settings icon
share icon
Pitanje

Šta je svo oružje Božije?

српски

Odgovor


Izraz „svo oružje Božije“ potiče iz poslanice Efescima 6:13-17: „Zato uzmite sve oružje Božije, da biste mogli da se oduprete u zli dan i da se održite - pošto sve svršite. Stojte, dakle, opasavši svoja bedra istinom, i obukavši oklop pravednosti, obujte noge pripravnošću na evanđelje mira. Pri svem tom uzmite štit vere, kojim ćete moći da pogasite sve ognjene strede nečastivoga. Primite i kacigu spasenja i duhovni mač, koji je reč Božija.”

Efescima 6:12 jasno govori da je sukob sa Satanom duhovni, i da zato ne treba upotrebiti fizičko oružje protiv njega i njeogvih sluga. Nije nam dat konkretan spisak taktika koje Satana koristi. Međutim, odeljak jasno govori da kada sledimo sva uputstva dosledno bićemo u stanju da se suprotstaviumo i imaćemo pobedu bez obzira na Sataninu strategiju.

Prvi element oružja je istina (14. stih). To je lako razumeti pošto se za Satanu kaže da je otac laži (Jovan 8:44). Prevara je na visokom mestu na spisku stvari koje Bog smatra za gad. Laganje je takođe stvar koju on mrzi (Priče 6:16-17). Zato smo upozoreni da se obučemo u istinu za svoje posvećenje i izbavljenje, kao i zbog onih kojima svedočimo.

U stihu 14 takođe nam je rečeno da se obučemo u oklop pravednosti. Oklop je štitio vitalne organe jednog ratnika od udaraca koji bi inače bili fatalni. Ova pravednost nije delo koje je od čoveka već je to Hristova pravednost koju Bog daje i koja se po veri prima, što čuva naša srca od Sataninih optužbi i čuva naše unutrašnje biće od njegovih udara.

Petnaesti stih govori o pripremi stopala za duhovni sukob. U borbi neprijatelj ponekad postavlja opasne prepreke na putu napretka vojnika. Ideja o pripremi za evanđelje mira kao obući govori da treba da napademo Sataninu teritoriju svesni da će biti zamki, sa porukom blagodati koja je od osnovne važnosti za osvajanje duša za Hrista. Satana ima mnogo prepreka na putu koje bi zaustavile napredovanje evanđelja.

Štit vere se pominje u 16. stihu i on onemogućava Satanino sejanje sumnje u Božiju vernost i Njegovu Reč. Naša vera, čiji je Hrist začetnik i usavršitelj (Jevrejima 12:2) je kao zlatni štit, dragocen, čvrst i neophodan.

Kaciga spasenja u 17. stihu služi za zaštitu glave, održavajući na ramenima taj ključni deo tela. Mogli bismo reći da je našem načinu razmišljanja potrebno očuvanje. Glava je sedište uma koji kada primi sigurno evanđelje nade u večni život neće primiti lažnu doktrinu niti pokleknuti pred Sataninim iskušenjima. Nespasena osoba nema nadu da će biti zaštićena od lažne nauke jer nema kacigu spasenja i njen um nije u stanju da razdvoji duhovnu istinu od zablude.

Sedamnaesti stih tumači mač Duha i kaže da je to Reč Božija. Dok su svi drugi delovi duhovnog oklopa po prirodi odbrambeni, mač Duha je jedino oružje za napad u Božijem oružju. On govori o svetosti i sili Božije Reči. Ne može da se zamisli veće duhovno oružje. Tokom Isusovog iskušenja u pustinji, Božija Reč je uvek bila najjači odgovor Satatoni. Kakav je blagoslov to što je ta ista Reč nama dostupna!

U 18. stihu rečeno nam je da se molimo u Duhu (tj. Hristovim umom, Njegovim srcem i prioritetima) i uz to da nosimo svo Božije oružje. Ne možemo da zanemarimo molitvu, pošto je ona sredstvo putem koga crpimo duhovnu snagu od Boga. Bez molitve, oslanjanja na Boga, naši napori u duhovnoj borbi su prazni i neuspešni. Svo oružje Božije, istina, pravednost, evanđelje, vera, spasenje, Božija Reč i molitva su oruđa koja nam je Bog dao ne bismo li postali duhovno pobedonosniji, nadilazeći Satanine napade i iskušenja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je svo oružje Božije?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries