settings icon
share icon
Pitanje

Da li je putpuno posvećenje/ bezgrešno savršenstvo moguće u ovom životu?

српски

Odgovor


Efescima 4:13 kaže da su duhovni darovi dati da izgrade Hristovo telo „dok svi ne dođemo do jedinstva u veri i poznanju Sina Božijeg, do savršenog čoveka, do pune mere Hristovoga rasta". Neki prevodi govore da ćemo postati „savršeni" , i zato, neki ljudi pogrešno misle da možemo da dosegnemo bezgrešno savršenstvo u ovom životu. Biblija govori da, dokle god smo u telu, borićemo se sa grešnom prirodom (vidi Rimljanima 7:14-24). Niko neće biti „savršen" (bezgrešan) dok ne dođe na nebo.

Reč koja se prevodi sa „zreo" u Efescima 4:13 je grčka reč teleios.Koristi se u celom Novom zavetu u značenju „savršen", „potpun",„ potpuno izrastao" i „zreo". Ono što nas Efescima 4:13 uči je da, što više rastemo u Hristu, to smo jači i ujedinjeniji kao crkva. Ovaj stih ne podučava da ćemo da prestanemo da grešimo.

Drugi odlomak koje ponekad dovodi do zabune je Kološanima 1:28, koji kaže, u nekim prevodima, da Pavle želi da „svakog čoveka postavi savršenim u Hristu". Takođe, u Kološanima 4:12, Pavle se moli da „stojimo kao savršeni i potpupo osvedočeni mogli ostati u svemu što je volja Božija". U oba stiha, reč savršen treba da bude prevedena kao „zreo", „dorastao", a ne „savršen" u kontekstu nedostatka greha.

Kao ljudska bića, mi se nalazimo pod kletvom Adama u ovom svetu. Bez obzira koliko se trudili da ne grešimo, mi ćemo i dalje grešiti protiv Boga. Apostol Pavle je ukorio Petra što je pokazivao pristrasnost (Galatima 2:11-13). Kasnije u svojoj službi, Pavle se naziva „prvim među grešnicima" (1. Timoteju 1:15). Petar, Jakov, Jovan i Pavle su svi priznali da nisu savršeni. Kako ti i ja možemo da tvrdimo bilo šta drugačije?

Pravo savršenstvo neće doći do Uznesenja crkve, kada ćemo sresti Hrista u vazduhu (1. Solunjanima 4:17). Tada ćemo primiti nova tela (Filipljanima 3:20, 21; 1. Korinćanima 15:54). Izaćićemo pred Hristov sud (2. Korinćanima 5:10) gde će se suditi našim delima i biće dodeljene nagrade (1. Korinćanima 3:9-15). Tada ćemo živeti zauvek i vladati sa Hristom u bezgrešnoj savršenosti.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je putpuno posvećenje/ bezgrešno savršenstvo moguće u ovom životu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries