settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to hrišćansko učeničestvo?

српски

Odgovor


Po definiciji, učenik je sledbenik, onaj koji prihvata doktrine nekog drugog i pomože u njihovom širenju. Hrišćanski učenik je osoba koja prihvata dobru vest Isusa Hrista i pomaže u njenom širenju. Hrišćansko učeničestvo je proces u kome učenici rastu u Gospodu Isusu Hristu i su opremljeni Svetim Duhom, koji prebiva u našim srcima, da prevaziđu pritiske i iskušenja sadašnjeg života i da sve više liče na Hrista. Ovaj proces traži od vernika da ogovore na poticaje Svetog Duha da istraže svoje misli, reči i dela i da ih uporede sa Božijom Rečju. Zato je neophodno da smo u Božijoj Reči svakodnevno, da je izučavamo, da se molimo kroz nju i da joj budemo poslušni. Isto tako, treba da smo uvek spremni da damo svedočanstvo o razlogu naše nade (1 Petrova 3:15) i da učimo druge da hodaju u Hristu. Prema Svetom Pismu, da si Hristov učenik podrazumeva lični rast koji se karakteriše na sledeći način:

1. Da stavim Hrista na prvo mesto u svemu (Marko 8:34-38). Hristov učenik treba da bude odeljen od sveta. Naš fokus treba da je Gospod i da mu budemo ugodni u svakoj oblasti našeg života. Treba da se oderknemo svoje sebičnosti i da budemo Hristo-centrični.

2. Da sledim Hristovo učenje (Jovan 8:31-32). Mi moramo biti poslušna deca i izvršioci Božije Reči. Poslušnost je najviši test vere u Boga (1. Samuilova 28:18), i Isus je savršeni primer poslušnosti tokom svog života na zemlji, jer je živeo u potpunoj poslušnosti Ocu, čak do smrti (Filipljanima 2:6-8).

3. Da donosim plod (Jovan 15:5-8). Nije naš posao da donosim plod. Naš posao je da prebivamo u Hristu, i ako to činimo, Sveti Duh će doneti plod, koji je rezultat naše poslušnosti. I dok postajemo sve poslušniji Gospodu i učimo da hodimo Negovim putevima, naši životi će se menajti. Najveća promena će se desiti u našim srcima, čiji rezultat će biti novo ponašanje (misli, reči, dela) kao izraz te promene. Promena koju tražimo će se desiti iznutra, kroz silu Svetog Duha. To nije nešto što možemo izazvati sami.

4. Ljubav prema drugim učenicima (Jovan 13:34-35). Kazano nam je, da je ljubav za druge vernike dokaz da smo deo Božije porodice (1. Jovanova 3:10). Ljubav je definisana i objašnjena u 1. Korinćanima 13:1-13. Ovi stihovi nam pokazuju da ljubav nije emocija; delo je. Mi treba da pravimo nešto i da budemu uključeni u proces. Nadalje, rečeno je da treba da mislimo više za druge nego za sebe i da se brinemo za njihove interese (Filipljanima 2:3-4). Sledeći stih u Filipljanima (stih 5) zaista sažima šta treba da radimo što se tiče svega u životu: "u sebi nosite istu misao koju je Isus Hristos nosio." Kakav savršen primer je On za nas u svemu što treba da radimo u našem hrišćanskom životu.

5. Evangelizacija – da činimo druge učenicima (Matej 28:18-20). Treba da podelimo sa drugima našu veru i da kažemo onima koji ne veruju kakve predivne promene je doneo u naš život Isus Hristos. I nema znečenje kolko smo zreli u našem Hrišćanskom životu, uvek imamo šta da ponudimo. Veoma često, verujemo Satanskim lažima da ne znamo dovoljno ili da nismo dovoljno dugo Hrišćani za da napravimo razliku.To nije istina! Jedni od najoduševljenijih predstavnika hrišćanskog života su novi vernici koji su upravo otkrili predivnu Božiju ljubav. Oni možda ne znaju mnogo biblijskih stihova ili ne znaju kako da se "pravilno" izražavaju, ali su iskusili ljubav živog Boga, i to je tačno ono što treba da podelimo sa drugima.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to hrišćansko učeničestvo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries