settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o duhovnoj borbi?

српски

Odgovor


Postoje dve primarne greške kada se radi o duhovnoj borbi: prenaglašavanje i potcenjivanje. Neki, za svaki greh, svaki konflikt i svaki problem krive demone koje treba isterivati. Drugi potpuno ignorišu duhovno carstvo i činjenicu da nas Biblija uči da je naša borba protiv duhovnih sila. Ključ ka uspešnoj duhovnoj borbi je da nađemo biblijski balans. Isus je ponekad isterivao demone iz ljudi, a nekad je isceljivao ljude bez pomena o demonima. Apostol Pavle uči hrišćane da vode rat protiv greha koji je u njima samima (Rimljanima 6), i da vode rat protiv zlog (Efescima 6:10-18).

Efescima 6:10-12 izjavljuju: “Uostalom jačajte u Gospodu i u sili Njegove snage. Obucite se u sve oružje Božije, da biste mogli odoleti đavolskom lukavstvu. Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstava, protiv mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima." Ovaj tekst nas uči nekim ključnim istinama: (1) Mi jedino možemo biti jaki u Gospodnjoj sili, (2) Božije oružje je to koje nas štiti, (3) Naša borba je protiv duhovnih slia zla u svetu.

(1) Silan primer ovog je Mihailo, arhanđel u Judi, stih 9. Mihailo, koji je izgleda bio najmoćniji od svih Božijih anđela, nije prekoreo Satanu u svojoj snazi, već je rekao: “Neka te Gospod pokara.” Otkrivenje 12:7-8 beleži da će u krajnjim vremenima, Mihailo pobediti Satanu. Ipak, kada se radi o njegovom konfliktu sa Satanom, Mihailo je prekoreo Satanu u Božijem imenu i autoritetu, a ne u svom. Samo kroz naš odnos sa Isusom Hristom, mi kao hrišćani, možemo da imamo neki autoritet nad Satanom i njegovim demonima. Samo u Njegovom imenu, naš prekor ima neku moć.

(2) Efescima 6:13-18 nam daju opis duhovnog oružja koje nam daje Bog. Mi treba čvrsto da stojimo sa (a) opasačem istine, (b) oklopom pravednosti, (c) evanđeljem mira, (d) štitom vere, (e) kacigom spasenja, (f) mačem Duha, i (g) molitvom u Duhu. Šta ovi delovi duhovnog oružja pretstavljaju za nas u našoj duhovnoj borbi? Mi treba da govorimo istinu protiv Satanskih laži.Treba da imamo mir zbog činjenice da smo pravedni zbog Hristove žrtve za nas. Mi treba da objavljujemo evanđelje bez obzira na koliki otpor da nailazimo. Ne treba da se kolebamo u veri, bez obzira koliko jako smo napadnuti. Naša krajnja odbrana je sigurnost koju imamo zbog našeg spasenja, i činjenica da duhovne sile ne mogu to da nam oduzmu. Naše odbrambeno oružje treba da je Božija reč, a ne naše mišljenje ili emocije. Mi treba da sledimo Isusov primer kako je On prepoznavao da je neke duhovne borbe moguće izboriti jedino kroz molitvu.

Isus je naš krajnji primer kada se radi o duhovnoj borbi. Pogledajte kako je Isus podneo direktan Satanski napad: "Tada Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavo kuša. I postivši četrdeset dana i četrdeset noći najzad ogladne. Tada mu priđe kušač i reče: ako si Sin Božiji, reci da ovo kamenje hlebovi postanu. A On odgovori i reče: napisano je:” Neće čovek živeti o samom hlebu, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božijih.” Tada ga đavo povede u Sveti grad i postavi ga na vrh hrama i reče mu: ako si Sin Božiji, baci se dole; jer je napisano da će “ Anđelima svojim narediti za tebe, in a rukama će te nositi, da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.” Reče mu Isus: i to je napisano:” Ne iskušavaj Gospoda Boga svoga.” Opet ga povede đavo na vrlo visoku goru, i pokaza mu sva svetska carstva i njihovu slavu, i reče mu: daću ti sve ovo, ako padneš i pokloniš mi se. Tada mu reče Isus: odlazi satano; jer je napisano: “Klanjaj se Gospodu, Bogu svome, i njemu jedinome služi.” Tada ga ostavi đavo, i gle anđeli priđoše i služaha mu.

Krajnji primer kako da se ne upuštamo u duhovnu borbu su bili sedam Skevinih sinova. "A neki od Judeja, koji su skitali i zaklinjali duhove, počeše prizivati ime Gospoda Isusa na one koji su imali zle duhove, govoreći im: zaklinjem vas Isusom koga Pavle propoveda. Sedam sinova jednog Judejina Skeve, prvosveštenika, činili su sve ovo. Ali zli duh im u odgovoru reče: Isusa poznajem i Pavla znam; ali ko ste vi? I čovek, u kom je bio zao duh, skoči na njih, nadvlada ih sve i pokaza im svoju nadmoć, tako da su goli i izranjavljeni pobegli iz one kuće." (Dela 19:13-16). Šta je bio problem? Sedam Skevinih sinova su koristili su Isusovo ime. To nije dovoljno. Sedam Skevinih sinova nisu imali odnos sa Isusom, samim tim njihove reči su bile bez sile i autoriteta. Sedan Skevinih sinova su se oslanjali na metod. Nisu se oslanjali na Isusa i nisu koristili Reč Božiju u svojoj duhovnoj borbi. Rezultat toga je bio da su bili ponižavajuće istučeni.

Kao zaključak, koji je ključ ka uspehu u duhovnoj borbi? Prvo, treba da se oslanjamo na Božiju silu, a ne svoju. Drugo, mi treba da prekoravamo u Isusovo ime a ne u svoje. Treće, štitimo se svim oružjem Božijim. Četvrto, bitku borimo sa mačem Duha – Rečju Božijom. Poslednje, treba da zapamtimo da dok se borimo u duhovnoj borbi protiv Satane i njegovih demona, da svaki greh ili problem nije demon koga treba da ukorimo. “Ali u svemu tome mi nadmoćno pobeđujemo pomoću onoga koji nas je zavoleo” (Rimljanima 8:37).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o duhovnoj borbi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries