settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da savladam iskušenje?

српски

Odgovor


Biblija nam govori da se svi suočavamo sa iskušenjima. Prva Korinćanima 10:13 kaže: „Snašlo vas je samo ljudsko kušanje. A Bog je veran, pa vas neće ostaviti da trpite iskušenja više nego što možete, nego će učiniti i kraj sa iskušenjima, da možete podneti". Možda je ovo malo ohrabrenje , jer često osećamo kako se svet obrušio na nas, a da su drugi imuni na iskušenja. Nama je rečeno da je i Hristos bio kušan: „Jer mi nemamo prvosveštenika koji ne može saosećati sa našim slabostima, nego je on u svemu bio iskušan — slično nama — izuzev greha". (Jevrejima 4:15).

Odakle, onda, dolaze ta iskušenja? Prvo, ona ne dolaze od Boga, iako ih On dozvoljava. Jakovljeva 1:13 kaže: „Bog se ne da zlim kušati, i sam nikoga ne iskušava". U prvom poglavlju knjige o Jovu, vidimo da je Bog dozvolio Satani da iskuša Jova, ali sa ograničenjima. Satana ide po zemlji,kao ričući lav, gledajući koga da proždre (1. Petrova 5:8). Stih 9 kaže da mu se odupremo, znajući da i drugi hrišćani doživljavaju njegove napade. Po ovim odlomcima, možemo da znamo da iskušenja mogu da dođu od Satane. Vidimo u Jakovljevoj 1:14 da je poreklo iskušenja i u nama. Mi smo iskušani kad nas „naša sopstvena požuda vuče i mami" (stih 14). Mi dozvoljavamo sebi da mislimo na određeni način, idemo na mesta na koja ne bismo smeli i donosimo odluke na osnovu naših požuda koje nas vode u iskušenje.

Kako onda da se odupremo iskušenju? Prvo, moramo da se vratimo na primer Isusa koga je Satana kušao u pustinji u Mateju 4:1-11. Svako Satanino iskušenje dočekano je sa istim odgovorom: „Napisano je", a zatim bi usledio biblijski stih. Ako Božiji Sin koristi Božiju Reč da bi uspešno okončao iskušenje – što vidimo da uspeva, jer ga je posle tri propala pokušaja „đavo ostavio" (stih 11) – koliko više mi moramo da je koristimo da bismo se odupreli sopstvenim iskušenjima? Svi naši napori da se odupremo biće slabi i neuspešni, osim ako nisu osnaženi silom Svetog Duha kroz stalno čitanje, proučavanje i razmišljanje o Božijoj Reči. Na taj način,bićemo „preobraženi obnavljanjem svoga uma" (Rimljanima 12:2). Nema drugog oružja protiv iskušenja osim „mača Duha koji je Božija Reč" (Efescima 6:17). Kološanima 3:2 kaže: „Mislite na ono što je gore, a ne što je na zemlji". Ukoliko punimo naše umove najnovijim TV emisijama, muzikom ili ostalim stvarima koje kultura ima da ponudi, bićemo bombardovani porukama i slikama koje neizbežno vode do grešnih požuda. Ali, ako su naši umovi ispunjeni Božijim veličanstvom i svetošću, Hristovom ljubavlju i samilošću i briljantnošću i jednog i drugog, što se ogleda u Njegovoj savršenoj Reči, videćemo da će se naša interesovanja za požude ovog sveta smanjiti i nestati. Ali, bez uticaja Reči na naše umove, otvoreni smo za sve čime Satana želi da nas napadne.

Tu je, dakle, jedino sredstvo kojim možemo da branimo naša srca i umove da bismo držali podalje od nas izvore iskušenja. Zapamtite Hristove reči upućene Njegovim učenicima u vrtu na noć kada su Ga izdali: „Bdite i molite se da ne dođete u iskušenje; duh je srčan, ali je telo slabo". (Matej 26:41). Većina hrišćana ne želi otvoreno da skoči u greh, ali ipak ne možemo da ne upadnemo u greh, jer su naša tela slaba da bi se oduprla. Mi se stavljamo u situacije ili ispunjavamo naše umove požudnim strastima i to nas vodi u greh.

Treba da obnovimo naše razmišljanje kako nam je rečeno u Rimljaniam 12:1-2. Ne smemo više da mislimo kao što svet misli ili da idemo istim putem isti način na koji ovaj svet ide. Izreke 4:14-14 nam kažu: „Ne idi na stazu bezdušnika, putem ljudi rđavih ne idi. Izbegavaj ga, ne prolazi njime, ukloni se od njega, mini ga". Treba da izbegnemo stazu koja nas vodi u iskušenje, jer je naše telo slabo. Lako nas ponesu naše požude.

Matej 5:29 daje nam odličan savet: „Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe; jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i ne bude celo tvoje telo bačeno u pakao". To zvuči okrutno! Greh je okrutan! Isus nam ne kaže da treba doslovno da uklanjamo svoje delove tela. Kopanje oka je drastična mera, a Isus nas uči da, ako je potrebno, drastične mere treba da se preduzmu da bi se izbegao greh.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da savladam iskušenje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries