settings icon
share icon
Pitanje

Da li su hrišćani grešnici, sveci ili oboje?

српски

Odgovor


Hrišćani su i grešnici i sveci. Sva ljudska bića su grešnici jer smo rođeni u grehu. Ali nisu svi ljudi sveci. Prema Bibliji, svetac nije neko ko je činio čudesa, niti je neko koga je crkva ili organizacija proglasila svecem. Reč prevedena kao „svetac" u Novom zavetu, hagios, doslovno znači „sveti, fizički čist; moralno neporočan ili religiozan; svečano osvećen; svet." U kontekstu novozavetnih odlomaka, sveci su oni koji pripadaju telu Hristovom i su spašeni blagodaću kroz veru (Efescima 2: 8–9). Drugim rečima, svetac je druga reč za hrišćanina, istinskog vernika Gospoda Isusa Hrista.

Biblijska istina je jasna, svi su rođeni u grehu i svi imaju grešnu prirodu. Sveto Pismo kaže da je Bog stvorio čovečanstvo izvorno dobro i bez grešne prirode: „ Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi… I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih. "(1. Mojsijeva 1: 26–27). Međutim, 1. Mojsijeva 3, beleži pad Adama i Eve kroz koji je greh ušao u dva prethodno bezgrešna stvorenja. A kada su im se rodila deca, njihova gešna priroda je preneta na njihovo potomstvo. Dakle, svako ljudsko biće je grešno.

Sveci s druge strane, nisu rođeni kao sveci; postaju sveci kroz novo rođenje. Budući da smo svi „ sagrešili i izgubili slavu Božiju"(Rimljanima 3:23), svima nam je potreban duhovni preporod, bez kojeg ćemo ostati u svom grešnom stanju tokom cele večnosti. Ali Bog je u svojoj velikoj milosti i blagodati obezbedio (jedini) način na koji jedan grešnik može da postane svetac – kroz Gospoda Isusa Hrista, koji je došao „da da svoj život kao otkup za mnoge" (Matej 20:28). Kada priznamo svoju potrebu za Spasiteljem od greha i prihvatimo Njegovu žrtvu na krstu za nas, postajemo sveci.

Ne postoji hijerarhija među svecima. Svi koji pripadaju Hristu po veri su sveci i niko od nas nije „svetiji" od naše hrišćanske braće i sestara. Apostol Pavle, koji nije ništa više svetac od najnepoznatijeg hrišćanina, započinje svoje prvo pismo korintskoj crkvi kao: „ osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivaju ime Gospoda našeg Isusa Hrista na svakom mestu i njihovom i našem "(1. Korinćanima 1: 2, italik dodat). U ovom stihu, hagios je preveden sa „sveci", „sveti" i „posvećen" u različitim biblijskim verzijama, što dovodi do nepogrešivog zaključka da su svi koji su ikada prizvali Hrista za spasenje, sveti koje je Gospod osvetio. Svi smo mi „sugrađani svetih i domaći Božiji" (Efescima 2:19).

Mi nismo sveci jer nas je crkva proglasila svecima, niti možemo da zaradimo našu svetost. Međutim, jednom kada smo spašeni verom, pozvani smo na određeno ponašanje koje odgovara našem pozivu kao Božijih svetaca. „ Nego po Svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju. Jer je pisano: 'Budite sveti, jer sam ja svet' "(1. Petrova 1: 15–16). Svetitelji nisu bezgrešni, ali životi svetaca odražavaju stvarnost Hristovog prisustva u našim srcima: „ Jer kroz Njega živimo, i mičemo se, i jesmo" (Dela apostolska 17:28).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li su hrišćani grešnici, sveci ili oboje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries