисъл, отношение или действие, което някога сме извършвали. Никакво самоочистване не може да ни направи достатъчно чисти, за да получим „разрешително“ за прошка и връзка със святият Бог (Римляни 3: 10-12). Библията казва, че в нашето естествено греховно състояние ние сме врагове на Бог (Римляни 5:10). Когато приемем Неговата жертва от наше име, Той Си разчиства сметките с нас. Нашия списък с грехове е заменен с нещо, което напъно възхвалява Бог (2 Коринтяни 5:21). В подножието на кръста се извършва Божествена размяна: нашата стара природа на греха за Неговата съвършена такава (2 Коринтяни 5:17).

За да влезем в присъствието на святият Бог, трябва да бъдем скрити в праведността на Христос. Да бъдеш „в Христос“ означава, че Бог вече не вижда нашите несъвършенства; Той вижда правдата на собствения Си Син (Ефесяни 2:13; Евреи 8:12). Само „в Христос“ нашият грях е отменен, връзката ни с Бог е възстановена и нашата вечност обезпечена (Йоан 3: 16-18, 20:31).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да си в Христос?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries