settings icon
share icon
Pitanje

Na koji način kada postanemo hrišćani, postajemo u potpunosti nov čovek / žena?

српски

Odgovor


Isus je rekao da se moramo „roditi nanovo" da bismo postali hrišćani (Jovan 3: 3). Ta fraza ukazuje da ne možemo jednostavno preoblikovati svoje trenutne živote; moramo početi ispočetka. Druga Korinćanima 5:15 i 17 objašnjavaju šta se dešava kada se pouzdamo u Isusa kao Spasitelja i Gospoda: „ A On je umro za sve, da živi više ne žive sami za sebe, nego onome koji je za njih umro i vaskrsnut bio…. 17 Prema tome, ako je ko u Hristu — novo je stvorenje; staro je prošlo, vidi, postalo je novo."

Isus je upotrebio ilustraciju rođenja, jer mi razumemo da kada se rodi beba, novo stvorenje je evidentno. Rađanje života prati vremenska transformacija od detinjstva do zrelosti. Kad se ponovo rodimo u Duhu, mi koji smo bili „mrtvi u prestupima i gresima" (Efescima 2: 1; up. Rimljanima 6:18) oživljavamo. Mi smo „novo stvorenje" u Hristu (2. Korinćanima 5:17). Bog menja naše želje, pogled i fokus dok se okrećemo od obožavanja sebe ka obožavanju Boga..

Mnogi ljudi pokušavaju da izbegnu ovaj prenos vlasništva i umesto toga pokušavaju da promene svoje spoljno ponašanje ili počnu da idu u crkvu u nastojanju da se osećaju kao hrišćani. Međutim, volja nas može odvesti samo donekle. Isus nije došao da preobrazi naše grešno telo; došao je da ga ubije (Luka 9:23; Rimljanima 6: 6-7). Stara i nova priroda ne mogu raditi zajedno, niti mogu mirno koegzistirati (Rimljanima 8: 12–14). Moramo umreti sami sebi pre nego što iskusimo novi život koji nam Isus nudi (2. Korinćanima 5:15).

Svako ljudsko biće sastavljeno je od tela, duše i duha (1. Solunjanima 5:23). Pre nego što uspostavimo odnos sa Bogom kroz novo rođenje, živimo prvenstveno pod kontrolom svoje duše i tela. Duh leži uspavan u nama, poput izduvanog balona. Kada predamo sopstvenost nad svojim životom Isusu Hristu kao gospodaru, On šalje svog Svetog Duha da obnovi naš oslabljen duh. Duh Sveti se upoređuje sa vetrom (Jovan 3: 8; Dela 2: 2). Prilikom spasenja, On se izliva u naša srca i nadahnjuje duh u nama, tako da sada možemo komunicirati sa Bogom. Dok je osobu ranije vodila grešna priroda, nju sada može voditi Sveti Duh koji radi na tome da nas preobrazi u Hristov lik (Rimljanima 8:29).

Treba da predstavimo svoja tela kao živu žrtvu i da obnavljamo svoj um kako bismo počeli da razmišljamo onako kako Bog misli (Rimljanima 12: 1–2). Dok se usredsređujemo na poznavanje Boga, čitanje Njegove Reči i svakodnevno se predajemo kontroli Svetog Duha, naši izbori se menjaju. Naše stare navike, prioriteti i strasti se menjaju. Plod Svetog Duha (Galatima 5: 22-23) postaje očigledan tamo gde su nekad postojala samo dela tela (Galatima 5: 19-21). Doživljavanje novog rođenja je samo početak. Bog nastavlja da radi u nama za da predstavi sebi sveti narod onog dana kada ga vidimo licem u lice (Filipljanima 1: 6; 2:13; 2. Korinćanima 11: 2; Efescima 5:27).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Na koji način kada postanemo hrišćani, postajemo u potpunosti nov čovek / žena?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries