settings icon
share icon

Pitanja o hrišćanskom životu

српски
Šta je to Hrišćanin?

Kako mogu da znam Božiju volju za moj život? Šta Biblija kaže o poznavanju Božije volje?

Kako mogu da nadvladam greh u mom Hrišćanskom životu?

Kako mogu da evangeliziram prijatelje ili porodicu bez da ih uvredim ili da ih odgurnem od sebe?

Hrišćanski post – šta Biblija kaže o tome?

Kako mogu da oprostim onima koji zgreše protiv mene?

Šta je to duhovni rast?

Šta Biblija kaže o duhovnoj borbi?

Kako mogu da prepoznam Božiji glas?

Ko sam u Hristu?

Šta je telesni hrišćanin?

Zašto su svi hrišćani licemeri?

Kako mogu da doživim radost i svom hrišćasnkom životu?

Šta je hrišćanska meditacija?

Šta je hrišćanska duhovnost?

Zašto je potrebno da ispovedimo svoje grehe ako su nam već oprošteni (1. Jovanova 1:9)?

Ako sam spasen i svi su mi gresi oprošteni, zašto da ne nastavim da grešim?

Šta je svo oružje Božije?

Kada, zašto i kako nas Bog disciplinuje kada zgrešimo?

Kako bi hrišćanin trebalo da se odnosi prema osećanju krivice po pitanju greha iz prošlosti?

Šta Biblija govori o legalizmu?

Šta je Isus mislio kada je obećao izobilan život?

Zašto je bitno provoditi vreme sa Bogom?

Šta je pomazanje? Šta znači biti pomazan?

Kako hrišćani da brane svoju veru u ovako antihrišćanskom svetu?

Da li hrišćani imaju vlast da ukore đavola?

Kako mogu da postanem više nalik Hristu?

Kako mogu da imam bliži odnos sa Bogom?

Da li treba da ispovedamo grehe onima protiv kojih smo zgrešili?

Kako mogu da budem uspešan svedok za Hrista u izgubljenom svetu?

Šta znači istinski slediti Hrista?

Počinio sam greh___________. Da li će mi Bog oprostiti?

Kako da znam da mi Bog govori da uradim nešto?

Kako da živim svoj život za Boga?

Da li Bog obećava da neće dati više nego što možemo da podnesemo?

Kako mogu da savladam iskušenje?

Da li je pogrešno biti hrišćanin u tajnosti da bi se sačuvao život?

Da li je putpuno posvećenje/ bezgrešno savršenstvo moguće u ovom životu?

Duhovna uporišta – koje je biblijsko stanovište?

Da li će patnja za Hrista uvek biti deo našeg sledbeništva?

Kako mogu da kontrolišem svoje misli?

Zašto Bog dozvoljava da prolazimo kroz iskušenja i nevolje?

Šta je pravo obožavanje?

Kako mogu da naučim da verujem Bogu?

Kako da znam da slavim Boga na ispravan način?

U kom smislu je teško biti hrišćanin?

Šta je to hrišćansko učeničestvo?

Šta je to hrišćansko vođstvo?

Kako treba da izgleda hrišćanski život?

Kakvi su biblijski principi za čvrsto donošenje odluka?

Kako mogu da ostanem usredsređen na Hrista?

Da li nas Biblija uči da oprostimo i zaboravimo?

Šta Biblija govori o opraštanju sebi?

Kako vernici mogu biti u svetu, ali ne od sveta?

Šta znači biti u Hristu?

Kako mogu da imam više vere?

Šta znači da ne treba da volimo svet?

Ja sam novi hrišćanin. Koji je sledeći korak?

Šta Biblija kaže o prevazilaženju požude?

Kako mogu da imam strast za Hrista?

Kako da znam koje Božije obećanje je za mene?

Kako mogu da dobijem Božiju zaštitu?

Kako mogu da obnovim dušu?

Zašto bih želeo da služim Bogu?

Da li grešimo svakodnevno? Da li je moguće da prođe ceo dan a da ne sagrešimo?

Kako da se pokorimo Bogu?

Šta je Isus mislio kada je rekao: "Uzmite svoj krst i me sledite" (Matej 16:24; Marko 8:34; Luka 9:23)?

Da li hrišćanin ima dve prirode?

Šta znači da prebivamo u Hristu?

Šta znači odstupiti od vere?

Šta je to biblijsko upravljanje?

Kako Hrišćani treba da reaguju na progonstvo?

Šta u Bibliji znači da 'umreš sebi'?

Kako možemo da doživimo istinsku slobodu u Hristu?

Šta znači da si žena Božja?

Šta znači da slaviš Boga?

Šta to znači da čuvamo svoje srce?

Kako mogu da učinim Isus Hristos da bude Gospod u mom životu?

Šta je to Hristov zakon?

Šta znači da voliš Gospoda sa celim srcem, dušom, umom i snagom?

Zašto je stvaranje učenika važno?

Šta znači da budeš Božiji čovek?

Kako mogu da imam um Hristov?

Šta znači da je hrišćanin novo stvorenje (2. Korinćanima 5:17)?

Šta znači tražiti prvo carstvo Božije?

Kako da podelim svoje hrišćansko svedoćanstvo?

Da li su hrišćani grešnici, sveci ili oboje?

Šta je to duhovna disciplina?

Šta znači da budeš kamen spoticanja za nekog dugog?

Pošto Bog uskraćuje oproštaj, možemo li i mi?

Zašto bih na radnom mestu govorio o svojoj veri?

Kako mogu da postanem radostan davalac?

Da li nas Biblija uči da imamo dečiju veru?

Kakva je razlika između hrišćanina i učenika?

Kako mogu da imam čistu savest?

Šta je ključ za istinsko doživljavanje Boga?

Kako mogu da se naučim da verujem da Bog sve kontroliše?

Kako mogu da znam šta je Božiji plan?

Kako mogu da znam šta je Božije vreme?

Kako mogu da se preborim sa grehom koji mi je postao navika?

Zašto je često teško voleti druge?

Na koji način kada postanemo hrišćani, postajemo u potpunosti nov čovek / žena?

Šta je to tihi čas?

Koji su ključevi odolevanja iskušenju?

Kako mogu sa sigurnošću znati da je moj gnev, pravedni gnev?

Šta znači da budeš posvećen?

Šta mogu da radim kada sam pod duhovnim napadom?

Da li treba da budemo svesni duhovne borbe koja odvija oko nas?

Kako mogu da razvijem svoju duhovnu razboritost?

Šta je to duhovno putovanje?

Šta je to duhovna zrelost? Kako mogu postati duhovno zreliji?

Šta Biblija kaže o neopraštanju?

Zašto je čekanje na Boga toliko teško?

Šta znači da slavimo Boga u duhu i istini?Vrati se na Srpsku stranu

Pitanja o hrišćanskom životu
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries