settings icon
share icon
Pitanje

Zašto Bog dozvoljava da prolazimo kroz iskušenja i nevolje?

српски

Odgovor


Jedan od najtežih delova hrišćanskog života je činjenica da to, što postanemo Hristovi učenici,nas ne čini imunima na životna iskušenja i nevolje. Zašto bi jedan dobar Bog pun ljubavi dozvolio da prolazimo kroz takve stvari kao što je smrt deteta, bolest, povreda nas samih ili nama voljenih osoba, finansijske poteškoće, briga i strah? Sigurno, ako nas voli, On bi nas poštedeo tih stvari. Najzad, zar ljubav prema nama ne podrazumeva da On želi da naši životi budu laki i udobni? Ne, ne znači. Biblija jasno podučava da Bog voli one koji su Njegova deca, i „sve izvodi na dobro" (Rimljanima 8:28). Stoga, to mora da znači da su iskušenja i nevolje koje dozvoljava u našim životima deo stvari koje rade za naše dobro. Zato, za vernika, sva iskušenja i nevolje mora da imaju božansku svrhu.

Kao i u svim drugim stvarima, Božija krajnja svrha za nas je da poprimamo sve više lik Njegovog Sina (Rimljanima 8:29). Ovo je cilj hrišćanina i sve u životu, uključujući i iskušenja i nevolje, osmišljeno je da bi nas osposobilo da postignemo taj cilj. To je deo procesa posvećenja, biti odvojeni radi Božije svrhe i podesni da živimo za Njegovu slavu. Način na koji ovo nevolje postižu objašnjeno je u 1. Petrovoj 1:6-7:„Tada ćete likovati, pošto ste sad zamalo, ako tako treba da bude, ožalošćeni različitim iskušenjima, da bi se vrsnoća vaše vere našla kao dragocenija od propadljivog zlata koje se vatrom kuša, na hvalu i slavu i čast kada se pokaže Isus Hristos". Vera istinskog vernika biće učvršćena iskušenjima kroz koje prolazimo tako da možemo da se odmorimo u saznanju da je ona istinska i da će večno trajati.

Iskušenja razvijaju pobožni karakter, a to nas osposobljava da „se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja gradi strpljivost, strpljivost pak prekaljenost, a prekaljenost nadu; i, nada ne sramoti, jer se Božija ljubav već izlila u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat" (Rimljanima 5:3-5). Isus Hristos je dao savršeni primer: „Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici."(Rimljanima 5:8). Ovi stihovi otkrivaju aspekte Njegove božanske svrhe i za iskušenja i nevolje Hrista, a i nas samih. Istrajnost je dokaz naše vere. „Sve mogu u onome koji me snaži" (Rimiljanima 4:13).

Međutim, moramo da budemo oprezni da nikad ne pravimo izgovore za naša „iskušenja i nevolje", ako su rezultat naših pogrešnih postupaka. „Niko od vas, naime, da ne strada kao ubica, ili lupež, ili zločinac, ili kao čovek koji se meša u tuđe stvari." (1. Petrova 4:15). Bog će nam oprostiti naše grehe jer je večnu kaznu za njih platila Hristova žrtva na krstu. Međutim, mi ćemo i dalje trpeti prirodne posledice našeg greha i loših izbora u ovom životu. Ali Bog koristi čak i te patnje da bi nas oblikovao za Njegovu svrhu i naše krajnje dobro.

Iskušenja i nevolje dolaze i zbog svrhe i zbog nagrade „Smatrajte za čistu radost, braćo moja, kad padnete u različite napasti, znajući da kušanje vaše vere gradi strpljivost. A strpljivost neka ima savršeno delo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka…. Blažen je čovek koji istrajno podnosi iskušenje, jer će — kad postane prekaljen — primiti venac života, koji je Gospod obećao onima koji ga ljube" (Jakovljeva 1:2-4,12).

Mi imamo pobedu kroz sva životna iskušenja i nevolje. „Ali hvala Bogu koji nam daje pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista". Iako smo u duhovnoj borbi, Satana nema vlast nad vernikom u Hristu. Bog nam je dao Njegovu Reč da nas vodi, Njegovog Svetog Duha da nas osposobi i privilegiju da Mu priđemo bilo gde, bilo kada, da se molimo za bilo šta. On nam je dao i uverenje da nijedno iskušenje neće da nas testira više nego što možemo da to podnesemo

„nego će učiniti i kraj sa iskušenjima, da možete podneti" (1. Korinćanima 10:13).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto Bog dozvoljava da prolazimo kroz iskušenja i nevolje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries