Pitanja o hrišćanskom životu


српски
Šta je to Hrišćanin?

Kako mogu da znam Božiju volju za moj život? Šta Biblija kaže o poznavanju Božije volje?

Kako mogu da nadvladam greh u mom Hrišćanskom životu?

Kako mogu da evangeliziram prijatelje ili porodicu bez da ih uvredim ili da ih odgurnem od sebe?

Hrišćanski post – šta Biblija kaže o tome?

Kako mogu da oprostim onima koji zgreše protiv mene?

Šta je to duhovni rast?

Šta Biblija kaže o duhovnoj borbi?

Kako mogu da prepoznam Božiji glas?

Ko sam u Hristu?

Šta je telesni hrišćanin?

Zašto su svi hrišćani licemeri?

Kako mogu da doživim radost i svom hrišćasnkom životu?

Šta je hrišćanska meditacija?

Šta je hrišćanska duhovnost?

Zašto je potrebno da ispovedimo svoje grehe ako su nam već oprošteni (1. Jovanova 1:9)?

Ako sam spasen i svi su mi gresi oprošteni, zašto da ne nastavim da grešim?

Šta je svo oružje Božije?

Kada, zašto i kako nas Bog disciplinuje kada zgrešimo?

Kako bi hrišćanin trebalo da se odnosi prema osećanju krivice po pitanju greha iz prošlosti?

Šta Biblija govori o legalizmu?

Šta je Isus mislio kada je obećao izobilan život?

Zašto je bitno provoditi vreme sa Bogom?

Šta je pomazanje? Šta znači biti pomazan?

Kako hrišćani da brane svoju veru u ovako antihrišćanskom svetu?

Da li hrišćani imaju vlast da ukore đavola?

Kako mogu da postanem više nalik Hristu?

Kako mogu da imam bliži odnos sa Bogom?

Da li treba da ispovedamo grehe onima protiv kojih smo zgrešili?

Kako mogu da budem uspešan svedok za Hrista u izgubljenom svetu?

Šta znači istinski slediti Hrista?

Počinio sam greh___________. Da li će mi Bog oprostiti?

Kako da znam da mi Bog govori da uradim nešto?

Kako da živim svoj život za Boga?

Da li Bog obećava da neće dati više nego što možemo da podnesemo?

Kako mogu da savladam iskušenje?

Da li je pogrešno biti hrišćanin u tajnosti da bi se sačuvao život?

Da li je putpuno posvećenje/ bezgrešno savršenstvo moguće u ovom životu?

Duhovna uporišta – koje je biblijsko stanovište?

Da li će patnja za Hrista uvek biti deo našeg sledbeništva?

Kako mogu da kontrolišem svoje misli?

Zašto Bog dozvoljava da prolazimo kroz iskušenja i nevolje?

Šta je pravo obožavanje?

Kako mogu da naučim da verujem Bogu?

Kako da znam da slavim Boga na ispravan način?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o hrišćanskom životu