Veoma važna pitanja


српски
Ko je Isus Hristos?

Da li Bog postoji? Da li postoje dokazi u vezi Božijeg postojanja?

Da li je Isus Bog? Da li je Isus ikada tvrdio da je Bog?

Koje su to Božije osobine? Kakav je Bog?

Da li je Biblija zaista Božija Reč?

Šta je to Hrišćanstvo i šta Hrišćani veruju?

Da li je Bog stvaran? Kako možemo da budemo sigurni da je Bog stvaran?

Šta je smisao života?

Da li Hrišćani treba da ispunajvaju Starozavetni zakon?

Da li je Hristova božanska priroda u skladu sa Biblijom?

Da li se spašavamo samo verom, ili verom plus delima?

Ko je Sveti Duh?

Kako mogu da znam Božiju volju za moj život? Šta Biblija kaže o poznavanju Božije volje?

Kako mogu da nadvladam greh u mom Hrišćanskom životu?

Ako se obratim u hrišćanstvo, porodica će me se odreći i biću užasno progonjen u mom narodu. Šta da radim?

Zašto da ne izvršim samoubistvo?


Vrati se na Srpsku stranu
Veoma važna pitanja