settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da budeš Božiji čovek?

српски

Odgovor


"Božiji čovek" je opis čoveka koji u svakom pogledu sledi Boga, koji se sa radošću pokorava Njegovim zapovestima, koji ne živi za stvari ovog života, već za stvari večnosti, koji dragovoljno služi svom Bogu dajući slobodno sve svoje resurse , i koji sa radošću prihvata patnju koja dolazi kao posledica njegove vere. Da kažemo, Mihej 6: 8 opisuje Božjeg čoveka jednim lepim stihom:"Pokazao ti je, čoveče, šta je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš šta je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim."

Božji čovek ne obmanjuje i ne vara svog poslodavca tako što kasni na posao ili što ne vrši svoj posao tokom radnog vremena; ne ogovara i ne kleveće; održava čist um i srce čuvajući oči i uši od prljavštine sveta. Ako je neoženjen, ostaće čist i oženiće se samo hrišćankom (2. Korinćanima 6:14). Ako je oženjen, voleće, poštovaće, i paziće svoju ženu i biće glava kuće (Efescima 5: 22-24, 33). On ne prihvata vrednosti ovog sveta, već u Božijoj reči traži da vidi šta je mudro i dobro. Prihvata one koji su „u nepovoljnom položaju" ili one koje društvo odbacije, one koji su usamljeni ili očajni; sluša probleme drugih ljudi i ne sudi.

Najviše od svega, Božji čovek shvata da kada nam je Gospod zapovedio: „ Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski"(Matej 5:48), on je u stanju to da postigne samo zato što Bog omogućava da „ budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi "(Efescima 1,4), u Njegovoj sili kroz Njegovog Duha koji prebiva u nama. Sami nismo sposobni za svetost i savršenstvo, ali kroz Hrista koji nas sanži možemo „sve činiti" (Filipljanima 4:13). Čovek Božji zna da je njegova nova priroda, priroda Hristove pravednosti koja je zamenila našu grešnu prirodu na krstu (2. Korinćanima 5:17; Filipljanima 3: 9). Zato on ponizno hoda sa svojim Bogom, jer zna da se mora oslanjati samo na Njega kako bi mogao da živi u punini i da istraje do kraja.

Upravo se u tome sastoji jednostavna religija: pomaganje onima koji su u nevolji i čuvanje sebe od zagađenosti ovim svetom (Jakov 1:27). Možemo imati svest o svim biblijskim doktrinama, možemo znati sve teološke pojmove, možda ćemo moći prevesti Bibliju sa originalnog grčkog i tako dalje, ali princip Miheja 6: 8 je princip koji čovek Božji mora da sledi: da postupa pravedno, da ljubi milost i da hoda ponizno sa Bogom.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da budeš Božiji čovek?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries