Dobra vest


српски
Imaš li Večni Život?

Kako mogu da primim oproštenje od Boga?

Ja sam Musliman, zašto bih razmišljao o tome da postanem Hrišćanin?

Šta znači biti nanovo rođen hrišćanin?

Šta su to četiri duhovna zakona?

Kako mogu da imam ispravan odnos sa Bogom?

Da li je Isus jedini put do Neba?

Kako mogu biti siguran da ću ići na nebo kada umrem?

Da li postoji život posle smrti?

Šta znači prihvatiti Isusa kao ličnog Spasitelja?

Šta je plan spasenja?

Koja je prava religija za mene?

Šta je to Rimski Put ka spasenju?

Šta je to molitva pokajanja?

Šta je to Hrišćanin?

Koja je religija istinska?

Kako mogu da postanem hrišćanin?

Kako mogu da postanem dete Božije?

Kako mogu da se obratim u hrišćanstvo?

Otići na nebo - kako mogu biti siguran šta je moje večno odredište?

Šta to znači da Isus spašava?

Kako da ne odem u pakao?

Šta je to molitva spasenja?

Koji su koraci ka spasenju?

Kako mogu da se spasim?

Upravo sam poverovao u Isusa…šta sada?


Vrati se na Srpsku stranu
Dobra vest