settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да контролирам мислите си?

Отговор


Много християни се борят с този въпрос, особено в нашия високо технологичен свят, но поемането на контрола върху нашите мисли е съществено. Притчи 4:23 заявява: „Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.“ „Сърцето“ включва ума и всичко, което произхожда от него. Някой е казал, че всеки грях, който извършим, го извършваме двойно, веднъж в мислите си и отново, когато действаме според тези мисли. По-лесно е да отървем живота си от греха, ако го атакуваме на това фундаментално мислено равнище, вместо да чакаме да пусне корени в живота ни чрез нашите действия и тогава да се опитваме да го изтръгнем.

Има също разлика между това да бъдеш изкушен (мисъл, която влиза в ума), и да съгрешиш (съсредоточаване върху злата мисъл и отдаване на нея). Важно е да разберем, че когато една мисъл влезе в ума ни, ние я изследваме въз основа на Божието Слово и определяме дали трябва да продължим по този път или да отхвърлим мисълта и да я заменим с друга мисъл. Ако вече сме позволили да се формира навик в нашия мисловен живот, става много по-трудно да променим насоката на нашите мисли, дори както е трудно да изкараш кола от дълбок коловоз на нов път. Ето някои библейски предложения за поемането на контрола върху нашите мисли и избавянето от погрешните мисли:

1. Бъдете в Божието Слово, така че когато в нашия ум влезе греховна мисъл (изкушение), ние ще бъдем способни да я разпознаем какво представлява и да знаем каква посока да поемем. Исус в пустинята (Матей 4) отговорил на всяко от изкушенията на Сатаната с Писанието, което приложил към посоката, която знаел, че Неговият ум трябва да поеме вместо да започне надолу по пътя на греховната мисъл. Когато бил изкушен да посрещне физическата Си нужда (да превърне камъка в хляб), Той цитирал пасажа за важността да разчитаме на Бог. Когато бил изкушен от Сатаната, за да получи славата на света, Той поднесъл пасажа, който казва, че ние трябва да служим на и славим единствено Бог и да говорим за славата, която Му принадлежи, и за тези, които са Негови.

Когато бил изкушен да изпита Бог (да види дали Бог е наистина там и би спазил обещанията Си), Исус отвърнал с пасажи, които наблягали на значението да вярваме в Бог без да трябва да Го виждаме да демонстрира присъствието Си. Цитирането на Писанието във време на изкушение не е талисман, а вместо това служи на целта да съсредоточим умовете си върху библейския път, но ние трябва да познаваме Божието Слово ПРЕДВАРИТЕЛНО, за да постигнем това. Така ежедневният навик да бъдем в Словото по смислен начин е важно. Ако осъзнаваме определена област на постоянно изкушение (тревога, страст, гняв, т.н.), трябва да изучаваме и запомняме ключови пасажи, които третират тези въпроси. Като гледаме както това, което трябва да избягваме (отрицателното), така и как трябва подходящо да откликваме (положителното) на изкушаващите помисли и ситуации – преди те да ни връхлетят – ще извървим дълъг път, който ще ни даде победата над тях.

2. Да живеем в зависимост от Светия Дух, основно чрез търсенето на Неговата сила с молитва (Матей 26:41). Ако разчитаме на нашата собствена сила, ние ще се провалим (Притчи 28:26; Еремия 17:9; Матей 26:33).

3. Не трябва да захранваме умовете си с това, което насърчава греховни мисли. Това е идеята на Притчи 4:23. Трябва да пазим сърцата си – какво позволяваме в тях и върху какво им позволяваме да се съсредоточават. Йов 31:1 заявява: „Направих завет с очите си; И как бих погледнал на девица?“ Римляни 13:14 твърди: „Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта.“ Така ние трябва да избягваме списания, видеофилми, уебстраници, разговори и ситуации, които ще ни поставят към падение. Трябва също да избягваме да прекарваме време с онези, които ни насърчават по тези погрешни пътища.

4. Трябва усилено да търсим Бог като заместваме греховните помисли с благочестиви търсения и нагласи на ума. Това е принципът на заместването. Когато сме изкушени да мразим някого, ние заместваме тези омразни мисли с благочестиви действия: правим им добро, говорим добро за тях и се молим за тях (Матей 5:44). Вместо да крадем, можем да работим усърдно да спечелим пари, така че да можем да потърсим възможности да дадем на другите в нужда (Ефесяни 4:28). Когато сме изкушени да погледнем сладострастно жена, ние отвръщаме погледа си, хвалим Бога за начина, по който ни е сътворил – мъжки и женски – и се молим за жената (например: „Господи, помогни тази млада жена да дойде да те познае, ако не те познава, и да познае радостта да върви с теб“), тогава помислете за нея като за сестра (1 Тимотей 5:2). Библията често говори за „отклоняване“ на погрешни действия и мисли, но после „възлагане“ на благочестиви действия и мисли (Ефесяни 4:22-32). Простото търсене да отклоните греховните мисли без заменянето на тези мисли с благочестиви мисли остава празно място за Сатаната да дойде да посее своите плевели (Матей 12:43-45).

5. Можем да използваме общението си с други християни по начина, по който е възнамерявал Бог. Евреи 10:24-25 заявява: „и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.“ Братя християни, които ще ни насърчават в промените, които желаем (най-добре от същия пол), които ще се молят за нас и с нас, които ще ни попитат в любов как сме и ще ни държат отговорни за избягването на старите пътища, са наистина ценни приятели.

Последно и най-важно, тези методи няма да бъдат от полза, освен ако не сме положили нашата вяра в Христа като Спасител от нашия грях. Това е откъдето ние трябва абсолютно да стартираме! Без това не може да има победа над греховните помисли и изкушения, а Божиите обещания за Неговите чада не са за нас, нито силата на Светия Дух е достъпна за нас!

Бог ще благослови онези, които търсят да Го почетат с това, което най-мноо има значение за Него: кои сме отвътре, а не просто какво изглеждаме за другите. Нека Бог направи Исусовото описание на Натанаил истинско също за нас – мъж (или жена), в които няма лукавство (Йоан 1:47).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да контролирам мислите си?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries