settings icon
share icon
Pitanje

Šta je hrišćanska duhovnost?

српски

Odgovor


Kada se nanovo rodimo primimo Svetog Duha koji nas zapečati za dan otkupljenja (Efescima 1:13; 4:30). Isus je obećao da će nas Sveti Duh voditi u svu istinu (Jovan 16:13). Deo te istine je da Božije stvari uzmemo i primenimo na svoje živote. Kad se to desi, vernik tada donese odluku da dozvoli Svetom Duhu da ga kontroliše. Prava hrišćanska duhovnost zasnovana je na količini u kojoj nanovo rođeni hrišćanin dozvoljava da ga Sveti Duh kontroliše i vodi u životu.

Apostol Pavle govori vernicima da budu ispunjeni Svetim Duhom. „I ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašnost, nego se punite Duhom” (Efescima 5:18). Vreme u ovom odeljku je trajno i znači „stalno biti ispunjavan Duhom“. Biti ispunjen Duhom jednostavno znači dozvoliti Svetom Duhu da nas kontroliše umesto da se predamo željama svoje telesne prirode. U ovom odeljku Pavle pravi poređenje. Kada nekoga kontroliše vino on je pijan i ima određene karakteristike kao što je nerazgovetan govor, nesiguran hod i problem u pravilnom donošenju odluka. Baš kao što možeš da kažeš kada je osoba pijana zbog karakteristika koje pokazuje, isto tako nanovo rođeni hrišćanin koga kontroliše Sveti Duh može da ima Njegove karakteristike. Te karakteristike nalazimo u Galatima 5:22-23 gde se nazivaju plodovima Duha. Ovaj karakter nije proizveden samonaporima. Nanovo rođeni hrišćanin koga kontroliše Sveti Duh imaće jasan govor, dosledan duhovni rast i donosiće odluke zasnovane na Božijoj reči.

Zato hrišćanska duhovnost podrazumeva izbor da „znamo i rastemo“ u našem svakodnevnom odnosu sa Gospodom Isusom Hristom predajući se delovanju Svetog Duha u svom životu. To znači da kao vernici donesemo izbor da nastavimo da komuniciramo sa Duhom kroz ispovedanje greha (1. Jovanova 1:9). Kada žalostimo Svetog Duha grehom (Efescima 4:30; 1. Jovanova 1:5-8), podižemo prepreke između sebe i Boga. Kada se predamo delovanju Duha, naš odnos nije prekinut (1. Solunjanima 5:19). Hrišćanska duhovnost je svest o zajednici sa Hristovim Duhom, neprekinuta telesnošću greha. Hrišćanska duhovnost se izgrađuje kada nanovo rođeni vernik donese dosledan izbor da se preda službi Svetog Duha.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je hrišćanska duhovnost?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries