settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači istinski slediti Hrista?

српски

Odgovor


U evanđeljima (Matej, Marko, Luka i Jovan), Isusova zapovest „hajde za mnom" se stalno pojavljuje (npr. Matej 8:22; 9:9; Marko 2:14; Luka 5:27; Jovan 1:43). U mnogim slučajevima, Isus je pozivao dvanaestoricu koji će postati Njegovi apostoli (Matej 10:3-4). Ali, na drugim mestima, On je govorio svakome ko je želeo ono što je on imao da ponudi (Jovan 3:16; Marko 8:34).

U Mateju 10:34-39, Isus je jasno rekao šta znači slediti ga. On je rekao: „Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju; nisam došao da donesem mir nego mač. Jer sam došao da rastavim čoveka od njegovog oca i kćer od njezine majke i snahu od njezine svekrve, i neprijatelji čovekovi su njegovi domaći. Ko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan, i ko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan; i koji ne uzima krsta svoga i ne ide za mnom, nije mene dostojan. Ko nađe život svoj, izgubiće ga, i ko izgubi život svoj mene radi, naći će ga".

Isusovo pominjanje reči „mač" i okretanje članova porodice jedni protiv drugih može da izgleda malo grubo posle reči kao što su da „ko veruje u njega — ne propadne" (Jovan 3:16). Ali, Isus nikada nije umekšavao istinu, a istina je da slediti Njega vodi do teških izbora. Nekada, okrenuti mu leđa može da izgleda vrlo privlačno. Kako je Isusovo učenje teklo od Besede na gori (Matej 5:3-11) do dolaska na krst, mnogi, koji su ga sledili, su se povukli (Jovan 6:66). Čak su i učenici odlučili da je slediti Hrista previše teško te noći kada je bio uhapšen. Svi do jednog su Ga napustili (Matej 26:56; Marko 14:50). Te noći, slediti Hrista označavalo je moguće hapšenje i pogubljenje. Umesto da rizikuje sopstveni život, Petar je porekao tri puta da uopšte zna Isusa (Matej 26:69-75).

Istinski slediti Hrista znači da nam je On postao sve. Svi slede nekog: prijatelje, popularnu kulturu, porodicu, sebične želje ili Boga. Možemo da sledimo samo jednu stvar u određenom trenutku (Matej 6:24). Bog kaže da ne treba da imamo nijednog boga pored Njega (Izlazak 20:3; Ponovljeni zakon 5:7; Marko 12:30). Istinski slediti Hrista znači da ne sledimo ništa drugo. Isus je rekao u Luki 9:23: „Ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe i uzme svoj krst svaki dan, pa neka ide za mnom". Ne postoji „polovičan" učenik. Kao što su pokazali učenici, niko ne može da sledi Hrista u sili sopstvene volje. Fariseji su bili dobar primer onih koji su pokušavali da slušaju Boga u sopstvenoj snazi. Njihovo samostalni napor vodio je samo u aroganciju i izvitoperivanje celokupne svrhe Božijeg zakona (Luka 11:39; Matej 23:24).

Isus je odao svojim učenicima tajnu vernog sledbeništva, ali oni je nisu prepoznali u tom trenutku. Rekao je: „Duh je ono što oživljava a telo ništa ne pomaže." (Jovan 6:63). I „zato sam vam rekao da niko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca" (stih 65). Učenici su bili sa Isusom tri godine, učeći, posmatrajući i učestvujući u Njegovim čudima. Ipak, ni oni nisu mogli da Ga verno slede, u sopstvenoj snazi. Bio je im je potreban pomagač.

Isus je obećao mnogo puta, da, kada jednom ode kod Oca, poslaće „Pomagača" – Svetog Duha (Jovan 14:26; 15:26). U stvari, On im je rekao da je za njihovo dobro što On odlazi, da bi Sveti Duh mogao da dođe (Jovan 16:7). Sveti Duh obitava u srcu svakkog vernika (Galatima 2:20; Rimljanima 8:16; Jevrejima 13:5; Matej 28:20). Isus je upozorio svoje sledbenike da ne počinju da svedoče o Njemu „dok se ne obuku u silu s visine." (Luka 24:49; Dela 1:4). Kada se Sveti Duh spustio na prve vernike na dan Pedesetnice (Pentekost), oni su odjednom dobili silu koja im je bila potrebna da slede Hrista, čak i po cenu smrti, ako je bilo potrebno (Dela 2:1-4; 4:31; 7:59-60).

Slediti Hrista znači težiti da budemo kao On. On je uvek bio poslušan svom Ocu, tako da i mi treba da težimo tome (Jovan 8:29; 15:10). Istinski slediti Hrista znači da Ga učinimo svojim šefom. To znači učiniti Isusa Gospodom nad našim životima (Rimljanima 10:9; 1. Korinćanima 12:3; 2. Korinćanima 4:5). Svaka odluka i san prolazi filter Njegove Reči u cilju da se On proslavi u svemu (1. Korinćanima 10:31). Mi nismo spašeni zbog stvari koje radimo za Hrista (Efescima 2:8-9), već onim što je On učinio za nas. Zbog njegove blagodati, želimo da mu ugodimo u svemu. Sve ovo postiže se kako dozvoljavamo

Svetom Duhu da ima potpunu kontrolu nad svakom oblašću naših života (Efescima 5:18). On objašnjava biblijske stihove (1. Korinćanima 2:14), osnažuje nas duhovnim darovima (1. Korinćanima 12:4-11), teši nas (Jovan 14:16) i vodi nas (Jovan 14:26). Slediti Hrista znači da primenjujemo istine koje učimo iz Njegove Reči i živimo kao da Isus lično hoda pored nas.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači istinski slediti Hrista?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries