settings icon
share icon
Pitanje

Koji su ključevi odolevanja iskušenju?

српски

Odgovor


Iskušenje se može definisati kao „podsticaj ili poziv na greh, sa implicitnim obećanjem većeg dobra koje će doći kao posledica neposlušnosti". Odupiranje iskušenju počinje znanjem da je Sotona vrhovni „iskušavač" (Matej 4: 3; 1. Solunjanima 3: 5) koji iskušava čovečanstvo još od rajskog vrta (1. Mojsijeva 3: 1; Jovanova 3: 8). Međutim , na kraju znamo da je Sotonina moć nad hrišćanima efikasno uništena jer je rat već dobijen smrću i vaskrsenjem našeg Spasitelja koji je zauvek pobedio moć greha i smrti. Bez obzira na to, Sotona i dalje krstari zemljom tražeći da donese neprijateljstvo između Boga i Njegove dece, a njegova iskušenja su nažalost, svakodnevni deo našeg života (1. Petrova 5: 8). Ipak, mi možemo uspešno da se odupremo iskušenju oslanjajući se na snagu Svetog Duha i istinu Njegove reči.

Apostol Pavle nas ohrabruje ovim rečima: „ Snašlo vas je samo ljudsko kušanje" (1. Korinćanima 10:13). Zaista, svako od nas se suočava sa nekakvim iskušenjima; čak ni Isus nije bio imun jer je bio „iskušavan u svakom pogledu, baš kao i mi" (Jevrejima 4:15). Iako je Sotona možda mračna sila koja na kraju stoji iza iskušenja, naša pala i iskvarena ljudska priroda je ta koja dopušta da se iskušenja ukorene i učini da se ponašamo u skladu sa njima, čime „rađamo greh" (Jakov 1:15). Ali, sila Duha Svetoga nam omogućava da se oslobodimo greha i iskušenja sa kojima se borimo u svakodnevnom životu. Dakle, ako u našim srcima prebiva Hristov Duh, već imamo sve što je potrebno da se odupremo plamtećim strelama koje đavo šalje na naš put. Kao što je Pavle rekao Galatima, „ Nego velim: živite u Duhu pa nećete izvršiti požudu ploti" (Galatima 5:16)"

Božja Reč je uvek bila naša najbolja odbrana od Sotoninih iskušenja i što bolje poznajemo Njegovu Reč, lakše ćemo odneti pobedu u svakodnevnim borbama. Psalmista nam kaže: „ U srce svoje zatvorio sam reč Tvoju, da Ti ne grešim" (Psalam 119: 11). Kada je Sotona iskušao Hrista u pustinji, prvo što je On učinio, bilo je citiranje Svetog pisma (Matej 4: 4–11), što je na kraju navelo đavola da ga ostavi. Zaista, hrišćani moraju biti marljivi u proučavanju Božje Reči. „ Kako ljubim zakon tvoj! Sav dan mislim o njemu.

Zapovest Tvoja čini me mudrijeg od neprijatelja mojih... "(Psalam 119: 97–98).

Osim Božje Reči, molitva nam može pomoći da se odupremo iskušenju. U noći kada je bio predan, Isus se molio u Getsemanskom vrtu i rekao Petru da se moli „da ne padnete u iskušenje" (Marko 14:38). Takođe, u „Gospodnjoj molitvi", Isus nas je naučio da se molimo da ne bismo bili uvedeni u iskušenje (Matej 6:13; Luka 11: 4). Ipak, kada padnemo u iskušenje, znamo da je „Bog veran; On neće dozvoliti da budemo iskušani više od onoga što mi možemo podneti ", i da će nam pružiti izlaz (1. Korinćanima 10:13). Ovo je Božije obećanje i poput Avrama, hrišćani treba da su „potpuno ubeđeni" da Bog ima moć da učini ono što je obećao (Rimljanima 4:21).

Još jedan način koji može da nam pomogne da se odupremo iskušenju je da se setimo šta je Isus Hristos učinio za nas. Iako nikada nije počinio greh, voljno je podneo mučenje na krstu za nas dok smo još bili grešnici (Rimljanima 5: 8). Svaki greh koji smo ikada počinili ili ćemo počiniti odigrao je ulogu u pribijanju našeg Spasitelja na krst. Način na koji reagujemo na Sotonska iskušenja koja nas mame kroz svoju privlačnost, je odličan pokazatelj koliko je velika ljubav za Isusa Hrista u našim srcima.

Sada, iako hrišćani već imaju sve što im je treba za pobedu, neophodnno je da koristimo zdrav razum i da ne dovodimo sebe u situaciju koja podstiče našu slabost. Već smo svakodnevno bombardovani slikama i porukama koje muče naše grešne požude. Ne moramo da otežavamo situaciju više nego što treba. Iako Hristov Duh prebiva u našim srcima, naše telo ponekad može biti veoma slabo (Matej 26:41). Kad znamo da je nešto grešno ili može biti grešno, Pavle nas upozorava da „bežimo od toga" (1. Korinćanima 6:18; 1. Timoteju 6:11; 2. Timoteju 2:22). Upamtite, „kušač" je takođe gospodar racionalizacije i nema ograničenja u argumentima koje nam đavo može ponuditi da opravda svoje grešno ponašanje.

Naoružani Božijim Duhom i istinom Njegove Reči, mi smo dobro opremljeni da se izborimo sa Satanskim napadima (Efescima 6). Bez obzira kakvi problemi i iskušenja dođu u naš život, Božija Reč i Sveti Duh su beskrajno moćniji od bilo koje Satanske šeme. Kada hodamo u Duhu, na iskušenja možemo da gledamo kao na mogućnosti da pokažemo Bogu da je On zaista Gospodar našeg života.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koji su ključevi odolevanja iskušenju?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries