settings icon
share icon
Pitanje

Kako da podelim svoje hrišćansko svedoćanstvo?

српски

Odgovor


Jedno uspešno svedočanstvo treba u sebi da sadrži tvoje lično iskustvo kao i Evanđelje Isusa Hrista, tako da neko drugi dobije informaciju kako da se spasi.

(1) Započni tako što ćeš detaljno napisati kako si poverovao u Hrista za spasenje. Odgovori na sledeća pitanja koja mogu da ti pomognu: a) Ko mi je rekao za Hrista? b) Koji su događaji doveli do toga da poverujem u Hrista? c) Kada sam poverovao u Hrista? d) Gde sam bio kada sam poverovao? e) Kako mi je vera u Hrista bila blagoslov?

(2) Sledeće, napišite ovo kao dobru priču. Pokušajte da budete što koncizniji. Postavite sebi cilj, da možete da ispričate svoje svedočanstvo za najviše tri minuta.

(3) Obavezno uključite odgovarajuće stihove is Svetog Pisma u svoje svedočanstvo. Zapamtite da je Sveto Pismo merodavno, jer je to Božja Reč. Na primer, vaše svedočanstvo treba da sadrži u sebi informaciju kako ste postali svesni toga da ste odeljeni od Boga zbog svoga greha (Rimljanima 3:23); da ćete provesti večnost daleko od Boga ako ne dobijete oproštaj (Rimljanima 6:23); razumevanje da je Bog poslao svog jedinog savršenog Sina Isusa Hrista da umre i plati cenu vašeg greha (Rimljanima 5: 8); i konačno, kako ste primili oproštenje, tako što ste poverovali u Hristovu platu za greh (Dela 16:31).

Kao primer, dole je moje svedočanstvo o tome kako sam poverovao u Hrista kao svog Spasitelja.

Iako sam kao dete i tinejdžer tri ili četiri puta razgovarao sa pastorom o tome kako mogu da odem na nebo kad umrem, nikada nisam zaista razumeo Hristovo Evanđelje, sve dok nisam bio u srednjim dvadesetim godinama. Tokom nekoliko godina počeo sam da čitam Bibliju, slušajući nekoliko dobrih konzervativnih učitelja Biblije na televiziji i razgovarajući o onome što sam čuo sa hrišćanima na poslu. Kroz ovo sam shvatio da sam grešnik odvojen od Boga i da zaslužujem da budem večno odvojen od Boga. Ovo se zasnivalo na Rimljanima 3:23 da su „svi zgrešili i tako su lišeni slave Božje" i Rimljanima 6:23 „plata za greh je smrt". Takođe sam shvatio da me Bog toliko voli da je poslao svog Sina Isusa Hrista, i da je Isus je posebno došao na zemlju da umre zbog mojih grehova (i grehova celog sveta) kako bih mogao da nađem oproštenje (Rimljanima 5: 8; Jovan 3:16).

Konačno, shvatio sam da nikako ne mogu biti dovoljno dobar da zaslužim ili zaradim svoj put do neba. Rimljanima 3:10 kaže da nema nikoga ko čini dobro, a u Efescima 2: 8-10 se kaže da je spasenje dar Božiji, a ne nešto što se zarađuje, i se prima samo verom, što znači jednostavno da poverujem ili da se u potpunosti oslonim na Hristovu smrt, pogrebenje i vaskrsenje kao platu za moj greh. Nakon što sam razumeo ove istine iz Svetog Pisma, imao sam osećaj sigurnosti da, pošto nisam mogao da zaradim svoje spasenje, ne bih mogao ni da ga izgubim, jer je to dar od Boga.

Postojao je veliki osećaj olakšanja zbog saznanja da mi je oprošteno i da je Bog na mojoj strani i da je želeo i da još uvek želi ono što je najbolje za mene. Od početka mog života sa Hristom, On je snagom Svetog Duha koji živi u mom srcu, nastavio da me posvećuje kroz svoju Reč i svoje delovanje u mom životu. Ovo oproštenje i sigurnost koju imam od Boga mogu biti i vaši, ako poverujete jedino u Hrista za oproštaj vaših grehova.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako da podelim svoje hrišćansko svedoćanstvo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries