settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači biti u Hristu?

српски

Odgovor


Galatima 3:26-28 daje uvid u izraz "u Hristu" i šta to znači. "Stoga ste svi deca Božija posredstvom vere u Hrista Isusa. Jer, svi vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Zato nema više ni Jevrejina ni Grka, ni roba ni slobodnoga, nema više ni muško ni žensko, jer ste svi jedno u Hristu Isusu." Pavle se obraća Hrišćanima u Galatiji, podsećajući ih na njihov nov identitet u Hristu pošto su poverovali u Isusa Hrista. Da budeš "kršten u Hrista" znači da ste se identifikovali sa Hristom, ostavljajući svoje stare grešne živote i u potpunosti prihvatili novi život u Hristu(Marko 8:34; Luka 9:23). Kada odgovorimo na priziv Svetog Duha, On nas "krštava" u Božiju porodicu. Prva Korinćanima 12:13 kaže: "Jer, po Duhu smo svi mi kršteni u jedno telo. Bilo Jevreji ili Grci, bilo robovi ili slobodni, svi smo napojeni jednim Duhom."

Na nekoliko mesta u Pismu se govori o tome šta znači vernik da bude „u Hristu" (1. Petrova 5:14; Filipljanima 1:1; Rimljanima 8:1). Kološanima 3:3 kaže: "Vi ste, naime, umrli i vaš život je sakriven s Hristom u Bogu." Bog je savršena pravda. On ne može jednostavno da prenebregne ili da izvini naš greh; to ne bi bilo pravedno. Za greh treba da se plati. Sav gnev koji Bog drži protiv zla je bio izlit na Njegovog Sina. Kada je Isus zauzeo naše mesto na krstu, On je istrpeo kaznu koju naši gresi zaslužuju. Njegove poslednje reči pre nego što je umro bile su: „Svršeno je" (Jovan 19:30). Šta je svršeno? Ne samo Njegov zemaljski život. Kao što je dokazao tri dana kasnije, to nije bilo završeno (Matej 28: 7; Marko 16: 6; 1. Korinćanima 15: 6). Ono što je završio na krstu je Božji plan da otkupi svoj pali svet. Kada je Isus rekao: „Svršeno je", On je tvrdio da je uspešno u potpunosti platio svaki čin pobune, prošli, sadašnji i budući.

Biti „u Hristu" znači da smo prihvatili Njegovu žrtvu kao platu za sopstveni greh. Naš krivični dosije sadrži svaku grešnu misao, stav ili delo koju smo ikada počinili. Nikakvo samočišćenje ne može nas učiniti dovoljno čistima da opravdamo oproštaj i vezu sa svetim Bogom (Rimljanima 3: 10-12). Biblija kaže da smo u svom prirodnom grešnom stanju neprijatelji Božji (Rimljanima 5:10). Kada prihvatimo Njegovu žrtvu u naše ime, On se menja sa nama. On razmenjuje našu listu grehova za Njegov savršeni izveštaj koji je potpuno ugodan Bogu (2. Korinćanima 5:21). U podnožju krsta se odvija božanska razmena: naša stara priroda greha za Njegovu savršenu prirodu (2. Korinćanima 5:17).

Da bismo ušli u prisustvo svetog Boga, moramo biti sakriveni u Hristovoj pravednosti. Biti „u Hristu" znači da Bog više ne vidi našu nesavršenost; On vidi pravednost sopstvenog Sina (Efešanima 2:13; Jevrejima 8:12). Samo „u Hristu" je otkazan naš dug za greh, naš odnos sa Bogom je obnovljen i obezbeđena večnost (Jovan 3: 16-18, 20:31).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači biti u Hristu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries