settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je hrišćanin novo stvorenje (2. Korinćanima 5:17)?

српски

Odgovor


Novo stvorenje je opisano u 2. Korinćanima 5:17: „ Dakle, ako je ko u Hristu — novo je stvorenje; staro je prošlo, vidi, postalo je novo. "Reč „dakle" nas vraća na stihove 14-16 gde nam Apostol Pavle kaže da su svi vernici umrli sa Hristom i da više ne žive za sebe. Naši životi više nisu svetovni; oni su sada duhovni. Naša „smrt" je smrt stare grešne prirode koja je bila prikovana na krst sa Hristom. Sahranjeni smo sa Njim, i kao što je Njega vaskrsao Otac, tako smo i mi vaskrsnuti da „hodimo u novom životu" (Rimljanima 6: 4). O toj novoj osobi koja je vaskrsla, Apostol Pavle u 2. Korinćanima 5:17 govori kao o „novom stvorenju."

Da bismo razumeli novo stvorenje, prvo moramo shvatiti da je ona u stvari tvorevina, nešto što je stvorio Bog. Jovan 1:13 nam kaže da je ovo novo rođenje nastalo voljom Božijom. Nismo nasledili novu prirodu, niti smo odlučili da se ponovo stvorimo, niti je Bog jednostavno očistio našu staru prirodu; Stvorio je nešto potpuno novo i jedinstveno. Novo stvorenje je potpuno novo, nastalo ni iz čega, kao što je čitav univerzum stvorio Bog ex nihilo, ni iz čega. Samo je Stvoritelj mogao da postigne takav podvig.

Drugo, „staro je prošlo." „Staro"se odnosi na sve što je deo naše stare prirode — prirodni ponos, ljubav prema grehu, oslanjanje na dela i naša nekadašnja mišljenja, navike i strasti. Najvažnije je što je preminulo ono što smo voleli, posebno vrhovna ljubav prema sebi i s njom samopravednost, samopromocija i samoopravdanje. Novo stvorenje gleda prema Hristu, a ne ka sebi. Stare stvari su umrle, prikovane za krst sa našom prirodom greha.

Zajedno sa preminulim starim, „postalo je novo!" Stare, mrtve stvari zamenjuju se novim stvarima, punim života i slave Božije. Novorođena duša se raduje Božjim stvarima i gnuša se sveta i tela. Naši ciljevi, osećanja, želje i razumevanja su sveži i različiti. Mi drugačije vidimo svet. Biblija izgleda kao nova knjiga, i iako smo je možda već čitali, postoji jedna lepota u njoj koju nikada dosad nismo videli i se čudimo kako to ranije nismo primetili. Čini nam se da je celo lice prirode promenjeno,i da smo mi u tom novom svetu. Nebo i zemlja ispunjeni su novim čudima, i čini se da sve sada govori o Božjoj slavi. Nova su osećanja prema svim ljudima — nova vrsta ljubavi prema porodici i prijateljima, novo saosećanje koje nikada ranije nismo imali prema neprijateljima i nova ljubav prema celom čovečanstvu. Greh za koji smo se nekada držali, sada želimo zauvek ukloniti. Mi smo „svukli staroga čoveka sa njegovim delima " (Kološanima 3: 9), a oblačimo „ novoga čoveka koji je prema Bogu stvoren u istinitoj pravednosti i svetosti " (Efescima 4:24).

Šta je sa hrišćaninom koji nastavlja da greši? Postoji razlika između toga da nastavimo da grešimo ili da nastavimo da živimo u grehu. Niko ne postiže bezgrešno savršenstvo u ovom životu, ali iskupljeni hrišćanin se iz dana u dan osvećuje (čini svetim), manje greši i mrzi ga više svaki put kad ponovo pogreši. Da, i dalje grešimo, ali nevoljno i sve ređe kako sazrevamo. Naše novo ja mrzi greh koji nas i dalje drži. Razlika je u tome što novo stvorenje više nije rob greha, kao što smo nekada bili. Sada smo oslobođeni greha i on više nema moć nad nama (Rimljanima 6: 6-7). Sada smo osnaženi pravednošću i za pravednost. Sada imamo izbor da „pustimo da greh vlada" ili da mislimo o sebi „da smo mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu" (Rimljanima 6: 11-12). Najbolje od svega je što sada imamo moć da izaberemo ovo drugo.

Novo stvorenje je čudesna stvar, oblikovana u Božijem umu i stvorena Njegovom snagom za Njegovu slavu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da je hrišćanin novo stvorenje (2. Korinćanima 5:17)?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries