settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da postanem više nalik Hristu?

српски

Odgovor


Postati više nalik Hristu je želja svakog vernika i ohrabrujuće je znati da Bog to isto želi za nas. U stvari, Biblija kaže da Bog „koje je unapred znao, njih je i predodredio da budu saobrazni liku njegovoga Sina," (Rimljanima 8:29). Biti sličniji Hristu je Božiji posao i On će se pobrinuti za to do kraja (Filipljanima 1:6).

Međutim, činjenica da će nas Bog menjati da budemo više nalik Hristu ne znači da treba da ne radimo ništa i da ćemo biti uzneti na nebo sa lakoćom. Ovaj process zahteva našu dobrovoljnu saradnju sa Svetim Duhom. Postati više kao Hristos podrazumeva i božansku silu ili ispunjenje ljudske odgovornosti.

Postoje tri stvari koje doprinose tome da budemo više nalik Hristu: naša predaja Bogu, naša sloboda od greha i naš duhovni rast.

1) Postati više nalik Hristu je rezultat naše predaje Bogu. Rimljanima 12:1-2 kažu da obožavanje zahteva potpuno posvećenje Bogu. Mi prinosimo naša tela na „živu žrtvu", a naši umovi su obnovljeni i preobraženi.

Kada je Isus rekao „Hajde za mnom", Levi je ostavio svoj sto sa novcem (Marko 2:14); da li mi slobodno predajemo sve što imamo da bismo sledili Gospoda. Kao što je Jovan Krstitelj rekao: „On treba da raste, a ja da se umanjujem" (Jovan 3:30), tako da se usredsređujemo sve više na Isusa i Njegovu slavu, smanjujući se u Njegovoj volji.

2) Postati više nalik Hristu je rezultat slobode od greha. Pošto je Isus živeo bezgrešnim životom, što više o sebi mislimo kao da smo „mrtvi grehu" (Rimljanima 6:11) i živimo čistim životom, sve više ćemo biti kao Isus. Kako prinosimo sebe Bogu, greh nam nije više gospodar i sve se jasnije poistovećujemo sa Hristom (Rimljanima 6:1-14).

Isus nas poziva da Ga sledimo i imamo Njegov primer poslušnosti (Jovan 15:10), požrtvovane ljubavi (Jovan 15:12-13) i strpljive patnje (1. Petrova 2:19-23). Imamo takođe primer apostola, koji su nam dali obrazac kako da ličimo na Hrista (1. Korinčanima 11:1).

Kada govorimo o obuzdavanju greha u našim životima, imamo božansku pomoć; slava Bogu za Božiju Reč (Psalam 119:11), Hristovo zastupništvo (Rimljanima 8:34; Jevrejima 7:25) i silu Duha koji obitava u nama (Rimljanima 8:4; Galatima 5:16)!

3) Postati više nalik Hristu je rezultat hrišćanskog rasta. Kada smo spašeni, nezreli smo, bez znanja i iskustva u blagodati i ljubavi. Ali, onda rastemo. U svakoj od ovih stvari, naša odgovornost je da ojačamo – postanemo više poput Hrista. „Rastite u blagodati i poznanju Gospoda našega i Spasitelja Isusa Hrista" (2. Petrova 3:18). „Vas pak Gospod da učini bogatima i prebogatima u međusobnoj ljubavi i u ljubavi prema svima" (1. Solunjanima 3:12).

Upravo sada, Bog radi u nama: „A mi svi otkrivena lica odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu — kako to čini Duh Gospodnji" (2. Korinćanima 3:18). Jednog dana, međutim, taj proces će biti završen: „Kad se on pokaže – bićemo njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je"(1. Jovanova 3:2). Obećanje da ćemo biti potpuno kao Hristos u budućnosti je, samo po sebi, motivacija da postanemo što više nalik Hristu sada: „I svako, ko ima ovu nadu u njega, sebe posvećuje — kao što je i on svet" (1. Jovanova 3:3).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da postanem više nalik Hristu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries