settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da ne treba da volimo svet?

српски

Odgovor


Prva Jovanova 2: 15-16 kaže: " Nemojte voleti svet niti ono što je u svetu. Ako neko voli svet, u njemu nema ljubavi prema Ocu. Naime, sve što je u svetu: požuda tela, požuda očiju i oholost zbog imetka, ne potiče od Oca nego od sveta". Ipak Jovan 3:16 započinje: „Jer Bog je tako voleo svet ..." Dakle, Bog voli svet, ali mi to ne bismo smeli? Zašto ova očigledna suprotnost?

U Bibliji se pojam svet može odnositi na zemlju i fizički univerzum (Jevrejima 1: 2; Jovan 13: 1), ali najčešće se odnosi na humanistički sistem koji je u suprotnosti sa Bogom (Matej 18: 7; Jovan 15 : 19; 1.Jovanova 4: 5). Kad Biblija kaže da Bog voli svet, to se odnosi na ljudska bića koja ovde žive (1. Jovanova 4: 9). I kao Njegova deca, mi treba da volimo druge ljude (Rimljanima 13: 8; 1. Jovanova 4: 7; 1. Petrova 1:22). Iz parabole o milosrdnom Samarićaninu jasno je da ne možemo birati koga ćemo voleti (Luka 10: 30-37).

Kad nam se kaže da ne volimo svet, Biblija govori o svetskom korumpiranom sistemu vrednosti. Satana je bog ovoga sveta i on ima svoj sistem vrednosti suprotan Božjem (2. Korinćanima 4: 4). Prva Jovanova 2:16 detaljno opisuje šta Satanin sistem promoviše: požudu tela, požudu očiju i hvalisavi ponos života. Svaki greh koji se može zamisliti može se sažeti u ta tri zla; iz ta tri korena izviru zavist, preljuba, ponos, laž, sebičnost i svi ostali grehovi.

Svet je ono što napuštamo kad dođemo Hristu. Isaija 55: 7 kaže da dolazak Bogu uključuje napuštanje naših puteva i misli. Džon Banjan, u svojoj knjizi Hodočasnikov put, prikazuje položaj vernika dok mu se „oči podižu prema nebu,"drži u ruci „najbolju od svih knjiga" i stoji, kao da je „svet bačen iza njega" (str. 34).

Svet često aplaudira grehu. Mediji za zabavu nas podstiču da zavidimo grešnicima i da se bezumno upoređujemo sa „lepim ljudima" (vidi Poslovice 23:17). Popularnost „zvezda" je često zbog njihove sposobnosti da u nama podstaknu nezadovoljstvo sopstvenim životom. Reklame se koriste našom prirodnom sklonošću da volimo ovaj svet, i većina marketinških kampanja na neki način podstiču požudu očiju, požudu tela ili ponos života.

Voleti svet znači biti posvećen svetskim blagu, filozofiji i prioritetima. Bog govori svojoj deci da odrede svoje prioritete u skladu sa Njegovim večnim sistemom vrednosti. Treba „najpre da tražimo" Božje kraljevstvo i pravednost (Matej 6:33). Niko ne može služiti dvojici gospodara (Matej 6:24), a mi ne možemo biti istovremeno predani i Bogu i svetu.

Kada uđemo u Božju porodicu verom u Hrista, Bog nam daje sposobnost da izađemo iz svetskog pokvarenog načina života (2. Korinćanima 5:17). Postajemo građani drugog carstva (Filipljanima 1:27, 3:20). Naše želje se okreću prema nebu i počinjemo da skladištimo večno blago (Luka 12:33; 1. Timoteju 6: 18-19). Shvatamo da je ono što je zaista važno večno, a ne privremeno i prestajemo da volimo svet.

Ako produžimo i dalje da volimo svet onako kako to čine nevernici, to će osakatiti naš duhovni rast i učiniti nas besplodnim za Božje carstvo (Matej 3: 8; Luka 6: 43-45; Jovan 15: 1-8). U Jovanu 12:25 Isus je ovu pomisao odveo jedan korak dalje kada je rekao: „ Ko god voli svoj život, izgubiće ga. A ko mrzi svoj život na ovom svetu, sačuvaće ga za večni život". Nevoljenje sveta proteže se i na naš život. Isus je rekao da ako volimo bilo šta više od Njega, nismo ga dostojni (Matej 10: 37-38).

Generalno, pojam svet u Bibliji se odnosi na zli sistem koji kontroliše Satana i koji nas udaljava od obožavanja Boga. Džon Kalvin je rekao: „Ljudsko srce je fabrika idola". Od bilo čega možemo napraviti idole. Svaka strasna želja našeg srca koju Bog nije stavio tamo radi Njegove slave može postati idol (1. Korinćanima 10:31). Voleti svet je idolopoklonstvo (1. Korinćanima 10: 7,14). Dakle, iako nam je naređeno da volimo ljude ovog sveta, treba da budemo oprezni prema svemu što se takmiči sa Bogom za našu najveću naklonost.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da ne treba da volimo svet?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries