settings icon
share icon
Pitanje

Kako treba da izgleda hrišćanski život?

српски

Odgovor


Hršćanski život bi trebalo da se živi po veri. Verom smo ušli u hrišćanski život, i po veri treba da ga živimo. Kada smo započeli hrišćanski život dolazeći Hristu za oproštenje grehova, shvatili smo da to što tražimo se ne može dobiti ni na jedan drugi način, osim po veri. Mi ne možemo da zaradimo naš put u nebo, zato što ne postoji ništa što bismo mogli da uradimo, a da to bude dovoljno. Oni koji veruju da mogu da dobiju večni život tako što će držati pravila i propise—spisak zabranjenih i dozvoljenih stvari—odriču ono što Biblija jasno uči. "Dakle, jasno je da vršenjem Zakona niko ne može postati pravedan pred Bogom, jer: ‚Pravednik će živeti od vere'" (Galatima 3:11). Fariseji u Isusovo vreme su odbacili Hrista zato što im je kazao ovu istinu, da su sva njihova pravedna dela bezvredna i da samo verom u njihovog Mesiju mogu biti spašeni.

U Poslanici Rimljanima prva glava, apostol Pavle kaže da je evanđelje Isusa Hrista sila za spasenje, evanđelje koje je dobra vest za sve koji veruju u Njega za da imaju večni život. Kada uđemo u hršćanski život verom u ovu dobru vest, videćemo kako naša vera raste upoznavajući sve više i više Boga koji nas je spasio. Hristovo evanđelje nam zapravo otkriva Boga kada živimo tako da bismo mu bili sve bliži svakim danom. U Rimljanima 1:17 se kaže: "Jer u njemu se otkriva pravednost Božija, koja se prima verom, i samo verom, kao što je napisano: „Pravednik će živeti od vere." «." Tako da, deo hrišćanskog života je marljivo čitanje i izučavanje Božije Reči, pridruženo u molitvi za razumevanje i mudrost i za bliži i intimniji odnos sa Bogom kroz Svetog Duha.

Hrišćanski život bi isto tako trebalo da bude umiranje sebi da bismo mogli da živimo po veri. Apostol Pavle je kazao Galatima: "S Hristom sam razapet. Zato ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A život koji sada živim u telu, živim verom u Sina Božijega, koji me je zavoleo i dao svoj život za mene." (Galatima 2:20). Da smo razapeti sa Hristom označava da smatramo da je naša stara priroda prikovana na krst i da mi izabiramo da živimo u novoj prirodi, koja je Hristova (2. Korinćanima 5:17). Onaj koji nas je zavoleo i umro za nas, sada živi u nama, a život koji mi živimo je po veri u Njega. Da živiš hrišćanski život znači da se odrekneš svojih želja, ambicija i slave i da ih zamenimo Hristovim. Ovo možemo da napravimo samo u Njegovoj snazi, verom koju nam je dao po blagodati. Deo hrišćanskog života je da se molimo da stignemo do tog cilja.

Hrišćanski život bi isto tako trebalo da se održi do kraja. Jevrejima 10:38-39 govori o ovom pitanju citirajući starozavetnog proroka Avakuma: "A moj pravednik će živeti od vere, a ako li odstupi, moja duša neće uživati u njemu." Bog nije zadovoljan kada neko "odstupi" od Njega pošto se posvetio, ali oni koji žive po veri nikada neće odstupiti, zato što ih drži Sveti Duh koji nas uverava da ćemo produžiti sa Hristom do samog kraja (Efescima 1:13-14). Pisac poslanice Jevrejima produžava sa objašnjenjem ove istine u 39. stihu: "A mi nismo oni koji odstupaju na sopstvenu propast, nego oni koji veruju da sačuvaju svoju dušu." Istinski vernik je onaj koji veruje do kraja.

Tako da, hrišćanski život je onaj koji se živi verom u Boga koji nas je spasio, osnažio, zapečatio za nebo i čijom snagom smo sačuvani zauvek. Svakodnevni život vere je onaj koji raste i jača dok tražimo Boga kroz Njegovu Reč, molitvu i jedinstvo sa drugim Hrišćanima čiji cilj hristolikosti je sličan našem.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako treba da izgleda hrišćanski život?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries