settings icon
share icon
Pitanje

Šta je ključ za istinsko doživljavanje Boga?

српски

Odgovor


Iako je izuzetno popularan u hrišćanskim krugovima, koncept „doživljavanja Boga" se ne nalazi eksplicitno u Svetom pismu. U Svetom pismu postoje brojne zapovesti o tome kako treba da se odnosimo prema Bogu, ali doživljavanje Boga, nije jedna od njih. Mi treba da volimo Boga svim srcem (5. Mojsijeva 6: 5), da se pokoravamo Bogu (5. Mojsijeva 27:10; 1. Jovanova 5: 2), da verujemo Bogu (Jovan 14: 1), da se bojimo Boga (Propovednik 12:13; 1. Petrova 2:17) itd. Ali Biblija nam nigde ne kaže da „doživljavamo Boga". U rečniku, definicija doživljavanja kao glagola glasi „1) učestvovati ili proći, 2) biti emocionalno ili estetski podtiknat ili 3) učiti kroz preživljavanje".

Šta se onda podrazumeva pod doživljavanjem Boga i kako da se odnosimo prema tome? Ako započnemo sa znečenjima reči doživaljavanje iz rečnika, stavimo ih zajedno i primenimo na naš odnos s Bogom, doći ćemo do nečeg poput: „učestvovanje u Božijoj prirodi, biti pokrenut od Boga, i učenje o Njemu kroz familijarnost".

Da bismo mogli na bilo koji način učestvovati u Božijoj prirodi, treba da smo u potpunosti na jasno o postojanju dva unutrašnja sukoba. Prvo, svako od nas je beznadežni grešnik u jami iz koje sopstvenim naporima ne možemo izaći (Rimljanima 3:12). Drugo, ništa što radimo sami nije prihvatljivo za Svemogućeg Boga — ni naše davanje novca siromašnima, ni naš dobrovoljni rad, ni naše hodenje na crkvu, ništa (Isaija 64: 6). Sveto pismo nam govori da, da bismo rešili ove sukobe, moramo u svoje srce primiti Isusa Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja i predati mu svoj život. Tek tada će naše reči i dela biti ugodni Bogu (2. Korinćanima 12: 9–10). Dakle, prvi korak za doživljavanje Boga je da budemo „učesnik u Božijoj prirodi" (2. Petrova 1: 4), a to se postiže samo verom u Hristovu prolivenu krv na krstu za naš greh.

Drugi deo naše definicije za doživljavanje Boga je, biti pokrenut od Boga. Božije pokretanje u čovekovoj duši je jedna od uloga Svetog Duha. Od smog početka stvaranja, kada se Duh Božiji "nosio nad vodom" (1. Mojsijeva 1:2), do kretanja Svetog Duha u srcima nevernika za da ih privuče Hristu, Sveti Duh je aktivano uključen u to da nas pokrene. Bog nas pokreće za da nas privuče veri (Jovan 6:44); Duh se kreće u našim srcima za da donese ubeđenje za greh i potrebu za Spasiteljem (Jovan 16:7–9); a nas vernike, upućuje, vodi, utešava, utiče na nas, i isto tako čini da donosimo plod Duha (Galatima 5:22–23). Pored toga, Duh je pokrenuo autore svih 66 knjiga Biblije da zapišu tačno ono što im je On nadahnuo u srca i umove (2. Petrova 1:21), i u celom Pismu, On se kreće u nama za da svedoči našem duhu da smo Njegova deca (Rimljanima 8:16).

Treća čast doživljavanja Boga je proces upoznavanja Boga tokom celog života, kroz koji postajemo toliko bliski sa Njim, i zbog toga Mu radosno predajemo svoje živote zato što smo ga upoznali i što Mu verujemo u potpunosti.

Ovo podrazumenva da smo shvatili da je On veran, dobar, svet, paravedan, nepromenljiv, svemoguć i suveren u svim okolnostima. Jedno nešto koje donosi veliku radost u doživlajvanju Boga je intimno poznavanje Njegove ljubavi. Biblija ni kaže da "Bog je Ljubav" (1. Jovanova 4:8). I dok doživljavamo Njegovu ljubav, možemo početi da delimo svoju hrišćansku ljubav sa drugima, bez obzira na okolnosti, a to će proizvesti više i više ljubavi dok drugi doživljavaju Njegovu ljubav kroz nas.

Ključ za doživljavanje Boga, dakle, nije očekivanje „iskustva" ili emocionalnog uzleta. Umesto toga, to je doživotni proces pripadanja Njemu kroz Hrista, u kome nas Sveti Duh pokreće, osvećuje i pomaže da rastemo u Njegovom poznanju.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je ključ za istinsko doživljavanje Boga?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries