Pregled Biblije


Dobar sažetak/pregled Biblije je teško postići. Biblija se sastoji iz 2 zaveta, 66 različitih knjiga, 1189 poglavlja, 31173 stiha, i 773692 reči. Različite biblijske knjige obuhvataju različite teme i namenjene su različitoj ciljnoj grupi. Oko 40 ljudi su pisali biblijske knjige u periodu od približno 1500 godina. Sažetak/pregled celokupne Biblije je samim tim veliki poduhvat.

Istovremeno, Sveti Duh je bio “nadahnjujući” autor Biblije. Bog je “nadahnuo” Svoju Reč i upotrebio je proroke i apostole da zapiše Svoju Reč (2. Timoteju 3:16-17; 2. Petrova 1:21). Osim toga, svi oni koji veruju u Isusa Hrista imaju Sveti Duh u sebi (Rimljani 8:9; 1. Korićanima 12:13). Sveti Duh želi da nam pomogne da razumemo Bibliju (1. Korićanima 2:10-16).

Svrha prikaza našeg sažetka/pregleda Biblije je da pruži osvovnu pozadinu svake biblijske knjige. Za svaku biblijsku knjigu će biti naveden autor, datum pisanja, svrha pisanja, ključni stihovi, i kratak sažetak. Mi se iskreno nadamo da će Vam prikaz našeg sažetka/pregleda Biblije pomoći da bolje razumete Bibliju, i da će Vas ohrabriti da proučavate Bibliju na dublji način.

English

Sažetak Starog Zaveta

Sažetak Novog Zaveta

Vrati se na Srpsku stranu
Pregled Biblije

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga