settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o legalizmu?

српски

Odgovor


Reč „legalizam“ se nenalazi u Bibliji. To je izraz koji hrišćani koriste da bi opisali doktrinarnu poziciju naglašavajući sistem zakona i pravila za postizanje spasenja i duhovnog rasta. Legalisti veruju u zahteve i strikno doslovno držanje pravila i zakona. Doktrinarno, to je pozicija koja je suštinski suprotna blagodati. Oni koji se drže legalističkih shvatanja često ne uspevaju da vide pravi smisao zakona, pogotovu smisla koji ima u Mojsijevom starozavetnom zakonu, koji je učitelj ili „tutor“ koji nas dovodi Hristu (Galatima 3:24).

Čak i pravi vernici mogu da budu legalisti. Data nam je pouka da budemo blagodatni jedni prema drugima: „Prihvatajte slaboga u veri, da se ne bi kolebao u svojim mislima.“ (Rimljanima 14:1).

Nažalost, ima onih koji imaju tako snažne emocije o nesuštinskim delovima doktrine da odbacuju neke ljude, pa čak ni ne dozvoljavaju da drugi imaju drugačije viđenje. I to je legalizam. Mnogi današnji legalistički vernici greše zahtevajući od drugih da se drže njihovih nebiblijskih tumačenja, pa čak i tradicije. Na primer, ima i onih koji smatraju da bi neko bio duhovan da je neophodno da jednostavno izbegava duvan, alkoholna pića, igranje, filmove, itd. Suština je u tome da i ako čovek izbegava ove stvari i dalje nema garanciju da će biti duhovan.

Apostol Pavle nas upozorava na legalizam u Kološanima 2:20-23: „Ako ste se smrću sa Hristom oslobodili svetskih stihija, zašto dozvoljavate da vam se određuju propisi - kao da živite u ovom svetu: ne dohvati, niti okusi, niti dotiči, što sve upotrebom propada - shodno ljudskim zapovestima i naukama; sve ovo izgleda mudrost koja se sastoji u samovoljnoj pobožnosti i poniznosti, i nepoštednoj strogosti prema telu, a ne u nečem časnom, već samo radi zadovoljenja ploti.“ Legalisti mogu da izgledaju pravedni i duhovni, ali legaizam nikada ne uspeva da dosegne Božije ciljeve jer se radi o određenom ponašanju a ne duhovnoj promeni.

Da ne bismo pali u zamku legalizma možemo da se držimo reči apostola Jovana: „Jer zakon je dan preko Mojsija, a blagodat i istina dođe kroz Isusa Hrista.“ (Jovan 1:17) i da ne zaboravimo da budemo blagodatni, posebno prema braći i sestrama u Hristu. „Ko si ti što sudiš tuđem sluzi? On stoji ili pada svome gospodaru; biće ipak postavljen, jer Gospod može da ga postavi.” (Rimljanima 14:4). „A što ti osuđuješ svoga brata? ili što ti nipodaštavaš svoga brata? Znaj da ćemo svi izići pred sud Božiji.” (Rimljanima 14:10).

Ovde je potrebno uputiti reč upozorenja. Iako treba da budemo blagodatni prema drugima i da tolerišemo neslaganja oko određenih pitanja, ne možemo da prihvatimo jeres. Poučeni smo da se borimo za veru koja je jednom bila poverena svetima (Judima 3). Ako ne zaboravljamo ova uputstva i primenimo ih u ljubavi i milosti, bićemo očuvani i od legalizma i jeresi. „Dragi moji, ne verujte svakom duhu, nego proveravajte duhove - jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svet“ (1. Jovanova 4:1).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o legalizmu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries