settings icon
share icon
Pitanje

Kako možemo da doživimo istinsku slobodu u Hristu?

српски

Odgovor


Svako traži slobodu. Posebno na zapadu, sloboda je najveća vrlina i za njom teže svi koji smatraju sebe ugnjetenim. Ali, sloboda u Hristu nije isto što i politička ili ekonomska sloboda. U stvari, neki od najžešće ugnjetavanih ljudi u istoriji su imali potpunu slobodu u Hristu. Biblija nam kaže da u duhovnom smislu, niko nije slobodan. U Rimlajnima 6, Pavle objašnjava da smo svi mi roblje. Ili smo robovi grehu ili robovi pravednosti. Oni koji su robovi greha ne mogu da se oslobode, ali ako se jednom oslobodimo od kazne i sile greha putem krsta, mi postajemo različita vrsta robova i u tom ropstvu mi nalazimo potpuni mir i istinsku slobodu.

Iako izgleda kao kontradikcija, jedina istinska sloboda u Hristu dolazi onima koji su Njegovi robovi. Ropstvo obično znači degradaciju, težak rad i nejednakost. Ali biblijska paradigma je da isitinska sloboda Hristovog roba koji doživljava radost i mir, je produkt jedinstvene istinske slobode koju ćemo ikad poznavati u ovom životu. U Novom zavetu reč doulos, koja znači "neko ko pripada nekom" ili "rob bez sopstvenog prava vlasništva," se pojavljuje 124 puta. Nažalost, većina modernih verzija Biblije kao i King James verzija, većinom prevode reč doulos kao "sluga". Ali sluga je neko ko služi za platu, i neko ko zaslužuje nešto od gospodara. Hrišćanin, sa druge starne, nema ništa što može da ponudi Gospodu u zamenu za oproštenje i on je u potpunom vlasnišvu svog Gospodara koji ga je kupio svojom krvlju, prolitom na krstu. Hrišćani su kupljeni krvlju i sa sopstvenost svog Gospoda i Spasitelja. Mi nismo Njegovi najamnici; mi mu pripadamo (Rimljanima 8:9). Tako da "rob" je jedinstveni ispravan prevod reči doulos.

Daleko od toga da je ugnjeten, rob Hristov je zaista slobodan. Mi smo oslobođeni od greha kroz Sina Božijeg koji je rekao: "Ako vas, dakle, Sin oslobodi, bićete stvarno slobodni" (Jovan 8:36). Sada hrišćani mogu stvarno da kažu zajedno sa Pavlom: "Jer me je zakon Duha života u Hristu Isusu oslobodio od zakona greha i smrti" (Romljanima 8:2). Mi sada znamo istinu i ta istina nas je oslobodila (Jovan 8:32). Paradoksalno je, da smo kroz ropstvo Hristu, takođe postali sinovi i naslednici Uzvišenog Boga(Galatima 4:1–7). Kao naslednici, mi smo saučesnici u tom nasledstvu—večnom životu—koji je Bog odredio za svu svoju decu. Ovo je privilegija koja prevazilazi sva svetska blaga koja bismo ikad mogli da nasledimo, dok oni koji su u ropstvu greha nasleđuju samo smrt i večnost u paklu.

Zašto onda, toliko mnogo hrišćana žive kao da su još uvek u ropstvu? Prvo, mi smo često u pobunjenišvu protiv našeg Gospoda, odbijajući da ga poslušamo i se držimo starog načina života. Držimo se greha koji nas je nekada držao u ropstvu prema Satani kao našem gospodaru. Zato što naša nova priroda još uvek živi u našoj staroj telesnoj prirodi, mi smo još uvek privučeni grehom. Pavle je kazao Efescima da "skinu" staru prirodu koja propada zbog varljivih požuda i da "obuku" novog čoveka koji je pravedan. Da skinu ono što je lažno, i da obuku ono što je istinito. Da prestanu da kradu i da obuku ono što je korisno i trudoljubivo. Da skinu gorčinu, bes i gnev i da se obuku u dobrotu, saosećajnost i oproštenje (Efescima 4:22–32). Mi smo oslobođeni ropstva grehu, ali često se vraćamo u lance zato što deo nas još uvek voli stari način života.

Dalje, često ne shvatamo da smo raspeti sa Hristom (Galatima 2:19) i da smo se nanovo rodili kao nova stvorenja (2. Korinćanima 5:17). Hrišćanski život predstavlja smrt sebi i ustajanje da "hodamo u novom životu" (Rimljanima 6:4), i taj novi život se karakteriše mislima o onom koji nas je spasio, a ne mislima o mrtvom telu koje je bilo raspeto na krstu. Kada neprestano mislimo o sebi i se predajemo grehu od koga smo bili oslobođeni, mi u suštini nosimo naokolo leš, gnjil i mrtav. Jedinsveni način da ga pokopamo u potpunosti je kroz silu Svetog Duha koji je jedini izvor snage. Nova priroda se snaži neprestanim čitanjem Božije reči, a kroz molitvu dobijamo silu koja nam je potrebna da pobegnemo od želje da vratimo starom načinu života u grehu.Tada ćemo shvatiti da je naš novi status kao roba u Hristu jedina istinska sloboda i zato ćemo prizvati Njegovu silu da ne dozvoli da " caruje greh u vašem smrtnom telu — da slušate njegove požude" (Rimljani 6:12).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako možemo da doživimo istinsku slobodu u Hristu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries