settings icon
share icon
Pitanje

Ako sam spasen i svi su mi gresi oprošteni, zašto da ne nastavim da grešim?

српски

Odgovor


Apostol Pavle je imaо veoma slično pitanje u Rimljanima 6:1-2: „Šta ćemo, dakle, reći? Da ostanemo i dalje u grehu - da bi se blagodat umnožila? Daleko od toga. Kako ćemo mi, koji smo umrli grehu, i dalje u njemu živeti?!” Ideja da čovek može da poveruje u Isusa Hrista i nastavi da živi kako je živeo ranije ne nalazi se u Bibliji. Oni koji veruju u Isusa Hrista su nova bića (2. Korinćanima 5:17). Sveti Duh nas menja i tako ne proizvodimo dela tela (Galatima 5:19-21) već dajemo plodove Duha (Galatima 5:22-23). Hrišćanski život je promenjen jer je hrišćanin promenjen.

Ono po čemu se hrišćanstvo razlikuje od drugih religija je zasnovano na onome što je Bog učinio za nas kroz Isusa Hrista, na Božijem delu. Svaka druga vera uči da moramo da radimo određene stvari i da prestanemo da radimo određene stvari da bismo zaradili Božiju ljubav i milost. Hrišćanstvo, vera u Hrista nas uči da radimo određene stvari i određene stvari ne radimo zbog onoga što je Hrist učinio za nas.

Kako bi bilo ko, pošto je izbavljen od kazne greha, večnosti u paklu nastavio da živi na isti način koji ga je vukao u pakao? Kako bi bilo ko, pošto se očistio od greha poželeo da se vrati nazad u jamu pokvarenosti? Kako bi bilo ko, ko zna šta je Hrist učinio za njega mogao da živi kao da On nije bitan? Kako bi bilo ko, ko uviđa koliko je Hrist patio za naše grehe, nastavio da greši kao da ta patnja nema smisla?

Rimljanima 6:11-15 tvrdi: „Tako isto i vi o sebi mislite da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu. Stoga neka ne caruje greh u vašem smrtnom telu - da slušate njegove požude, i ne dajte svoje udove grehu za oružje nepravednosti, nego predajte Bogu sebe, kao žive iz mrtvih, a svoje udove Bogu za oružje pravednosti. Jer greh neće više imati vlasti nad vama; niste, naime, više pod zakonom nego pod blagodaću. Šta onda? Da grešimo zato što nismo pod zakonom nego pod blagodaću? Daleko od toga. “

Za one koji su zaista obraćeni ne postoji opcija da nastave u grehu. Pošto je naše obraćenje rezultat potpuno nove prirode, naša želja je da više ne živimo u grehu. Da, mi i dalje grešimo, ali umesto da se valjamo grehu kao ranije, sada greh mrzimo i želimo da budemo izbavljeni od njega. Nezamisliva je ideja da zloupotrebimo Hristovu žrtvu za nas da bismo nastavili da živimo u grehu. Ako osoba za sebe smatra da je hrišćanin i dalje želi da živi na stari, grešan način, ima razloga da sumnja u svoje spasenje. „Ispitajte sami sebe - da li ste u veri, proverite sami sebe. Ili ne poznajete sami sebe - da je Hristos u vama? Inače niste osvedočeni.” (2. Korinćanima 13:5).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ako sam spasen i svi su mi gresi oprošteni, zašto da ne nastavim da grešim?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries