settings icon
share icon
Pitanje

Ja sam novi hrišćanin. Koji je sledeći korak?

српски

Odgovor


Čestitamo! Ako ste novi vernik, tek ste iskusili početak svog novog, večnog života (Jovan 3:16; 10:10). Gresi su vam oprošteni i ste na novom početku (Rimljanima 4: 7). Dobili ste neizrecivu, slavnu radost (1. Petrova 1: 8-9).

Pored divnih blagoslova poznavanja Hrista, verovatno mislite: „ I šta sad? Koji je sledeći korak? " Biblija nudi neke važne principe onima koji su započeli odnos s Bogom.

Prvo, kao novi hrišćanin, počnite čitati Bibliju. Mnogo je prevoda i mnogo mesta za početak. Iako ne postoji savršen prevod, preporučujemo vam da odaberete Bibliju koju ćete lako razumeti i koja je verna originalnom tekstu Biblije. Da biste izabrali neke od popularnih prevoda današnjice, možete da posetite veb lokacije kao što su BibleGateway.com ili YouVersion.com. Preporučujemo vam da čitanje započnete evanđeljem po Jovanu ili nekim drugim evanđeljima kako biste sami pročitali šta je Isus učio i radio tokom svog boravka na zemlji. Ostali članci na GotQuestions.org će vam pomoći da odgovorite na praktična pitanja o Bogu i duhovnim pitanjima. Biblija nas uči: „ Potrudi se da se pred Bogom pokažeš dostojnim, kao radnik koji ne mora da se stidi, i kao onaj koji ispravno tumači reč istine"(2.Timoteju 2:15).

Drugo, kao novi hrišćanin počnite da se molite. Molitva je jednostavno razgovor s Bogom. Mnogi veruju da molitva mora da sadrži formalni skup reči koji se mogu koristiti samo tokom crkvene službe. Međutim, Biblija nas uči da se neprestano molimo (1. Solunjanima 5:17). Upućeni smo da danonoćno slavimo Boga. Ako želimo dublje da upoznamo Boga, moramo redovno da komuniciramo s Njim.

Tokom svakog dana se možete zahvaljivati Bogu, moliti ga da odgovori na vaše svakodnevne potrebe i moliti se za druge. Takođe je važno moliti se zajedno sa drugima koji slede Hrista, podstičući jedni druge, slaveći Boga i tražeći odgovore na sve potrebe. Za da dobijete ideju kako da se molite, možete započeti molitvom Oče naš (Matej 6: 9-13).

Treće, krstite se kao novi hrišćanin. Krštenje simbolizuje vaš novi život u Hristu i objavljuje da ste sada predani Isusu. Čak je i Isus bio kršten (Luka 3: 1-22) i poziva svoje sledbenike da se takođe krste. I prvi Isusovi učenici su bili kršteni, Dela 2:41.

Obično vođe lokalne crkve krštavaju. Svešteniku u crkvi ili pastiru lokalne crkve će biti drago da mogu da govore sa tobom ako si zainteresovan.

Četvrto, kao novi hrišćanin gradite prijateljstva sa drugim hrišćanima. Hrišćanski život je zamišljen da se uživa sa drugima. Isus je uložio veći deo svoje službe u 12 učenika kao najbližih prijatelja. Na isti način nas poziva da živimo u zajednici jedni s drugima. Novi zavet ima preko 50 stihova „jedni prema drugima" koji se odnose na ljubav jednih prema drugima, služenje jedni drugima, ohrabrivanje i moljenje jednih za druge. Svaka od ovih zapovesti zahteva odnose sa drugim hrišćanima.

Druženje sa drugim vernicima jedna je od svrha lokalne crkve. Ako u vašem području postoji crkva koja poučava Bibliju, to je odlično mesto da se uključite. Ako živite u mestu gde nema crkve, moraćete da se molite Bogu da vam otvori mogućnost za upoznavanje drugih hrišćana u vašem području.

Peto, kao novi hrišćanin, pomažite drugima. Kada započnete svoj novi hrišćanski život, u sebi ćete pronaći novu ljubav koja vam daje želju da pomognete drugima. Duh Sveti će vas voditi na koji način da pomognete. Možete služiti siromašnima u svojoj zajednici, pomoći komšiji u radu na dvorištu ili posetiti bolesnog prijatelja u bolnici. Duh će vas jasno pozvati da pokažete Božju ljubav (1. Jovanova 3: 17-18).

Šesto, kao novi hrišćanin recite nekome o svojoj veri. Postati hrišćaninom nije tajna; to je slavljenje! Recite svima koji žele da čuju o Hristovom delu u vašem životu. U nekim slučajevima će drugi ljudi verovati u Isusa kroz primer koji pokazujete. Neposredno pre nego što se Isus popeo na nebo, zapovedio je svojim učenicima da naprave učenicima sve narode (Matej 28: 18-20). Danas su hrišćani još uvek pozvani da dele sa drugima nadu koja je u njima (1. Petrova 3: 15-16).

Na kraju, ovo su jednostavno korisni saveti o tome kako da rastete u svojoj novoj veri; nisu spisak uslova da biste postali hrišćanin ili ostali hrišćanin. Blagodaću ste spašeni kroz veru, nezavisno od bilo kog vašeg dela (Efescima 2: 8-9). Bog je započeo delo u vama i obećava da će ga završiti (Filipljanima 1: 6). Neka Bog da vas blagoslovi dok nastavljate da sazrevate u svojoj veri!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ja sam novi hrišćanin. Koji je sledeći korak?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries