Kako mogu da evangeliziram prijatelje ili porodicu bez da ih uvredim ili da ih odgurnem od sebe?


српски
Pitanje: Kako mogu da evangeliziram prijatelje ili porodicu bez da ih uvredim ili da ih odgurnem od sebe?

Odgovor:
Svaki hrišćanin ima bilo člana porodice, prijatelja, saradnika ili poznanika koji nije hrišćanin. Evangeliziranje drugih je uvek teško. Evangeliziranje postaje još teže ako se radi o nekom sa kim ste vrlo bliski. Biblija nam kaže da će neki ljudi biti uvređeni porukom Evanđelja (Luka 12:51-53). Posebno je zabrinjavajuće da rizikujete da uvredite nekog sa kim ste u čestom kontaktu. Međutim, nama je zapoveđeno da idemo i da evangeliziramo – ne postoji izgovar da to ne činimo (Matej 28:19-20; Dela 1:8; Prva Petrova 3:15).

Onda, kako možemo da evangeliziramo članove porodice, prijatelje, saradnike i /ili poznanike? Najvažnija stvar koju možete da učinite je da se molite za njih. Molite se da im Bog promeni srca i otvori njihove oči (Druga Korinćanima 4:4) za istinu evanđelja. Molite se da ih Bog ubedi u Svoju ljubav za njih i njihovu potrebu za spasenjem kroz Isusa Hrista (Jovan 3:16). Molite se za mudrost kako možete da im služite (Jakov 1:5). Pored molitve, vi takođe treba da živite pobožan hrišćanski život pred njima, tako da oni mogu da vide promenu koju je Bog načinio u vašem životu (Prva Petrova 3:1-2). Kao što je Franjo Asiški jednom rekao: “Propovedaj evanđelje uvek, a kada je potrebno koristi reči.”

Posle svega ovoga, treba da budete voljni i hrabri u vašem stvarnom evangeliziranju. Objavljujte poruku spasenja kroz Isusa Hrista vašim prijateljima i porodici (Rimljanima 10:9-10). Uvek budite spremni da govoritte o svojo veri (Prva Petrova 3:15), i to činite sa ljubaznošću i poštovanjem. Na kraju, moramo da ostavimo spasenje naših bliskih Bogu. Božija moć i blagodat spasavaju ljude, a ne naš pokušaj. Najbolje i najviše što možemo da uradimo je da se molimo za njih, da im svedočimo, i da živimo hrišćanski život pred njima!

English
Vrati se na Srpsku stranu
Kako mogu da evangeliziram prijatelje ili porodicu bez da ih uvredim ili da ih odgurnem od sebe?