settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da prebivamo u Hristu?

српски

Odgovor


Da "prebivam" je da živim, da produžim ili da ostanem ; da prebivam u Hristu označava da živim u Njemu ili da ostanem u Njemu. Kada se neka osoba spasi, za nju se kaže da je "u Hristu" (Rimaljanima 8:1; 2. Korinćanima 5:17), i da je sigurna u trajnom odnosu (Jovan 10:28–29). Stoga, prebivanje u Hristu nije neki novi nivo hrišćanskog iskustva, dostupan samo nekima, nego je stanje svih istinskih vernika. Razlika između onih koji prebivaju u Hristu i onih koji ne prebivaju u Hristui, je razlika između spašenog i nespašenog čoveka.

O prebivanje u Hristu učimo u 1. Jovanovoj 2:5–6, gde je to sinonim za "poznavanje" Hrista (stihovi 2 i 3). Kasnije u istom poglavlju, Jovan izjednačava „ostajanje" u Ocu i Sinu sa obećanjem večnog života (stihovi 24 i 25). Biblijski, „prebivanje", „ostajanje u" i „poznavanje" Hrista su reference za jedno isto nešto: spasenje.

Izraz prebivanje u Hristu predstavlja prisan, blizak odnos, a ne samo površno poznanstvo. U Jovanu 15: 4–7, Isus govori svojim učenicima da je od ključne važnosti da crpe život od Njega, koristeći sliku grana spojenih u lozu: "Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Kao što loza, sama od sebe, ne može da donosi rod ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ne možete da donosite plod ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi ste loze. Ko ostane u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete ništa činiti. Ako neko ne ostane u meni, taj se izbacuje kao odsečena loza, te se suši, a kao takvu je skupljaju i bacaju u vatru, pa je spaljuju. Ako ostanete u meni i ako moje reči ostanu u vama, tražite što hoćete i dobićete."

Bez tog vitalnog sjedinjenja sa Hristom koje spasenje pruža, ne može biti života i produktivnosti. Na drugim mestima Biblija naš odnos s Hristom poredi sa odnosom tela i glave (Kološanima 1:18) — drugog suštinskog saveza.

Neki ljudi misle da upozorenje iz Javana 15:6 (grane koje ne prebivaju u lozi se izbacuju i pale) znači da su hrišćani uvek u opasnosti da izgube spasenje. Drugim rečima, moguće je biti spašen a da pri tom ne "prebivaš," i u tom slučaju si u opasnosti da izgubiš spasenje.

Ali ovo bi moglo biti istina samo ako "prebivanje" je odvojeno od spasenja, misleći na stanje bliskosti sa Hristom koje treba da težimo da dostignemo pošto smo spaseni. Biblija je jasna da spasenje dolazi po blagodati i da se održava po blagodati (Galatima 3: 2–3). Takođe, ako bi grana mogla nekako sama otpasti od vinove loze, što bi rezultiralo gubitkom spasenja, tada bi to protivrečilo drugim, vrlo jasnim delovima Svetog pisma (vidi Jovan 10: 27–30).

Najbolje je metaforu istinske loze protumačiti na ovaj način: očigledno je da je Isus Istinska Loza. Grane koje u njemu „prebivaju" su istinski spašeni — oni imaju stvarnu i vitalnu vezu sa Spasiteljem. Uvele grane koje u njemu ne „prebivaju" su nespašeni pretendenti koji su glumili vezanost za Lozu, ali iz Njega nisu crpili život. Na kraju će se pretendenti videti onakvima kakvi su bili: koristoljubivci koji nisu imali autentičnu vezu sa Isusom. Neko vreme su i Petar i Juda izgledali identično u hodu sa Hristom. Ali Petar je bio privrzan za lozu; a Juda nije.

Jovan na ovaj način objašnjava princip uvenulih grana: "Među nama su bili ali nisu bili naši [ljudi koji se suprostavljaju Hristu]. Jer da su bili naši sa nama bi i ostali. Ipak, trebalo je da se pokaže da nisu svi naši." (1. Jovanova 2:19).

Jedan od dokaza spasenja je istrajnost ili trajno prebivanje u Hristu. Spašeni će nastaviti svoj hod sa Hristom (vidi Otkrivenje 2:26). Odnosno, oni će „prebivati", ostati u Njemu. Bog će dovršiti svoje delo u njima (Filipljanima 1: 6) i oni će doneti mnogo ploda za Božiju slavu (Jovan 15: 5). Oni koji otpadnu, okrenu leđa Hristu ili ne uspeju da ostanu, jednostavno pokazuju svoj nedostatak spasonosne vere. Prebivanje nije ono što nas spašava, ali je jedan od znakova spasenja.

Dokazi prebivanja u Hristu (tj. dokazi da je čovek zaista spasen, a ne da se pretvara) uključuju poslušnost Hristovim zapovestima (Jovan 15:10; 1. Jovanova 3:24); da se sledi Isusov primer (1. Jovanova 2: 6); da se živi slobodno od greha (1. Jovanova 3: 6); i da se ima svest o božanskom prisustvu u životu jedne osobe (1. Jovanova 4:13).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da prebivamo u Hristu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries