settings icon
share icon
Pitanje

Šta je telesni hrišćanin?

српски

Odgovor


Da li pravi hrišćanin može da bude telesan? Da bismo odgovorili na ovo pitanje hajde prvo da definišemo izraz „telesan“. Reč „telesan“ na grčkom je sarkikos, što doslovno znači „od tela“. Ova reč se odnosi na hrišćana u 1. Korinćanima 3:1-3. U ovom odeljku apostol Pavle se obraća čitaocima kao „braći“ i termin koji koristi gotovo isključivo se odnosi na druge hrišćane. On ih nadalje opisuje kao „telesne“. Zato možemo da zaključimo da hrišćani mogu da budu telesni. Biblija sasvim jasno govori da niko nije bez greha (1. Jovanova 1:8). Svaki put kad zgrešimo mi smo telesni.

Ključno je da znamo da iako hrišćanin može neko vreme da bude telesan, ne može tako ceo život. Neki su zloupotrebili ideju o „telesnom hrišćaninu“ time što su govorili da nije moguće da ljudi poveruju u Hrista i onda nastave da žive telesno ostatak života bez ikakvog dokaza da su nanovo rođeni i da su nova stvorenja (2. Korinćanima 5:17). Takav koncept je potpuno nebiblijski. U Jakovljevoj 2, jasno je rečeno da iskrena vera uvek ima za ishod dobra dela. Efescima 2:8-10 tvrdi da iako smo spaseni samo po blagodati putem vere, spasenje će se pokazati po delima. Da li hrišćanin u vreme kada greši ili je u pobunjeništvu može da izgleda kao da je telesan? Da. Da li će pravi hrišćanin ostati telesan? Ne.

Pošto je večna sigurnost činjenica iz Pisma, čak i telesan hrišćanin je i dalje spasen. Spasenje se ne može izgubiti pošto je spasenje Božiji dar koji on ne oduzima (Pogledaj Jovan 10:28; Rimljanima 8:37-39; 1. Jovanova 5:13). Čak i u 1. Korinćanima 3:15, telesni hrišćanin ima uverenje u svoje spasenje: „Ako čije delo izgori, taj će podneti štetu, ali će sam biti spasen, samo tako - kao kroz oganj.“ Pitanje nije da li je osoba koja tvrdi da je hrišćanin a živi telesno izgubila spasenje, već da li je ta osoba zaista uopšte spasena (1. Jovanova 2:19).

Hrišćani koji postanu telesni u svom ponašanju mogu da očekuju da će ih Bog u ljubavi blago disciplinovati (Jevrejima 12:5-11) tako da mogu da se vrate u blizak odnos sa Njim i nauče da mu budu poslušni. Bog želi da nas spase da bismo bili sve bliži Hristovom liku (Rimljanima 12:1-2), postajući sve više duhovni a sve manje telesni – što je proces poznat kao posvećenje. Sve dok nas ne izbavi iz grešnog tela, iskrsavaće telesnost. Međutim, iskreni vernik koji veruje Hristu, biće samo ponekad telesan, to neće biti njegovo uobičajeno stanje.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je telesni hrišćanin?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries