settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to biblijsko upravljanje?

српски

Odgovor


Da bismo otkrili šta Biblija kaže o upravljanju, započećemo s prvim stihom: „U početku stvori Bog nebo i zemlju" (1. Mojsijeva 1: 1). Kao Stvoritelj, Bog ima apsolutno pravo vlasništva nad svim stvarima, i ako propustimo da započnemo ovde je kao da propustimo da poravnjamo košulju i zakopčamo prvo dugme nakrivo — ništa drugo se nikada neće podrediti. Ništa drugo u Bibliji, uključujući doktrinu upravljanja, neće imati nikakvog smisla niti će imati bilo kakvu istinsku važnost ako propustimo činjenicu da je Bog Stvoritelj i da ima puno pravo vlasništva. Samo ako u potpunosti možemo da shvatimo i prihvatimo u svom srcu ovu istinu, moći ćemo da razumemo ovu doktrinu upravljanja.

Biblijska doktrina upravništva definiše čovekov odnos prema Bogu. Identifikuje Boga kao vlasnika, a čoveka kao menadžera. Bog pravi čoveka svojim saradnikom u upravljanju svim aspektima našeg života. Apostol Pavle to najbolje objašnjava rečima: „Mi smo, naime, Božiji saradnici, a vi ste Božija njiva, Božija građevina"(1. Korinćanima 3: 9). Počevši od ovog koncepta smo u stanju tačno da sagledamo i pravilno vrednujemo ne samo svoje posede, nego što je još važnije, sam život čoveka. U suštini, upravljanje definiše našu svrhu u ovom svetu koju nam je dodelio sam Bog. To je naša Bogom dana mogućnost da se pridružimo Bogu u Njegovom večnom iskupiteljskom pokretu u celom svetu (Matej 28: 19-20). Upravljanje ne znači da Bog uzima nešto od nas; to je Njegov način davanja svojih najbogatijih darova svom narodu.

U Novom zavetu, dve grčke reči uokviruju značenje engleske reči "upravljanje." Prva reč je epitropos koja znači "upravitelj, predradnik ili nadzornik." Sa stanovištva vlade, značenje ove reči je "guvrner ili prokuror." Ponekad se koristi u Novom Zavetu kao "staratelj" kao u Galatima 4:1-2: "Velim pak: dok god je naslednik maloletan, ništa se ne razlikuje od roba, mada je gospodar svega, nego je pod starateljima i upraviteljima sve do roka koji je otac unapred odredio." Druga reč je oikonomos. Takođe znači "nadzornik, menadžer ili administrator" i se pojavljuje češće u Novom zavetu. U zavisnosti od konteksta, često se prevodi "provizija, upravljanje, menadžment, aranžman, administracija, nalog, plan ili obuka." Najviše se odnosi na zakon ili upravljanje na domaćinstva ili domaće poslove.

Važno je da se zabeleži da se u Pavlovim poslanicama reči oikonomos, daje puno značenje kroz to da Pavle gleda na svoju odgovornost za propovedanje evanđelja kao na Bogom dano poverenje (1 Korinćanima 9:17). Pavle navodi svoj poziv od Boga kao administraciju (upravljanje) Božijom blagodaću za službu božanske tajne otkrivene u Hristu (Efescima 3:2). U ovom kontekstu, Pavle predstavlja Boga kao gospodara velikog domaćinstva, koje Pavle mudro sam upravlja kao poslušni sluga Gospoda Isusa Hrista.

Takođe je značajno u onom što Pavle govori, da jednom kad smo pozvani i postavljeni u telo Hristovo, upravljanje koje se traži od nas nije rezultat naše snage ili sposobnosti. Snaga, inspiracija i rast u upravljanju našim životima treba da dođu od Boga kroz Svetog Duha koji je u nama; u suprotnom, naš trud je uzaludan i napredak u upravljanju je samopravedni, ljudski rast. Prema tome, uvek treba da pamtimo jedinstveni izvor naše snage u zadovoljavanju Boga: "Sve mogu u onome koji me snaži " (Filipljanjima 4:13). Pavle isto tako kaže: "Ali blagodaću Božijom ja sam ono što sam, i njegova blagodat, koja se izlila na mene, ne osta bez ploda, nego se potrudih više od svih njih, ali ne ja, nego blagodat Božija sa mnom" (1. Korinćanima 15:10).

Najčešće kada mislimo na dobro upravljanje, mislimo na to kako upravljamo finansijama i na našu vernost u davanju desetka i dodatnog davanja Bogu. Ali kao što počinjemo da uviđamo, radi se o nečem mnogo višem od toga. U stvari, to je mnogo više od upravljanja našim vremenom, posedom, okolinom ili našim zdravljem. Upravljanje je naše svedočanstvo poslušnosti prema Božijoj suverenosti. To je nešto što motiviše Hristove sledbenike da krenu u akciju, da čine dela koja manisfestuju njihovu veru u Hrista. Pavlovo upravljanje uključuje proklamaciju onog što mu je bilo povereno —evanđelja istine.

Upravljanje definiše našu praktičnu poslušnost u administriranju svega što je pod našom kontrolom, svega što nam je povereno. To je posvećivanje sebe i svoje imovine u službu Bogu. Upravljenje priznaje u praksi da nemamo pravo kontrole nad nama samima ili našom imovinom—Bog ima tu kontrolu.To znači da kao Božiji upravnici mi smo menadžeri onog što pripada Bogu, i mi smo pod neprestanim Božijim autoritetom dok upravljamo negovim poslovima. Verno upravljanje znači da mi u potpunosti priznajemo da nismo svoji nego da propadamo Hristu, Gospodu, koji je dao sebe za nas. mself for us.

Krajnje pitanje je onda ovo: Da li sam ja gospod mog života, ili je Hrsitos gospod mog života? U suštini, upravljanje izražava našu potpunu poslušnost Bogi i našem Gospodu i Spasitelju, Isusu Hristu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to biblijsko upravljanje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries