settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da imam um Hristov?

српски

Odgovor


U 1. Korinćanima 2:16, Apostol Pavle citira Isaiju 40:13 a zatim daje izjavu koja se odnosi na sve vernike: „A mi imamo um Hristov". Imati Hristov um znači da imamo zajedničke planove, svrhu i perspektivu sa Hristom i to je nešto što svi vernici poseduju.

Imati Hristov um znači da razumemo Božji plan u svetu — da donese slavu Sebi, vrati tvorenju izvorni sjaj i pruži spasenje grešnicima. To znači da se poistovećujemo sa Hristovom namerom „da nađe i spasi ono što je izgubljeno" (Luka 19:10). To znači da delimo Isusovu perspektivu poniznosti i poslušnosti (Filipljanima 2: 5-8), saosećanja (Matej 9:36) i molitvene zavisnosti od Boga (Luka 5:16).

U stihovima koji vode do 1. Korinćanima 2:16 primećujemo neke istine o Hristovom umu:

1) Hristov um je u oštroj suprotnosti sa čovekovom mudrošću (stihovi 5-6).

2) Hristov um uključuje Božiju mudrost, nekada skrivenu, a sada otkrivenu (stih 7).

3) Hristov um se daje vernicima kroz Božjieg Duha (stihovi 10-12).

4) Hristov um ne mogu razumeti oni koji su bez Duha (stih 14).

5) Hristov um daje vernicima razbiranje u duhovnim stvarima (stih 15).

Da bismo imali Hristov um, prvo moramo imati spasonosnu veru u Hrista (Jovan 1:12; 1. Jovan 5:12). Posle spasenja, vernik živi život pod Božjim uticajem. Duh Sveti prebiva i prosvećuje vernika, ulivajući mu mudrost — um Hristov. Vernik nosi odgovornost da se prepusti vođstvu Duha (Efescima 4:30) i da dozvoli da Duh preobrazi i obnovi njegov um (Rimljanima 12: 1-2).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da imam um Hristov?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries