settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da budeš kamen spoticanja za nekog dugog?

српски

Odgovor


Usred niza zakona koji regulišu ophođenje prema drugima, nalazimo i ovaj: „ Nemoj psovati gluvog, ni pred slepca stavljaj kamen spoticanja; nego se boj Boga svog; Ja sam GOSPOD "(3. Mojsijeva 19:14). Očigledno je stavljanje kamena ili cigle pred slepu osobu surovo, ali Novi zavet uzima praktičnu uzrečicu i pretvara je u duhovnu metaforu.

Nakon što je Petar ukorio Isusa, negirajući da će se dogoditi raspeće, Isus je rekao: „ Idi od mene, Satano; sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije nego što je ljudsko."(Matej 16:23). Pod satanskim uticajem, Petar je pokušao da odvrati Isusa od onoga zbog čega je došao. Pokušao je da učini da Isus „posrne" na svom putu do raspeća. Pavle ponavlja ideju: „... mi propovedamo Hrista raspetoga — Judejima sablazan, mnogobošcima ludost"(1. Korinćanima 1:23). Ideja da će Mesija biti razapet je bila kamen spoticanja za Jevreje — nešto što je spotaklo njihovo verovanje o tome kakav će Mesija biti.

Ali najčešće se „kamen spoticanja" odnosi na nešto ili nekoga ko preči drugom u odnosu sa Bogom. U Mateju 18: 5-7, Isus kaže: „ I koji primi takvo dete u ime moje, mene prima. A koji sablazni jednog od ovih malih koji veruju u mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodenični o vratu njegovom, i da potone u dubinu morsku. Teško svetu od sablazni! Jer je potrebno da dođu sablazni; ali teško onom čoveku kroz koga dolazi sablazan."

Kao što bi bilo bolje odseći ruku nego sagrešiti (Matej 18: 8), u perspektivi Carstva, bilo bi bolje utopiti se, nego dete uvesti u greh. Slično tome, u Rimljanima 14:13, Pavle ističe da samo Bog sudi; ne treba da osuđujemo druge, već da budemo zabrinuti da nismo mi ti koji ih vode u greh zbog kojeg smo toliko zabrinuti.

Kamen spoticanja nastaje i kada je situacija malo dvosmislenija. Zreli hrišćanski život dopušta neke slobode koje se čine suprotne poslušnoj, disciplinovanoj veri. Korinćani su bili zabrinuti zbog jedenja mesa žrtvovanog idolima. Savremena pitanja se odnose na umereno pijenje alkohola ili ples. „ Gledajte samo da vaša sloboda ne bude kamen spoticanja za one koji su slabi" (1. Korinćanima 8: 9). Naša sloboda nije vredna tuđeg hoda s Bogom. Ako bi nešto što Bog dozvoljava moglo drugog dovesti do greha, onda to treba da izbegavamo. Kao hrišćanima nam je data velika sloboda, ali najveća je sloboda da držimo dobrobit drugih nad našom sopstvenom.

Da se pazimo da ne budemo kamen spoticanja, znači ne voditi drugog u greh. Kako ćemo to postići zavisi od situacije i srca onih koji nas okružuju. Sigurnost koju imamo u Božjoj ljubavi i svemu što On čini za nas sada i zauvek, omogućava nam da pokažemo brigu prema onima koji su slabiji — onima kojima je potrebno posebno ohrabrenje da razumeju ko je Bog. U nekim situacijama to znači da živimo u toj slobodi kao primer da je Bog, Bog blagodati. U drugima, to znači disciplinovati se za da se izgrade oni koji su slabiji u veri, i ne gurati ih u slobodu na koju nisu spremni. Ali, to uvek znači da ne ohrabrujemo drugog da deluje na način koji Biblija posebno identifikuje kao greh.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da budeš kamen spoticanja za nekog dugog?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries