settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da se naučim da verujem da Bog sve kontroliše?

српски

Odgovor


Pre nego što se naučimo da verujemo da Bog kontroliše sve životne okolnosti, treba da odgovorimo na četiri pitanja: Da li Bog zaista sve kontroliše? Koliku kontrolu On ima? Ako On nije taj koji u potpunosti sve kotroliše, ko je onda? Kako mogu da se naučim da verujem da On sve kontroliše i da mi to nosi mir?

Da li Bog zaista sve kontroliše? Koncept u kome Bog sve kontroliše se naziva Božiji "suverenitet". Ništa ne može da nam da snagu i uverenost kao što to može razumevanje da je Bog suveren i našim životima. Božiji suverenitet se definiše kao Njegova potpuna i nezavisna kontrola nad svakim stvorenjem, događajem i nad svakom okolnošću u svakom momentu u istoriji. On se nikome ne podčinjava, na Njega niko ne može da utiče, apsolutno nezavisan, Bog pravi ono što je Njemu ugodno, na način samo Njemu ugodan i uvek kako to On želi. Bog u potpunosti kontroliše svaki molekul u univerzumu u svakom trenutku i sve što se dešava, Bog je učinio ili dozvolio da se desi zbog njegove savršene svrhe.

"Zakle se Gospod nad vojskama govoreći: 'Doista, biće kako sam smislio, i kako sam naumio izvršiće se'" (Isaija 14:24). Ništa se ne dešava slučajno, posebno u životu vernika. Bog "čini" to da se desi. To znači namerno odlučiti da uradiš nešto. Bog je odlučio da uradi to što će uraditi i niko i ništa ne može da Mu popreči. "Koji od početka javljam kraj i izdaleka šta još nije bilo; koji kažem: namera moja stoji i učiniću sve što mi je volja" (Isaija 46:10). Ovo je naš moćan, svrsishodan Bog koji sve kontroliše. To treba da nam nosi veliku utehu i da nam pomogne da se preborimo sa strahovima.

Kolika je tačno Božija kontrola? Potpuni suverenitet nad celim stvorenjem je u direktnoj suprotnosti sa teističkom filozofijom, koja tvrdi da Bog ne zna više od nas šta će se desiti u budućnosti i da zato On treba stalno da menja svoje planove i da reaguje na ono što grešni ljudi prave upražnajvajući svoju slobodnu volju. Bog ne saznaje šta će desiti, tokom odigravanja samog događaja. On neprekidno, aktivno upravlja svime—SVIME—ovde i sada. Ako mislimo da Mu je potrebna naša saradnja ili pomoć ili upražnjavanje naše slobodne volje za da ispuni svoje planove, to nas stavlja u poziciju kontrole nad Njim i nas pravi bogovima. Gde smo već čuli za tu laž? To je odjek stare sotonske laži iz Edemskog vrta—i bićete kao Bog (1. Mojsijeva 3:5). Naša volja je slobodna samo do mere koju nam Bog dozvoljava i nimalo više. "I svi stanovnici zemaljski ništa nisu prema Njemu, i radi šta hoće s vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim, i nema nikoga da bi Mu ruku zaustavio i rekao Mu: 'Šta radiš?'" (Danilo 4:35). Ničija slobodna volja ne može da se meri sa Božijom suverenošću.

Nekim ljudima izgleda privlačno da misle da Sotona ima vlast nad nekim delom života i da Bog stalno revizira svoje planove da bi se prilagodio sotonskim trikovima.

U knizi o Jovu imamo jasnu ilustraciju ko zapravo ima suverenu vlast, a ko ne. Satana je došao pred Boga i zapravo je rekao: "Jov ti služi samo zato što ga ti štitiš." Tako da je Bog obećao Satani da može da narani Jova samo do određena granice, ali ne više od toga (Job 1:6–22). Može li Sotona da uradi više od toga? Ne. Bog kontroliše Sotonu i njegove demone koji pokušavaju da pokvare Božije planove na svakom koraku.

Satana je znao još od Starog zaveta za Božiji plan da će Isus doći na zemlju, da će biti predaden, razapet i vaskrsnut i da će pružiti spasenje milionima i ako postoji bilo kakav način taj plan da se ne ostvari, Satana bi ga ispunio. Da je Sotona mogao prouzrokovati samo jedno od stotine proročanstava o Mesiji, da se ne ostvare, čitava bi stvar propala. Ali broj nezavisnih odluka donetih po „slobodnoj volji" hiljade ljudi, su bile dizajnirane od Boga za da može da se ispuni Njegov plan tačno kao što je to i planirao od samog početka, i Satana nije mogao da uradi ništa po tom pitanju.

Isus je bio "predan u vaše ruke s Božijim predznanjem i prema Božijem unapred zamišljenom planu" (Dela 2:23). Ni Rimljni, ni Fariseji, ni Juda ili bilo ko drugi nisu mogli da urade ništa što bi sprečilo da se Božiji plan odvije tačno kao što je to Bog nameravao još pre stvaranja sveta. U Poslanici Efescima 1 se kaže da smo izabrani u Njemu pre nego što je svet bio stvoren. Bili smo u Božijem umu, određeni za spasenje verom u Hrista. To znači da je Bog povezao Sataninu pobunu, Adamov i Evin greh, pad ljudske rase i Hristovu smrt i raspeće—jedne užasavajuće dogažaje—za da nas spasi pre nego što nas je stvorio. Ovo je savršen primer kako Bog sve izvodi na dobro (Rimljanima 8:28).

Neograničen u moći, bez premca u veličanstvu i ne osujećen ničim okolo sebe, naš Bog ima potpunu kontrolu nad svim okolnostima, čineći ili dozvoljavajući da se dese da bi ispunio svoju svrhu i da bi se Njegovi planovi ispunili tačno kao što je to predodredio.

Konačno, jedini način da se pouzdajemo u Božju suverenu kontrolu i da nađemo odmor u njoj je poznavanje Boga. Upoznajte njegove osobine, saznajte šta je uradio u prošlosti, i ovo će izgraditi poverenje u Njega. Danilo 11:32 kaže, „...ali narod koji poznaje Boga svog ohrabriće se i izvršiće". Zamislite takvu moć u rukama zlog, nepravednog boga. Ili boga kome zaista nije stalo do nas. Ali, mi se možemo radovati suverenitetu našeg Boga, jer se nalazi u senci Njegove dobrote, ljubavi, milosti, saosećanja, vernosti i svetosti.

Ne možemo verovati nekome koga ne poznajemo. Postoji samo jedan način da spoznamo Boga — kroz Njegovu Reč. Ne postoji čarobna formula koja bi nas preko noći učinila duhovnim gigantima, ne postoji mistična molitva kojom da se molimo tri puta dnevno da bi brže sazreli, izgradili našu veru i stvorili od nas uporište snage i samopouzdanja. Postoji samo Biblija, jedini izvor moći koji će nam promeniti život iznutra. Ali potreban je napor, marljiv, svakodnevni napor, da bi se upoznao Bog koji sve kontroliše. Ako se duboko potopimo u Njegovu Reč i dopustimo da ona ispunjava naše umove i srca, postaće nam jasan Božji suverenitet i mi ćemo mu se radovati jer ćemo intimno poznavati i verovati Bogu koji sve kontroliše za da ostvari Njegovu savršenu svrhu .

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da se naučim da verujem da Bog sve kontroliše?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries