settings icon
share icon
Pitanje

Ko sam u Hristu?

српски

Odgovor


Druga Korinćanima 5:17 kaže: „Prema tome, ako je ko u Hristu - novo je stvorenje; staro je prošlo, vidi, postalo je novo.“ Postoje dve grčke reči koje se prevode kao „novo“ u Bibliji. Prva, neos odnosi se na nešto što je upravo stvoreno ali postoji mnogo takvih kao što je to što je stvoreno. Reč koja se prevodi kao „novo“ u ovom stihu je kainos, koja ima značenje – nešto što je upravo stvoreno ali ne postoji nigde više. U Hristu mi smo potpuno nova stvorenja, kao što je Bog u početku stvorio nebo i zemlju. Stvorio ih je ni iz čega, i to je učinio i sa nama. Ono što On čini je da ne očisti staro ja, već stvori potpuno nova bića. Kada smo u Hristu, mi smo „učesnici u Božijoj prirodi“ (2. Petrova 1:4). Sam Bog, u osobi Njegovog Svetog Duha počne da stanuje u našim srcima. Mi smo u Hristu i on je u nama.

U Hristu, mi smo regenerisani, obnovljeni, i nanovo rođeni, i ovo novo stvorenje je orijentisano ka duhovnim stvarima, dok je stara priroda telesno orijentisana. Nova priroda ima zajednicu sa Bogom, poslušna je Njegovoj volji i posvećena Njegovoj službi. Ovo stara priroda nije u stanju da čini niti to čak želi. Stara priroda je mrtva za duhovne stvari i ne može samu sebe da oživi. Ona je „mrtva zbog prestupa i grehova“ (Efescima 2:1) i može da oživi samo ako se na natrirodan način probudi, a to je ono što se dešava kada dođemo Hristu i kada On prebiva u nama. Hrist nam daje potpuno novu i svetu prirodu i nepropadljiv život. Naš stari život je, koji je ranije već bio okončan zbog greha, sahranjen, i mi smo vaskrsnuti da bismo „živeli novim životom“ sa Njim (Rimljanima 6:4).

Ako pripadamo Hristu, jedno smo sa Njim i nismo više robovi grehu (Rimljanima 6:5-6); oživljeni smo Hristom (Efescima 2:5); predodredio nas je da budemo saobrazni Njegovom liku (Rimljanima 8:29); nema za nas više osude i ne hodamo po telu, već po Duhu (Rimljanima 8:1); i deo smo Hristovog tela sa drugim vernicima (Rimljanima 12:5). Vernik sada poseduje novo srce (Jezekilj 11:19) i Bog nas je blagoslovio u Hristu „svakim duhovnim blagoslovom na nebesima“ (Efescima 1:3).

Možda se pitamo zašto tako često ne živimo onako kako treba, iako smo svoje živote predali Hristu i sigurni smo u svoje spasenje. To je zato što naša nova priroda prebiva u starim telima, i njih dve ratuju jedna sa drugom. Stara priroda je mrtva, ali nova priroda i dalje mora da ratuje u starom „šatoru“ u kome prebiva. Zlo i greh su i dalje prisutni, ali ih vernik sada vidi iz nove perspektive i oni ga više ne kontrolišu kao ranije. U Hristu sada možemo da izaberemo da se suprotstavimo grehu, dok stara priroda to ne može. Sada imamo izbor – da hranimo novu prirodu kroz Reč, molitvu i poslušnost, ili da hranimo telo zanemarujući ove stvari.

Kada smo u Hristu, mi smo više nego pobednici u Onome koji nas je zavoleo (Rimljanima 8:37) i možemo da se radujemo u našem Spasitelju, koji čini da sve bude moguće (Filipljanima 4:13). U Hristu imamo ljubav, oproštaj i sigurnost. U Njemu smo usvojeni, opravdani, otkupljeni, pomireni i izabrani. U Hristu imamo pobedu, ispunjeni smo radošću i mirom, dobili smo pravi smisao života. Kakav predivan Spasitelj je Hrist!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko sam u Hristu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries