settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Isus mislio kada je obećao izobilan život?

српски

Odgovor


U Jovanu 10:10, Isus je rekao: „Lopov dolazi samo da ukrade, zakolje i upropasti; ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju." Za razliku od lopova, Isus ne dolazi iz sebičnih razloga. On dolazi da daje, a ne da uzima. On dolazi da bi ljudi u Njemu mogli da imaju život, koji ima smisla, svrhu, radost i koji je večan. Mi primamo ovaj izobilan život u trenutku kada Njega prihvatimo kao Spasitelja.

Reč „izobilan" u grčkom je perisson što znači „u velikoj meri, nemerljivo, sa viškom, količinski toliko izobilno, znatno više nego što bi neko očekivao". Ukratko, Isus nam obećava mnogo bolji život nego što možemo da zamislimo, stalno podsećanje na 1. Korinćanima 2:9 „Što oko ne vide, i uho ne ču, i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube." Apostol Pavle nam govori da je Bog u stanju da učini mnogo više od onog što tražimo ili mislimo i to čini svojom silom, koja je u nama ako Mu pripadamo (Efescima 3:20).

Pre nego što počnemo da zamišljamo raskošne kuće, skupa kola, krstarenje svetom i mnogo novca sa kojim ne znamo šta ćemo da radimo, treba da zastanemo i razmislimo o čemu Isus podučava kada je u pitanju večni život. Biblija nam govori da bogatsvo, dobar glas, pozicija u društvu i moć u ovom svetu nisu Božiji prioriteti (1. Korinćanima 1:26-29). Kada je u pitanju ekonomski,akademski i socijalni status, većina hrišćana ne dolazi iz povlašćenih slojeva društva. Stoga, jasno je da se izobilan život ne sastoji od izobilja materijalnih stvari. Da je to slučaj, Isus bi bio najbogatiji čovek. Ali, istina je upravo suprotna (Matej 8:20).

Izobilan život je večni život, život koji počinje u trenutku kada dođemo Hristu i primimo ga kao Spasitelja i koji se nastavlja tokom večnosti. Sam Isus daje biblijsku definiciju života – posebno večnog života: „A ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinoga pravoga Boga, i Isusa Hrista koga si poslao" (Jovan 17:3). Ova definicija ne pominje dužinu života, zdravlje, prosperitet, porodicu ili zanimanje. U stvari, jedino što pominje je poznavanje Boga što je ključ za istinski izobilan život.

Šta je izobilan život? Prvo, izobilje je duhovno izobilje, ne materijalno. U stvari, Bog nije preterano zabrinut fizičkim okolnostima naših života. On nas uverava da ne treba da brinemo u vezi sa tim šta ćemo da jedemo ili kako da se obučemo (Matej 6:25-32; Filipljanima 4:19). Fizički blagoslovi mogu i ne moraju da budu deo života čiji je centar Bog; ni naše bogatstvo, ni naše siromaštvo nisu siguran pokazatelj našeg statusa pred Bogom. Solomon je imao sve materijalne blagoslove na raspolaganju, a ipak, smatrao ih je besmislenim (Propovednik 5:10-15). Sa druge strane, Pavle je bio zadovoljan u kojim god fizičkim okolnostima da se našao (Filipljanima 4.11-12).

Drugo, večni život, onaj život kojim je hrišćanin istinski okupiran, nije određen trajanjem, već odnosom sa Bogom. Zato, kada se obratimo i primimo dar Svetog Duha, rečeno nam je da već imamo večni život (1. Jovanova 5:11-13), mada ne i u njegovoj punini. Dužina života na zemlji nije sinonim za izobilan život.

Na kraju, život jednog hrišćanina vrti se oko „rasta u blagodati i poznanju Gospoda našega i Spasitelja Isusa Hrista (2. Petrova 3:18). Ovo nas uči da je izobilan život stalan process učenja, vežbanja i sazrevanja, kao i padanja, oporavljanja, prilagođavanja, istrajavanja, prebrođivanja, jer u našem sadašnjem stanju „sad gledamo kao pomoću ogledala" (1. Korinćanima 13:12). Jednog dana videćemo Boga licem u lice i poznavaćemo Ga u potpunosti, kao što ćemo i sebe spoznati u potpunosti (1. Korinćanima 13:12). Nećemo se više boriti sa grehom i sumnjom. Ovo će biti potpuno ispunjen izobilan život.

Iako je prirodno da želimo materijalne stvari, naša perspektiva,kao hrišćana, mora da se preobrazi (Rimljanima 12:2). Kao što postajemo nova stvorenja kada dolazimo Hristu (2. Korinćanima 5:17), tako i naše razumevanje „izobilja" mora da se preobrazi.

Izobilan život sastoji se od izobilja ljubavi, radosti, mira i ostatka plodova Duha (Galatima 5:22-23), a ne izobilja „stvari". Sastoji e od života koji je večan i stoga, naši interesi usmereni su na ono što je večno, a ne trenutno. Pavle nas upozorava. „Mislite na ono što je gore, a ne što je na zemlji. Vi ste, naime, umrli i vaš život je sa Hristom u Bogu sakriven" (Kološanima 3:2-3).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Isus mislio kada je obećao izobilan život?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries