Kako mogu da savladam iskušenje?


српски
Pitanje: Kako mogu da savladam iskušenje?

Odgovor:
Biblija nam govori da se svi suočavamo sa iskušenjima. Prva Korinćanima 10:13 kaže: „Snašlo vas je samo ljudsko kušanje. A Bog je veran, pa vas neće ostaviti da trpite iskušenja više nego što možete, nego će učiniti i kraj sa iskušenjima, da možete podneti". Možda je ovo malo ohrabrenje , jer često osećamo kako se svet obrušio na nas, a da su drugi imuni na iskušenja. Nama je rečeno da je i Hristos bio kušan: „Jer mi nemamo prvosveštenika koji ne može saosećati sa našim slabostima, nego je on u svemu bio iskušan — slično nama — izuzev greha". (Jevrejima 4:15).

Odakle, onda, dolaze ta iskušenja? Prvo, ona ne dolaze od Boga, iako ih On dozvoljava. Jakovljeva 1:13 kaže: „Bog se ne da zlim kušati, i sam nikoga ne iskušava". U prvom poglavlju knjige o Jovu, vidimo da je Bog dozvolio Satani da iskuša Jova, ali sa ograničenjima. Satana ide po zemlji,kao ričući lav, gledajući koga da proždre (1. Petrova 5:8). Stih 9 kaže da mu se odupremo, znajući da i drugi hrišćani doživljavaju njegove napade. Po ovim odlomcima, možemo da znamo da iskušenja mogu da dođu od Satane. Vidimo u Jakovljevoj 1:14 da je poreklo iskušenja i u nama. Mi smo iskušani kad nas „naša sopstvena požuda vuče i mami" (stih 14). Mi dozvoljavamo sebi da mislimo na određeni način, idemo na mesta na koja ne bismo smeli i donosimo odluke na osnovu naših požuda koje nas vode u iskušenje.

Kako onda da se odupremo iskušenju? Prvo, moramo da se vratimo na primer Isusa koga je Satana kušao u pustinji u Mateju 4:1-11. Svako Satanino iskušenje dočekano je sa istim odgovorom: „Napisano je", a zatim bi usledio biblijski stih. Ako Božiji Sin koristi Božiju Reč da bi uspešno okončao iskušenje – što vidimo da uspeva, jer ga je posle tri propala pokušaja „đavo ostavio" (stih 11) – koliko više mi moramo da je koristimo da bismo se odupreli sopstvenim iskušenjima? Svi naši napori da se odupremo biće slabi i neuspešni, osim ako nisu osnaženi silom Svetog Duha kroz stalno čitanje, proučavanje i razmišljanje o Božijoj Reči. Na taj način,bićemo „preobraženi obnavljanjem svoga uma" (Rimljanima 12:2). Nema drugog oružja protiv iskušenja osim „mača Duha koji je Božija Reč" (Efescima 6:17). Kološanima 3:2 kaže: „Mislite na ono što je gore, a ne što je na zemlji". Ukoliko punimo naše umove najnovijim TV emisijama, muzikom ili ostalim stvarima koje kultura ima da ponudi, bićemo bombardovani porukama i slikama koje neizbežno vode do grešnih požuda. Ali, ako su naši umovi ispunjeni Božijim veličanstvom i svetošću, Hristovom ljubavlju i samilošću i briljantnošću i jednog i drugog, što se ogleda u Njegovoj savršenoj Reči, videćemo da će se naša interesovanja za požude ovog sveta smanjiti i nestati. Ali, bez uticaja Reči na naše umove, otvoreni smo za sve čime Satana želi da nas napadne.

Tu je, dakle, jedino sredstvo kojim možemo da branimo naša srca i umove da bismo držali podalje od nas izvore iskušenja. Zapamtite Hristove reči upućene Njegovim učenicima u vrtu na noć kada su Ga izdali: „Bdite i molite se da ne dođete u iskušenje; duh je srčan, ali je telo slabo". (Matej 26:41). Većina hrišćana ne želi otvoreno da skoči u greh, ali ipak ne možemo da ne upadnemo u greh, jer su naša tela slaba da bi se oduprla. Mi se stavljamo u situacije ili ispunjavamo naše umove požudnim strastima i to nas vodi u greh.

Treba da obnovimo naše razmišljanje kako nam je rečeno u Rimljaniam 12:1-2. Ne smemo više da mislimo kao što svet misli ili da idemo istim putem isti način na koji ovaj svet ide. Izreke 4:14-14 nam kažu: „Ne idi na stazu bezdušnika, putem ljudi rđavih ne idi. Izbegavaj ga, ne prolazi njime, ukloni se od njega, mini ga". Treba da izbegnemo stazu koja nas vodi u iskušenje, jer je naše telo slabo. Lako nas ponesu naše požude.

Matej 5:29 daje nam odličan savet: „Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe; jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i ne bude celo tvoje telo bačeno u pakao". To zvuči okrutno! Greh je okrutan! Isus nam ne kaže da treba doslovno da uklanjamo svoje delove tela. Kopanje oka je drastična mera, a Isus nas uči da, ako je potrebno, drastične mere treba da se preduzmu da bi se izbegao greh.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Kako mogu da savladam iskušenje?