settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da budem uspešan svedok za Hrista u izgubljenom svetu?

српски

Odgovor


„Svedok" je neko ko svedoči na osnovu činjenica. Da bi bio/bila uspešan svedok za Hrista, osoba mora da ima znanje o Njemu iz prve ruke. Apostol Jovan govori o ovome u 1. Jovanovoj 1:1-3 kada kaže: „…Što smo čuli, što smo videli svojim očima, što posmatrasmo i što naše ruke opipaše … što smo videli i čuli, to i vama objavljujemo". Danas, mi koji smo iskusili novi život u Hristu pričamo o Njegovoj ljubavi i oproštenju, rečima i našim životima. To je svedočenje. Da bismo bili uspešni u našem svedočenju, treba da zapamtimo nekoliko osnovnih stvari:

1) Glavna TEMA našeg svedočenja je Isus Hristos. Pavle je definisao evanđelje kao smrt, sahranu i vaskrsenje Isusa Hrista (1. Korinćanima 15:1-4). Ukoliko ne objašnjavamo Hristovu žrtvu, mi ne govorimo evanđelje (Vidi takođe 1. Korinćanima 2:2 i Rimljanima 10:9-10). Bitan deo ove teme je činjenica da je Isus Hristos jedini put ka spasenju, ne samo jedan od mnogih puteva.„Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu — sem kroz mene" (Jovan 14:6).

2) SILA našeg svedočenja je Sveti Duh. To je Duh koji preobražava život (Titu 3:5), a preobražen život je vidljiv svima. Dok svedočimo, treba da provedemo mnogo vremena u molitvi, primajući silu Duha da bismo mogli da odražavamo svetlo na način da ljudi prepoznaju Božiju silu u nama (Matej 5:16).

3) VERODOSTOJNOST našeg svedočenja pokazaće se u načinu na koji živimo naše živote. Filipljanima 2:15 postavlja ovaj cilj za nas: „Da budete besprekorni i čisti, neporočna deca Božija usred pokvarenog i naopakog roda, među kojima svetlite kao zvezde u svetu". Uspešno hrišćansko svedočanstvo je onog čoveka koji živi svoj život bez zamerki u sili Svetog Duha, a čiji plod mi ispoljavamo kada ostajemo u Hristu (Jovan 15:1-8; Galatima 5:22-23).

Možda najbitnije, treba da budemo upoznati sa Biblijom da bismo mogli tačno i u skladu da predstavljamo evanđelje drugima. „Budite svagda spremni na odgovor svakom ko traži razlog nade koja je u vama" (1. Petrova 3:15). Stalna pripremljenost podrazumeva vredno proučavanje Biblije, učenje biblijskih stihova i molitvu za bogomdane prilike da se svedoči onima čija srca je Gospod pripremio da čuju Njegovu poruku spasenja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da budem uspešan svedok za Hrista u izgubljenom svetu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries