settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da znam šta je Božiji plan?

српски

Odgovor


Većina hrišćana istinski žele da znaju šta je Božiji plan za njihove živote. Ipak, postoje mnoga pitanja: kako da otkrijem Božiji plan? Kako mogu da sam siguran? Srećom, Biblija pruža mnoštvo važnih principa u vezi sa Božijom voljom. Bog ne pokušava da sakrije svoju volju za naš život; On želi da njegova deca znaju Njegovu volju i da je slede.

Prvo, Biblija je ispunjena jasnim izjavama u vezi sa Božjim planom koje se odnose na sve vernike. Na primer, 1. Soluncima 5: 16-18 uči: „ Radujte se svagda, molite se Bogu bez prestanka, zahvaljujte na svemu, jer je to volja Božija u Hristu Isusu za vas ". Ove tri aktivnosti — radost, molitva i zahvaljivanje — su Božja volja za sve vernike, bez obzira na druge okolnosti.

Božju volju možemo razumeti kroz Njegovu Reč. Božja Reč je savršena i kroz njeno proučavanje možemo otkriti Božiji plan za svoj život. Druga Timoteju 3: 16-17 kaže: „Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo".

Drugo, možemo bolje razumeti Božji plan za svoj život pomno ga sledeći. Rimljanima 12: 1-2 obećava: „Molim vas stoga, braćo, milosti Božije radi, da svoja telesa prinesete na živu, svetu, bogougodnu žrtvu, da to bude vaša umna služba Bogu. I ne upodobljavajte se ovom svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da razaberete šta je volja Božija, šta je dobro, i ugodno, i savršeno. Tada ćete moći da ispitate i odobrite šta je Božja volja — njegova dobra, ugodna i savršena volja". Kada svoj život posvetimo Bogu i okrenemo se od principa ovoga sveta, tada smo pripremili svoja srca da čujemo Boga (takođe videti 1. Petrova 4: 2).

Prva Soluncima 4:3-7 potvrđuje neophodnost da se bude „živa žrtva"i daje više detalja o Božjem planu: „Jer ovo je volja Božija, vaše osvećenje, da se klonite bluda, da svaki od vas zna steći svoju ženu u svetosti i časti, ne u požudnoj strasti kao mnogobošci koji ne znaju Boga; da ne prelazite granice i ne zakidate svoga brata u trgovini, jer je Gospod osvetnik za sve ovo, kao što smo vam ranije rekli i posvedočili. Nije nas, naime, Bog pozvao na nečistotu nego na osvećenje."

Treće, Božiju volju možemo otkriti kroz molitvu. Kološanima 4:12 kaže da se jedan vernik po imenu Epafras "jednako bori za vas u molitvama — da biste vi kao savršeni i potpuno osvedočeni mogli ostati u svemu što je volja Božija." Vernici u Kolosu su imali potrebu da znaju i da čine Božiju volju i zato se Epafras molio za njih. Kroz molitvu mi možemo da rastemo u razumevanju Božije volje. Isto tako možemo da se molimo Bog da otkrije Svoje planove drugim ljudima.

Četvrto, Bog ponekad otkriva ili potvrđuje svoje planove za nas i na druge načine, kao što su to lične okolnosti, odnosi ili čak snovi. Međutim, ove obasti su subjektivnije i neophodno je mnogo pažljivo da procenimo te znake, uzimajući u obzir šta je Bog jasno rekao u Svetom Pismu.

Možemo biti sigurni u Božije obećanje: „Približite se Bogu, i on će se približiti vama" (Jakov 4: 8). Dok se molimo, proučavamo Sveto pismo i trudimo se da živimo sveto pred Gospodom, On će nam otkriti svoj plan za nas u svoje savršeno vreme i na način koji možemo razumeti.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da znam šta je Božiji plan?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries