settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da budeš posvećen?

српски

Odgovor


Biti posvećen znači biti „odvojen". Sinonimi za posvećen su svet, osvećen i osveštan. Biblija govori o stvarima koje su „posvećene", kao što su planina Sinaj (2. Mojsijeva 19:23) i darovi u hramu (Matej 23:17); dani, kao što je subota (2. Mojsijeva 20:8); imena, kao što su Božja imena (Matej 6:9); i ljudi, kao što su Izraelci (3. Mojsijeva 20:7–8) i hrišćani (Efescima 5:26).

Da bi neka stvar bila posvećena znači da je izdvojena za posebnu upotrebu. Sinaj je bio odvojen od svih drugih planina radi davanja Zakona. Hram u Jerusalimu bio je odvojen od svih drugih lokacija za obožavanje jednog istinitog Boga: „ Jer sada izabrah i posvetih dom taj da bude ime moje tu doveka; i biće tu oči moje i srce moje vazda " (2. Dnevnika 7:16).

Stvari koje su posvećene, rezervisane su za Božju svrhu i ne treba ih koristiti u svakodnevnoj upotrebi. U noći kada je Vavilon pao, car Valtazar „ zapovedi da se donesu sudovi zlatni i srebrni, koje beše odneo Navuhodonosor otac mu iz hrama jerusalimskog, da iz njih piju car i knezovi mu i žene njegove i naložnice njegove " (Danilo 5:2). To je bila jedna od poslednjih stvari koje je Valtazar uradio, jer su ga te noći ubili Persijanci koji su ga napali. Božje ime je „sveto" (Luka 11:2) i svako uzaludno uzimanje Njegovog imena ili nepoštovanje je skrnavljenje.

Isus je govorio o sebi da je posvećen u Jovanu 17:19; drugim rečima, On je svet i „odvojen" od greha. Njegovi sledbenici treba da budu na sličan način odvojeni od greha i za Božiju upotrebu (videti 1. Petrova 1:16).

Ljudi koji su posvećeni su ponovo rođeni i stoga su deo Božje porodice (Jevrejima 2:11). Oni su odvojeni za Božiju upotrebu. Oni poznaju „delo posvećenja Duha Svetog" u svom životu (1. Petrova 1:2). Oni razumeju da su „pozvani da budu njegov sveti narod" (1. Korinćanima 1:2).

Biti posvećen znači da je Bog delovao u našim životima. Prema starozavetnom zakonu, bila je potrebna krv žrtve da se stvari odele za Boga: „ I po zakonu se skoro sve čisti krvlju, ..." (Jevrejima 9:22). Krvlju je bio poškropljen nameštaj skinije, sveštenička odeća i narod. Ništa se nije smatralo osvećenim sve dok ne bi došlo u dodir sa krvlju. Ovo je bila slika duhovne primene Hristove krvi za naše spasenje — mi smo „kropljeni njegovom krvlju" (1. Petrova 1:2). Baš kao što je stari hram bio posvećen za Božiju upotrebu, naša tela, hramovi Svetog Duha, odvojeni su za Božju svetu svrhu (1. Korinćanima 6:19).

Biti posvećen znači da je Božja Reč uticala na nas. Bog nas čisti i čini svetima „kroz Reč" (Efešanima 5:26; Jovan 17:17).

Bog poziva nas grešnike ,da dođemo k Njemu „kao što jesmo" i primimo Njegovu milost i oproštenje. Kada smo spaseni, Sveti Duh počinje Svoje zadivljujuće delo naše transformacije prema liku i obličju Hristovom. Biti posvećen znači da nas Bog previše voli da bi nam dozvolio da ostanemo isti.

Apostolova molitva važi za sve vernike, svuda: „ A sam Bog mira da vas posveti potpuno, te da se vaš neoštećeni duh, i duša, i telo, besprekorno sačuvaju prilikom dolaska Gospoda našega Isusa Hrista" (1. Solunjanima 5:23).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da budeš posvećen?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries