settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to hrišćansko vođstvo?

српски

Odgovor


Šta je to hrišćansko vođstvo? Kakav treba da bude hrišćanski vođa? Nema lepšeg primera za hrišćansko vođstvo od našeg Gospoda Isusa Hrista. Izjavio je: "Ja sam dobri pastir. Dobar pastir polaže svoj život za ovce" (Jovan 10:11). Upravo u ovom stihu vidimo savršeni opis hrišćanskog vođe. On je onaj koji se drži kao pastir prema "ovcama" za koje se brine.

Kada nas je Isus nazivao "ovce," to nije odražavalo Njegove emocije privrženosti. Istina je, da su ovce najgluplje među svim životinjama koje su stvorene. Ovca koja se otklonila, iako je još uvek u granicama čujnosti od stada, postaje dezorijentisana, zbunjena, uplašena i nesposobna da nađe svoj put nazad do stada.

Nesposobna da se odbrani od krvoločnih zveri, zalutala ovca je verovatno jedno od najbespomoćnijih stvorenja. Poznato je da su se cela stada ovaca udavila tokom poplava iako su bila blizu lako dostupne obale. Voleli mi to ili ne, kada nas Isus naziva ovcama, ono što On želi da kaže je da bez pastira, mi smo bespomoćni.

Pastir je onaj koji ima nekoliko uloga u odnosu na ovce. On vodi, hrani, brine se, teši, koriguje i štiti. Pastir Gospodnjeg stada vodi primerom pobožnosti i pravednosti u svom sopstvenom životu i ohrabruje druge da slede njegov primer. Naravno, naš krajnji primer —i jedini koji treba da sledimo —je sam Hristos. Apostol Pavle je ovo razumeo:: "Ugledajte se na mene kao što se i ja ugledam na Hrista" (1 Korinćanima 11:1). Hrišćanski vođa je onaj koji sledi Hrista i inspiriše druge da ga i oni slede.

Hrišćanski vođa je isto tako onaj koji hrani i neguje ovce, a istinska "hrana za ovce" je Božija Reč. I kao što pastir vodi svoje ovce na najbujnije pašnjake za da bi rasle i razvijale se, tako isto i hrišćanski vođa neguje svoje stado jedinom hranom koja će učiniti Hrišćani da budu snažni i žizneni. Biblija—a ne psihologija ili neka druga svetska mudrost—je jedina hrana koja može da učini da imamo zdrave Hrišćane. "… Čovek ne živi samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Gosponjih" (5. Mojsijeva 8:3).

Hrišćanski vođa takođe teši ovce, previja njihove rane i prilaže balsam saosećanja i ljubavi. Kao veliki Pastir Izrailjev, sam Gospod je obećao da će: "povijati ranjene i krepiti slabe" (Jezekilj 34:16). Kao Hrišćani u svetu danas, stradamo od mnogih povreda našeg duha i imamo potrebu za saosećajnim vođama koji će nositi naše breme sa nama, razumenti nas u našim okolnostima, imati strpljenje sa nama, ohrabriti nas u Reči, i doneti naše brige pred Očev tron.

I kao što pastir koristi svoj pastirski štap da povuče ovcu nazad u obor, tako i hrišćanski vođa ispravlja i disciplinuje one koji su mu povereni da se brine o njima kada zastrane. Bez ogorčenosti ili zapovedničkog tona, već u "duhu krotkosti" (Galatima 6:1), oni koji su u vođstvu, treba da koriguju u skladu sa biblijskim principima. Ispravljanje ili disciplinovanje nikada nije prijatno iskustvo za bilo koga od učesnika, ali hrišćanski vođa koji ne uspeva u ovoj oblasti, ne pokazuje ljubav prema onima za koje treba da se brine. "Gospod kori onog koga voli …" (Priče Solomonove 3:12), i hrišćanski vođa mora da sledi Njegov primer.

Poslednja uloga hrišćanskog vođe je da bude zaštitnik. Pastir koji je bio slab u ovoj oblasti će uskoro otkriti da stalno gubi ovce zbog grabežljivaca koji kruže okolo—a ponekad se nalaze i među samim stadom. Predatori danas su oni koji pokušavaju da primame ovce lažnom doktrinom, odbacujući Bibliju kao neprivlačnu i staromodnu, neadekvatnu, nejasnu ili nerazumljivu. Ove laži se šire od onih na koje nas je Isus upozorio: "Čuvajte se lažnih proroka.Oni k vama dolaze u ovčijem ruhu, a iznutra su grabežljivi vuci " (Matej 7:15). Naše vođe treba da nas zaštite od lažnih učenja onih koji žele da nas otklone od istine Svetog Pisma i činjenice da jedino Hrist je put spasenja.: "Ja sam Put, Istina i Život. Niko ne dolazi Ocu osim kroz mene" (Jovan 14:6).

Finalna reč o hrišćanskim vođama dolazi iz članka Džona MakArtura: "Traži se: Nekoliko dobrih pastira (Treba da zna kako da pere noge)".

" Prema planu koji je Bog odredio za crkvu, vođstvo je pozicija ponizne službe ljubavi. Crkovno vođstvo je služba a ne menadžment. Oni koje je Bog prizvao za službu nisu prizvani da budu vladajući monarsi, već ponizni robovi; ne uglađene slavne ličnosti, već radni služitelji. Oni koji će voditi Božiji narod iznad svega treba da pokažu požrtvovanost, posvećenost, pokorstvo i poniznost. Sam Isus nam je dao primer kada je ustao da opere noge svojim učenicima, posao koji su obavljali robovi najnižeg ranga (Jovan 13). Ako Gospod celog svemira može to da uradi, ni jedan crkovni vođa nema pravo da misli da je nešto više ot toga."

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to hrišćansko vođstvo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries