settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da kontrolišem svoje misli?

српски

Odgovor


Mnogi hrišćani bore se sa ovim, posebno u našem visoko razvijenom tehnološkom svetu, ali preuzimanje kontrole nad našim mislima je od suštinske važnosti. Izreke 4:23 kažu: „Iznad svega, srce svoje čuvaj, jer su u njemu izvori života". „Srce" uključuje um i sve što proizilazi iz njega. Neko je rekao da svaki greh koji počinimo, uradimo to dva puta, prvo u našim mislima i onda kada postupimo u skladu sa tim mislima. Lakše je otarasiti se greha iz naših života, ako ga napadnemo na ovom osnovnom nivou misli nego da čekamo da se ukoreni u našim životima kroz postupke i onda da pokušamo da ga iščupamo.

Takođe, postoji razlika između iskušenja (misli koja uđe u um) i greha (usredređivanje na zlu misao i valjanje u njoj). Bitno je da razumemo da, kada misao uđe u naš um, treba da je ispitamo na osnovu Božije Reči i odlučimo da li ćemo ići tim putem ili ćemo je odbaciti i zameniti drugom mišlju. Ako smo već dozvolili da se navika ustali u našem misaonom životu, postaje teže da promenimo tok naših misli, kao što je teško izvući kola iz duboke rupe na novi kolosek. Evo nekih biblijskih predloga preuzimanja kontrole nad našim mislima i odricanja od pogrešnih misli:

1. Obitavanjem u Božijoj Reči tako da, kada grešna misao uđe u naš um (iskušenje), možemo da budemo sposobni da je prepoznamo kao takvu i znamo u kom pravcu da krenemo. Isus je, u pustinji ,(Matej 4) odgovorio na svako Satanino iskušenje biblijskim stihom usmerenim u pravcu u kome je On želeo da razmišlja, umesto da krene putem grešne misli. Kada je bio u iskušenju da ispuni svoju fizičku potrebu (pretvori kamen u hleb), citirao je odlomak o važnosti oslanjanja na Boga. Kada je bio u iskušenju da služi Satani da bi dobio svetsku slavu, spomenuo je odlomak koji kaže da treba da služimo i slavimo samo Boga i govorimo o slavi koja pripada Njemu i onima koji Njemu pripadaju.

Kada je bio u iskušenju da testira Boga (da vidi da li je Bog zaista tamo i da li će održati Njegova obećanja), Isus je odgovorio odlomcima koji su naglašavali važnost vere u Boga bez potrebe da se vidi Njegovo prisustvo. Citiranje biblijskih stihova u vreme iskušenje nije amajlija, već služi da bismo usredsredili naše umove na biblijskih kolosek, ali moramo znati Božiju Reč UNAPRED da bismo mogli ovo da postignemo. Stoga, bitno je da imamo svakodnevnu naviku obitavanja u Reči na prigodan način. Ukoliko smo svesni određene oblasti stalnog iskušenja (briga, požuda, bes itd), treba da proučavamo i učimo napamet ključne odlomke koji se bave ovim pitanjima. Težeći istovremeno da izbegnemo (negativno) i da ispravno odgovorimo (pozitivno) na iskušenja koja nam dolazi u obliku misli i situacija – pre nego što nas snađu- obezbediće našu pobedu nad njima.

2. Živeti zaviseći od Svetog Duha, prvenstveno tražeći Njegovu sili u molitvi (Matej 26:41). Ako se pouzdajemo u sopstvenu snagu, pašćemo (Izreke 28:26; Jeremija 17:9; Matej 26:33).

3. Ne treba da hranimo naše umove sa onim što će promovisati grešne misli. Ovo je zamisao Izreka 4:23. Treba da čuvamo svoja srca – ono što dozvolimo da uđe u njih i ono šta im dozvolimo da razmišljaju. Jov 31:1 kaže: „Zavet učinih sa očima svojim, da neću na device pogledati". Rimljanima 13:14 kaže: „Nego uzmite na sebe Gospoda Isusa Hrista, i ne starajte se za telo — kako ćete zadovoljiti požude". Stoga, treba da izbegavamo novine, video klipove, vebsajtove, razgovore i situacije koje će nas podstaći na pad. Treba takođe da izbegavamo da provodimo vreme sa onima koji bi nas ohrabrivali da krenemo pogrešnim pravcem.

4. Treba da budemo uporni u tome da sledimo Boga, zamenjujući grešne misli pobožnim namerama i načinom razmišljanja. Ovo je princip zamene. Kada smo u iskušenju da mrzimo nekoga, zamenjujemo te misli pune mržnje pobožnim postupcima; činimo im dobro, pričamo dobro o njima i molimo se za njih (Matej 5:44). Umesto krađe, treba da vredno radimo da bismo zaradili novac radi pomoći drugima u potrebi (Efescima 4:28). Kada žudimo za ženom , odvaćamo pogled, slavimo Boga zbog načina na koji nas je stvorio – muško i žensko – molimo se za tu ženu (npr. „Gospode, pomozi ovoj mladoj ženi da te upozna ako te ne poznaje i da spozna radost hoda sa Tobom"), zatim razmišljaj o njoj kao o sestri (1. Timoteju 5¬:2). Biblija često govori o „skidanju" pogrešnih postupaka i misli, a zatim „oblačenju" pobožnih postupaka i misli (Efescima 4:22-23). Samo skidanje grešnih misli, bez njihovog zamenjivanja pobožnim ostavlja prazno polje za Satanu da dođe i poseje svoj korov (Matej 12:43-45).

5. Možemo da koristimo naše zajedništvo sa drugim hrišćanima na način na koji je Bog to nameravao. Jevrejima 10:24-25 kaže: „I pazimo na to da jedan drugoga podstičemo na ljubav i dobra dela, da ne ostavljamo svoje skupštine, kao što neki imaju običaj, nego da bodrimo jedan drugoga utoliko pre ukoliko vidite da se približava sudni dan". Braća i sestre hrišćani koji će nas ohrabriti u promenama koje želimo (najbolje da su istog pola), koji će se moliti sa nama i za nas, koji će nas, sa ljubavlju, pitati kako smo i koji će nas držati odgovornima u tome da izbegavamo da se vratimo starom načinu života, su zaista vredni prijatelji.

Zadnje i najbitnije, ove metode neće biti ni od kakve vrednosti, ako mi ne poverujemo u Hrista kao Spasitelja od naših grehova. Odatle moramo da počnemo! Bez ovog, ne može doći do pobede nad grešnim mislima i iskušenjima, a Božija obećanja za Njegovu decu onda ne pripadaju nama, niti je sila Svetog Duha nama na raspolaganju!

Bog će blagosloviti one koji teže da mu odaju poštovanje u onim stvarima koje su Njemu bitne: ko smo mi iznutra, a ne kako se prikazujemo drugima. Neka Isusov opis Natanaila važi i za nas – čovek (ili žena) u kome nema lukavstva (Jovan 1:47).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da kontrolišem svoje misli?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries