settings icon
share icon
Pitanje

Da li hrišćani imaju vlast da ukore đavola?

српски

Odgovor


Postoje neki hrišćani koji veruju, da ne samo da imaju vlast da ukore đavola, već da stalno to moraju da čine. Ne postoji biblijska osnova za ovo verovanje. Za razliku od Boga, Satana nije sveprisutan. On može da bude samo na jednom mestu u trenutku i verovatnoća da stalno maltretira pojedine hrišćane je minimalna. Naravno, na njegovoj strani su legije demona koji obavljaju njegov posao i oni se nalaze svuda tražeći da unište svedočanstvo vernika. Treba naglasiti da demon ne može da zaposedne hrišćane na isti način na koji Biblija opisuje zaposednutost ljudi.

Kao hrišćani, treba da budemo svesni realnosti prisustva zla. Dok se trudimo da održimo veru, treba da budemo svesni da naši neprijatelji nisu čisto ljudske ideje, već realne sile koje dolaze iz vlasti tame. Biblija kaže: „Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima" (Efescima 6:12).

Jasno je da je Bog dozvolio Satani značajnu moć i uticaj na zemlji, bar za sada, ali uvek u okviru Božije suverene kontrole. Biblija nam kaže da Satana ide kao ričući lav, gledajući koga da proždere (1.Petrova 5:8). Satana radi u srcima onih koji odbijaju da poslušaju Boga (Efescima 2:2). Svako ko nije pod kontrolom suverenog Boga je pod kontrolom đavola (Dela 26:18; 2. Korinćanima 4:4). Nanovo rođeni hrišćani nisu više robovi Satane ili greha (Rimljanima 6:6-7), ali to ne znači da smo imuni na iskušenja koja stavlja pred nas.

Biblija ne daje hrišćanima vlast da ukori đavola, već da mu se odupre. Jakovljeva 4:7 kaže „Potčinite se, dakle, Bogu, a usprotivite se đavolu, i pobeći će od vas." Zaharija 3:2 kaže nam da je Gospod taj koji kori Satanu. Čak i Mihajlo, jedan od najjačih anđela nije se usudio da optuži Satanu, već je rekao „Neka te Gospod pokara" (Judina 1:9). Kao odgovor na Satanine napade, hrišćanin treba da prizove Hrista. Umesto da se usredsredimo na to kako da porazimo đavola, treba da se usredsredimo kako da sledimo Hrista (Jevrejima 12:2) i verujemo da će On poraziti sile zla.

Nije neophodno da hrišćanin kori Satanu, jer nam je Bog dao Njegovo oružje da se odupremo zlu (Efescima 6:10-18). Najjače oružje koje posedujemo protiv đavola su naša vera, mudrost i znanje o Bogu i Njegovoj Reči. Kada je đavo kušao Hrista, On je odgovarao biblijskim stihovima (vidi Matej 4:1-11). Da bismo obezbedili pobedu na duhovnom polju, moramo da imamo čistu savest i kontrolu nad našim mislima. „Mi, doduše, živimo u telu, ali se ne borimo kako telo hoće; jer oružje našeg vojevanja nije ljudsko, nego je silno u Bogu — da ruši utvrđenja, te rušimo mudrovanja, i svako uzvišavanje koje se diže protiv bogopoznanja, i zarobljavamo svaku misao — za poslušnost Hristu" (2. Korinćanima 10:3-5).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li hrišćani imaju vlast da ukore đavola?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries