settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu sa sigurnošću znati da je moj gnev, pravedni gnev?

српски

Odgovor


Možemo sa sigurnošću znati da je naš gnev ili ogorčenje pravedno kada je usmereno na ono što ljuti samog Boga. Pravedni gnev i ogorčenje su pravedno izraženi kada smo suočeni sa grehom. Dobri primeri bi bili, bes prema zlostavljanju dece, pornografiji, rasizmu, homoseksualnim aktivnostima, abortusu i slično.

Apostol Pavle daje jasno upozorenje onima koji gneve Boga: „ A plotska dela su poznata, to su: blud, nečistota, raspojasanost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađa, pakost, srdnja, spletke, razdori, stranke, zavisti, pijanke, pirovanja, i ovima slična, za koja vam unapred govorim, kao što ranije rekoh, da oni koji tako šta čine neće naslediti Carstva Božijeg. " (Galatima 5:19–21). Isus je izrazio pravedni gnev zbog greha ljudi (Marko 3:1–5; Matej 21:12–13; Luka 19:41–44). Ali Njegov gnev je bio usmeren na grešno ponašanje i čistu nepravdu.

Međutim, takođe smo naučeni da budemo oprezni u svom gnevu, da ne grešimo. „ Možete se i srditi, ali nemojte grešiti; sunce da ne zađe nad vašim gnevom, i ne dajite mesta đavolu " (Efescima 4:26–27). Trebalo bi da proverimo svoj stav kao i motiv pre nego što se naljutimo na druge. Pavle nam daje neke razumne savete o odgovarajućem pristupu: „ Ne svetite se sami, dragi moji, nego dajte mesta gnevu Božijem. Jer je napisano: 'Moja je osveta, ja ću uzvratiti', govori Gospod. 'Nego ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer ako to činiš, glava će mu goreti od srama.'Ne daj da te zlo pobedi, nego ti pobedi zlo — dobrim" ( Rimljanima 12:19–21 ).

Jakov nam takođe daje dobru pouku kada je reč o pravednom gnevu: „ Znajte ovo, draga moja braćo. Svaki čovek neka bude brz čuti, spor govoriti, spor na gnev; jer čovečiji gnev ne stvara pravednost pred Bogom " (Jakov 1:19–20). Apostol Petar ponavlja ovaj savet posebno za ona vremena kada se suočavamo sa onima koji su neprijateljski raspoloženi prema Bogu i Njegovim delima: „ Ali ako biste i stradali zbog pravednosti, budite blaženi. »Ne dajte se od njih ni uplašiti ni zbuniti«, nego Gospoda Hrista držite svetim u srcima svojim, svagda spremni na odgovor svakom ko traži razlog nade koja je u vama, samo s blagošću i sa strahom, imajući dobru savest, da se oni što ruže vaše dobro vladanje u Hristu osramote u onom za šta vas klevetaju. Bolje je, naime, ako hoće volja Božija, da stradate čineći dobro nego čineći zlo" (1. Petrova 3:14–17).

Vernici takođe mogu da kanališu svoj bes u konstruktivno delo tako što će se uključiti u hrišćanske organizacije koje se bore protiv uticaja zla u društvu. Ključ je u tome, da ako nas naš gnev dovodi do toga da drugima pomognemo da uspostave odnos ljubavi i obnovljenja sa Bogom, to je pravedno ogorčenje.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu sa sigurnošću znati da je moj gnev, pravedni gnev?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries